Jump to content

Օրագիր


Johannes

Recommended Posts

Հօրս յիշատակին, սեղանի շուրջն էինք: Ազգականուհիս բերած էր «Գոհար» համոյթի Կուստանդնուպոլսի համերգը: Բոլորը սիրուած երգեր, մասնագիտական բարձր կատարողութեամբ: Խմբավարը՝ Աբգարեան, Լենինական ներգաղթած հալեպահայ: Հայրը՝ Լեւոն Աբգարեան (Հալեպի Բեթել Վարժարանի մարմնամարզի դասատու)― Արփան թերես ճանչնայ զինք:

Այո, լաւ կը յիշեմ Բարոն Աբգարեանը: Նոր լսեցի որ այն ժամանակ նա նաեւ ուսուցաներ այլ Հայ դպրոցներում, ի միջի Ուսումնասիրաց: Այն ատեն արդեն գիտէի որ իր զաւակ Սեպուհը Կիպրոս Մելքոնեանի դասդիարակ էր: Տարիներ վերջ, Բէյրութում հանդիպեցի նրան, ծերացել էր, կաթուած էր ունեցել, դժուարաւ խօսեր: Նրա ամուսինն ալ մարզիչ էր, ընդհանրապէս աղջկանց վարժարաններում:

Edited by Arpa
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Քիչ մը քաղաքականութեան մասին, կամ՝ չ’խմբագրուած առօրեայ մտորումներ:

 

 

Արցախի անկախութեան ճանաչման ազատագրական պայքարը, մտաւ միջազգայնացման թեժ փուլ: Ոմանք, հայեր, ուրախ են միջազգայնացումէն,- ի տարբերութիւն ինձ,- վասնզի, իբրեւ անորմով պատերազմի սկսման հաւանականութիւնը կը նուազի:

 

Նկատելի է, որ միջազգայնացման առընթեր, միջհայկականացաւ, քանզի, այսօր, միջհայկական քաղաքական զրոյցի հիմնական նիւթն է, ազատագրուած Հայաստանը՝ Հայոց Արեւելեան կողմերու յայտնի տարածքը, եւ ատոր ապագան:

 

«Թեժ տասնեակի» ստորադաս դիրքերը ինկան, ներհայաստանեան քաշքռտուքն ու յայտնի պայքարը:

 

Կռուեցանք իրար դէմ,- հիմա ալ կը կռուինք,- մինչեւ որ մեր նաւը յայտնուեցաւ ալեկոծ, փորթորկոտ ծովին՝ անոր ջուրի հոսանքին, ու այժմ, բոլորս միասին, իրար պարսաւելով հանդերձ, դոյլ-դոյլ ջուրը դուրս կը թափենք, մտածելով նոյն պահուն, ապահով նաւամատոյց մը հասնելու մասին:

 

 

Վերլուծական ինչ-որ կեդրոնի մը ինչ-որ խօսնակը՝ Բրենդա կոչուած, կ’ըսէ թէ՝ Ռուսիա յաւելեալ ճնշում պէտք է գործադրէ Հայաստանի վրայ:

 

Ի՛նչ ըսեմ: Մաղթեմ՝ գազի եւ նաւթի գիները այնպէս չեն տարուբերիր, որպէսզի ձեր արեան ճնշումը ձեր գանկերուն վնաս չտայ:

 

 

Թշնամիի ուժը թերագնահատել՝ սեփական պարտութիւնը նախապատրաստել:

 

Չունինք այսպիսի հակում, այսուհետ, կ’արժէ պատասխանել, թէկուզ ձայնս բարբառէ անապատին մէջ:

 

Այսօր, հայկական լրագրի մը մէջ ընթերցեցի՝ ազատութիւնը, արդարութիւնն ու իրաւունքը վերահսկող հայկական բանակի անդամ հրամանատարի մը ակնարկը, պատերազմ սպառնացող ադրբէջանի ղեկավարութեան կոչերու վերաբերեալ:

 

– Պատերազմի ընթացքին, 92 թուականէն սկսեալ, հայ բանակի օգտագործած զինամթերքի 80 տոկոսը, թշնամիէն գրաւուած է:

 

Թէեւ լրագրողի էթիկան չի թոյլատրեր, բայց... մենք ալ գիտենք յոխորտալ:

 

Եթէ պատերազմի կայծը հրահրես, ո՛վ թուրք, իմացի'ր որ երշիկ ես, ու քու իւղովդ կը տապկուիս, դմակ յաւելելու կարիք չկայ, տապակը հայոց բանակն է, դուն ալ անոր ճարակը:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Քիչ մը քաղաքականութեան մասին, կամ՝ չ’խմբագրուած առօրեայ մտորումներ:

----

Չունինք այսպիսի հակում, այսուհետ, կ’արժէ պատասխանել, թէկուզ ձայնս բարբառէ անապատին մէջ:

Արդարեւ

ՁԱՅՆ ԲԱՐԲԱՌՈՅ ՅԱՆԱՊԱՏԻ

Մարկոս 1;3

Ձայն բարբառոյ յանապատի· պատրա́ստ արարէք զճանապարհն· եւ ուղիղս արարէք զշաւիղս նորա։
. Edited by ArpA
Link to comment
Share on other sites

Ողջոյն եւ Աստծոյ բարին, Արփա, բարեկամս:

 

 

Ժամանակին, կար համաձայնագիրի փուլային եւ փաթեթային տարբերակներ: Փուլայինը ընտրելու մտահոգութեամբ, իշխանափոխութիւն տեղի ունեցաւ:

 

 

Մադրիդեան փսփսուքները, ինչո՞վ տարբեր են փուլայինէն: Հայաստանի ազատագրուած տարածքներուն պիտի բնակին թուրք գաղութարարներ, յետոյ, չես գիտեր երբ՝ երե՞ք օր ետք, թէ՝ յիսուն տարի ետք, տեղի պիտի ունենայ Արցախի ապագան որոշող հանրաքուէ մը: Ադրբէջան կոչուածի ղեկավարները, անընդհատ կը յիշեցնեն, որ, չպիտի ճանչնան Արցախի անկախութիւնը, ու դեռ կը յայտարարեն՝ պատերազմով կրնան զաւթել Հայաստանի այդ աշխարհը: Արցախի նախկին տարածքը (ԼՂԻՄ) թուրքերոգ բնակեցնելու մասին ալ կը խօսին:

 

 

Հին Յունաստանի եւ Մակեդոնիոյ ժողովուրդը ռազմասէր եղած է: Երկու ռազմիկներու միջեւ ընթացող մարտի ընթացքին, յաճախ պատահած է, որ ռազմիկներէն մին, միւսի մօրուքը բռնելով, ուզածին պէս դարձուցած ու «ձեւի» բերած է հակառակորդը: Այս պարագան զանց առնելու համար,- կարծեմ Ալեքսանդրն է,- յայտնի զօրավար մը հրահանգած է ածիլուիլ, որպէսզի թշնամի բանակներու զինուորներուն ձեռքը չ’անցնի իր զինուորներուն մօրուքը (հնամեայ մօրուքները ներկայի տէրտէրներու մօրուքին նման չէր՝ երկար էր):

 

 

Մադրիդեան փսփսուքի հիմնարար սկզբունքները՝

 

- թուրքերը պիտի գան եւ բնակին ԼՂԻՄ-ի եւ ՀՀ-ի միջեւ (կատարուած իրողութեան առջեւ պիտի գտնուինք),

 

- Հայերն իրենց բանակը դուրս պիտի հանեն (կատարուած իրողութեան առջեւ պիտի գտնուինք),

 

- Լեռնային Արցախի տարածք թուրքեր պիտի վերաբնակին (կատարուած իրողութեան առջեւ պիտի գտնուինք),

 

 

Այս ամէն տհաճ, աննպաստ, վտանգաւոր իրադրութիւններէն վերջ, թերեւս հանրաքուէ ըլլայ, ու թերեւս ի նպաստ մեզի, ու թերեւս Ադրբէջանը ճանչնայ (Ալիեւն ըսաւ, թէ պիտի չի ճանչնայ):

 

 

Այսինքն՝ Մադրիդը նախապատւութիւն կուտայ թուրքին՝ հաշտութեան թուրքական պայմանները պիտի իրականանան, յետոյ հայերու պահանջքներու մասին պիտի աշխատանք տարուի: Իսկ ինչո՞ւ ոչ հակառակը: Խնդիրը, սկիզբէն, Արցախի ժողովուրդի ապրելու տիրատուր իրաւունքն էր՝ հայրենի հողի վրայ, ուրեմն ինչո՛ւ բարոն մաթոս բրայզաները, եւ միւսները, այս խնդիրը Մադրիդի փսփսուքներու վերջին յօդուածներէն դասած են:

 

Ինչո՛ւ Ադրբէջան կոչուածը, Արցախի անկախութիւնն ու հողային ամբոջականութիւն չի ճանչնար, ու ճամբաները չի բանար, բարի կամքի ժեստ մը ցուցնելով, որպէսզի հայերն ալ, Մադրիդի միւս յօդուածները (վերեւ յիշածս) իրականութիւն դարձնեն (եթէ համաձայն է ժողովուրդը):

 

Չէ՛, մեր մօրուքը թշնամիին ձեռքը չենք տար:

 

Մանաւա՛նդ, երբ երաշխիք չկայ, որ թուրքերու յանձնուած Հայաստանը դարձեալ կրակ արձակող հենակէտ պիտի չըլլայ ՝ ՀՀ եւ ԼՂԻՄի ուղղուած: Ռազմաճակատը պիտի ընդարձակուի, ու քառապատիկ բանակի պէտք պիտի ունենան Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետութիւնը, պաշտպանելու համար սահմանները:

 

Բարոն Մաթոս Բրայզան բացէ ի բաց ըսաւ, թէ խաղարար ուժերը միայն սեփական անձերը պաշտպանող զէնք-զինամթերք պիտի կրեն: Այսինքն՝ պիտի չի կրնան պաշտպանել խաղաղ հայ բնակչութիւնը՝ հաւանական ազերիական յարձակումներէ:

 

 

Ոմանք խանդավառ են Մադրիդով, իբր, առաջին անգամ կը խօսուի Արցախի Անկախութեան մասին: Բայց այդ անկախութեան ճանաչումն ու իրականութիւն դառնալը, ըստ Մադրիդի, երկար ու անվստահելի գործընթացներէ պիտի անցնի ու անապահով ճամբայ է, այն ալ երբ արդէն անկախ ու ազատ է Արցախը, շնորհիւ հայ բանակի՝ առանց մադրիդ-բրայզա-ալիեւի:

 

 

Թուրքը պէտք է միայն ճանչնայ ու անցնի իր ճամբուն:

 

Ադրբէջանի հետ իսկական հաշտութիւն չի կրնար ըլլալ, մինչեւ Ադրբէջանը ճանչնայ իր ցեղին պատճառած վնասները Հայ ազգին: Այլ խօսքով՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Արեւելեան ու արեւմտեան թուրքերը, միասին եկան հայաշխարհ, ու միասին գաղութացուցին Հայաստանը:

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

ՊԷՏՔ Է

 

 

Պէտք է պիտանին: Պիտանին բայց նաեւ յարմարը: Յարմարը եւ նպատակին ծառայողը՝ նպատակայարմարը:

 

 

Մարտահրաւէրները շատ են: Ջաւախքի մասին...ցաւօք այդ թեման համազգային հետաքրքրութեան կիզակէտում չէ: Վրաստանը վատաբար կը շահագործէ Հայաստանի բազմամարտահրաւիրուած լինելու հանգամանքը, եւ ի գործ կը դնէ ի՛ր համար եւ վրացական ազգի համար որդեգրած «ժողովրդավարական» կարգերը: «Միւսները թող ծովը թափին»:

 

 

 

Թուրքիան իսլամական, ի գործ կը դնէ մարդասիրական միջոցառումներ, իր հաւատակիցները շրջափակումէ եւ նուաստացումէ ազատելու համար, ի՜նչ փոյթ, թէ մարդկութեամբ եղբայր հայ, պոնտացի, ասորի եւ քուրդ ժողովուրդներու գերեզմանները ամբիոն դարձուցած է մարդասէրի շապիկ հագածը:

 

 

Մենք յաղթած ենք: Սա՝ ոչ որէսզի անհոգ լինենք: Մենք յաղթած ենք եւ լիուլի պէտք է վայելենք մեր յաղթանակի բերկրանքը: Ինքներս մեզ չզրկենք դրանից:

 

Յաղթական արշաւանքը Հայկական Ազատամարտի, կասեցուեց մայրաքաղաքով:

 

 

Դաշնակցային դրութիւն հաստատելը չէ, սակայն որոշ չափով պէտք զօրացնել ռազմավարական կարեւորութիւն ունեցող Լեռնահայաստանը՝ իր իսկ հանքերից ստացուած եկամուտներով: Սիւնիքն ու Արցախը այն Ծաղիկն է, որ միշտ օտարին տուած է իր մեղրը, նաեւ Հայաստանի տարբեր աշխարհներին:

 

 

Անցեալ շաբաթ մի հալեպահայ, -արդէն քսան տարուայ հայաստանցի,- ասաց թէ Երեւանը «փակ քաղաք» յայտարարելու միտում կայ:

 

 

Շատ ճիշտ է, շատ դիպուկ է: Երեւանը շէնանում է, ընդունելով իր մէջ մարզերից եւ Սփիւռքի գաղութներից եկածները: Հայաստանի մնացեալ տարածքը նոյնչափ չի զարգանում: Ի՛նչն է Երեւանի հմայքը եթէ ոչ Մասիսը (գլխաւորապէս):

 

 

Հայոց արքաները Մասիսը արեւելքից են ուզեցել հայել, ինչի պատճառով մենք տեսնում ենք մայրաքաղաքները, ըստ մեծի մասին, Երասխից արեւելք են:

 

 

Պետութիւն կերտելու ունակութեան մէջ մեր ունեցած յաջողութիւնը միայն կարող է վանել պատերազմի վտանգը: Պետութիւնը պետութիւն է ժողովրդով:

 

Հայերի հայրենասիրութիւնը ե՞րբ պիտի բաժակաճառերից այն կողմ անցնի ու լինի կազմակերպուած հայրենադարձութիւն:

 

 

Թշնամին, երկու պետութիւն մեկ ազգը, կը տեսնէ հայրենի հողին կապուածութիւնը, նուիրուածութիւնը ու թշնամական յարձակումից առաջ մի քանի անգամ աւելի մտածելու պատճառ կունենայ:

 

 

Եկէ՛ք քուէարկենք սրա օգտին, փոխանակ քուէարկելու տեսիլին Եւրոպայի: Ձեւական, ցուցական, ջոջասիրական, քարոզչական, հրապարակայնական հայրենասիրութիւնից դէպի համակարգուած, լուռ, անձայն հայրենադարձութիւն:

 

 

Հայոց Ցեղասպանութեան մասին խօսող չկայ: Խօսող չասեմ, ասեմ դատող դատապարտող չկայ: Այն իրականացնողները, իրականացնողների ժառանգները եւ նրանից օգտուողները այսօր մարդասիրութեան պատմուճան են հագել, ագանել, զզուեցնելով մարդկութիւնից ու նրա ատեաններից արդարութիւն հայցող շրջափակուած ու ցեղասպանուած արեւմտահայութեան ՁԱՅՆԸ:

 

 

Փաստ է, իրականութիւն եւ օրէնք, ճշմարտութիւն աստուածային, որ արդարութիւն պահանջելը, այլեւ արդարութիւն հասկացութիւնը մաղդանոզի, կամ ազատքեղի գին ունեն:

 

 

Ուժ ունեցի՛ր եւ ա՛ռ ուզածդ:

 

 

Բայց խնդիրն այս է, թէ ինչի՛ շուրջ է միակամ հայ ժողովուրդը: Խորովածի, ցուցամոլութեան ու Սուրբ Սարգիս տօնելու մէջ է միակամ Հայ ժողովուրդը:

 

 

Յուսախաբ եմ, որ մինչեւ այսօր չէ բնակեցուած ազատագրուած Հայաստանը: Յուսախաբ եմ, որ երկիրը ունի քաղաքական բանտարկեալ: Յուսախաբ եմ, որ ազատ տնտեսական յարաբերութեամբ փոքր եւ սնանկ Երկիր մուտք գործեց կազինոյական մշակոյթ: Կազինոներ, գիշերային ակումբներ ծաղկեցին: սրանց տեղ հայ գիւղեր պիտի ծաղկէին Հայաստանի լեռնալանջերում:

 

 

Խաղատուները նոյնքան անբարոյական են, որքան թմրադեղերը: Ի՜նչ երիտասարդներ են սնանկանում, ի՜նչ տուներ են քանդուել ու քանդւում, ղումար կոչուածի սեղանից:

 

 

Մի տեղ ասել եմ արդէն, բիզնես բառը ինքնին անբարոյական է: Վերադարձնել հայեցի, մաքուր, անապակ «գործ» բառը, որը ժառանգել ենք Հնդեւրոպական մայր լեզուից:

 

Ուրեմն Հայաստանում «բիզնես» են անում, գործ չեն անում: Բիզնեսի մէջ է մտնում «փող աշխատելը»: Իսկ գործը արարելն է, շինելը, կառուցելը, ստեղծելը, եկամուտի մնայուն աղբիւր հաստատելը:

 

 

Երբոր բիզնես բառը փոխարինուի գործ (work) բառով, այնժամ կը հաւատամ, որ Հայաստանում հայերէնը պաշտպանուած է: Նկատո՞ւմ էք, ընդհանրապէս ամենագործածական բառը, «գործ»-ը, չի գործածւում Հայասատանում:

 

 

Շատ բաներ պէտք է փոխարինուի. «գործ»ը օրինակ էր: Վերադառնանք մեր հարցադրմանը: Ինչի՞ շուրջ է միակամ հայ ժողովուրդը: Միակամ է, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճշմարտութիւն է:

 

 

Սա բաւարար չէ: Բաներ կան, որ կարելի է անել առանց դիմելու «Արդարութեան Ձմեռ պապիներին»:

 

Ասացի, կարելԻ է երկիրը շէնացնել, բնակեցնել, գործ անել, գործատեղի ստեղծել, գործաւոր բանեցնել, գործատու եւ գործատէր լինել:

 

 

Ուզում ես Ցեղասպանութիւնդ ճանաչուի, շէնացրու երկիրդ: 43 հազար քառ. կիլոմետրանոց Հայաստանի հզօրացմամբ Ցեղասպանութիւնն էլ ճանաչուած է լինում, Արեւմտահայաստան էլ ազատագրուած է լինում՝ անշուշտ նախապատրաստուելով դրանց:

 

Իսկ բողոքելով ոչ միայն մեր իրաւունքները չեն վերականգնւում, այլեւ եղածներն էլ չեն պահպանւում:

 

 

Ահա օրինակ, ափսոս չէ՞, որ բաներ կան, որ մինչեւ հիմա լուծուած պէտք է լինէին: Դեռ մինչեւ ե՞րբ պիտի խօսուի բնապահպանական հարցերի մասին: Պէտք չէ՞ր թեւակոխած լինէինք այդ խնդիրները ու անցնելով առաջ խօսէինք ուրիշ խնդիրների մասին:

 

Ապօրինի ձկնորսութեան, Կարմիր գրքում գրանցուած վայրի կենդանիների որսի մասին արդէն տասը տարի լսում եմ: Ափսոս չէ՞, որ մինչեւ հիմա այդ խնդիրները լուծուած չեն:

 

Երբ ամէնափոքր համարուած, տեղական ու հեշտ լուծելի խնդիրները չեն լուծւում, էլ ինչի՜ մասին է խօսքը:

 

 

Link to comment
Share on other sites

name='Johannes' date='04 June 2010 - 10:24 AM' timestamp='1275643480' post='272078']

 

Անցեալ շաբաթ մի հալեպահայ, -արդէն քսան տարուայ հայաստանցի,- ասաց թէ Երեւանը «փակ քաղաք» յայտարարելու միտում կայ:

Շատ ճիշտ է, շատ դիպուկ է: Երեւանը շէնանում է, ընդունելով իր մէջ մարզերից եւ Սփիւռքի գաղութներից եկածները: Հայաստանի մնացեալ տարածքը նոյնչափ չի զարգանում: Ի՛նչն է Երեւանի հմայքը եթէ ոչ Մասիսը (գլխաւորապէս):

Խնդրեմ ընդլայնիր:

Միթէ շիտա՞կ հասկանամ որ Երեւանը պիտի փակուի «գաղթական» գաւառացի գիւղացիների յառաջ: Հապա ինչ պիտի անել երբ այդ «գաղթական գաւառացի գիւղացիները» տաս մղոն պոչ բռնեն Ամերիկիան, Կանադական, Գերմանական, Ֆրանսական, եւլն հիւպատոսարանների “visa”-ի գրասենեակի փակի՞ն:

Քան՞ի Հալէպցի… եւ այլա «ցի» բոչ են բռնում մշտական ներգաղթի գրասենեակում:

Նոյնիսկ տեղահանուած Իրաքահայերը Հայաստանը գործ ածեցին իբր հանգրուան դէպի Եւրոպայ ճանապարհին: Երբ այդ Իրաքահայերը ենդարկուեցին ամենա ստորին կենսավիճակի իբր «օտար աղբեր»: Բայց ինչպէ՞ս այպանել տեղացիները: Կէս նկանակ** հացը քան՞ի ձեւ կը բաժանուի:

Նաեւ չի մոռանալ որ բագուի գաղթականները այժմ տարածուել են աշխարհի չորս անկիւններում, մինչեւ իսկ Ամերիկայի ամենահեռաւոր նահանգներում, Idaho, Dakota եւլն, քանի այդ նահանգների մարդասէր Քրիստոնեաները բազկատարած ընդունեցին նրանց:

----

**Յովհան, խնդրեմ մեզ գրիր «նկան/ նկանակ» բառերի մասին:

Link to comment
Share on other sites

Ես չասացի վերջնական որոշում է: Կարծիք է, որ կառավարական մակարդակով շրջանառութեան է դրուել՝ նկատի առնելով Երեւանի խճողուածութիւնը:

 

Անցեալ շաբաթ «Ազատութիւն» հրապարակի տակ (Օպերայի հրապարակ), կառատան բացում կատարեցին:

 

Նկանակ – հացի տեսակ:

 

Անցեալ օր Շիրվանզադէ կ'ընթերցէի, գրած է, թէ՝ քաղցր պաքսիմատ հրամցրին սուրճի հետ:

 

Ուրեմն կարելի՞ է կրկնեփուկ (biscuit) համարել այն:

 

Երեւանի փոխարէն եթէ շրջանները զարգանան, նոյնինքն Երեւանի թիկունքը կամրանայ, Հայաստանը կը զօրանայ: Կարելի է փեթակի նման, աշխատող, սիրուն փոքր քաղաքներ ունենալ Հայաստանի մէջ:

 

Շատ կը ներէք... թուրքի նման թշնամի ունեցողը չպէտք է քարտէսի վրայ մի կէտում (Երեւանում) այսքան՝ բնակչութեան մեկ երրորդը համախմբուած լինի: Աստուած չանի...

Link to comment
Share on other sites

Ես չասացի վերջնական որոշում է: Կարծիք է, որ կառավարական մակարդակով շրջանառութեան է դրուել՝ նկատի առնելով Երեւանի խճողուածութիւնը:

 

Անցեալ շաբաթ «Ազատութիւն» հրապարակի տակ (Օպերայի հրապարակ), կառատան բացում կատարեցին:

 

 

Անցեալ օր Շիրվանզադէ կ'ընթերցէի, գրած է, թէ՝ քաղցր պաքսիմատ հրամցրին սուրճի հետ:

 

Ուրեմն կարելի՞ է կրկնեփուկ (biscuit) համարել այն:

 

Երեւանի փոխարէն եթէ շրջանները զարգանան, նոյնինքն Երեւանի թիկունքը կամրանայ, Հայաստանը կը զօրանայ: Կարելի է փեթակի նման, աշխատող, սիրուն փոքր քաղաքներ ունենալ Հայաստանի մէջ:

 

Շատ կը ներէք... թուրքի նման թշնամի ունեցողը չպէտք է քարտէսի վրայ մի կէտում (Երեւանում) այսքան՝ բնակչութեան մեկ երրորդը համախմբուած լինի: Աստուած չանի...

 

 

Աստվատծ չարասցե

Link to comment
Share on other sites

Նախորդ օրուայ միտքը յստակեցնելով՝ «Փակ քաղաք» կը նշանակէ անշարժ գոյքի վաճառքի արգելք ոչ երեւանցիներին, որպէսզի գները, նորահաս երիտասարդների համար, ովքեր ընտանիք, տուն-տեղ են ունենալու, շատ թանկ չլինի:

 

Ոչ երեւանցին, անշուշտ, կարող է տուն վարձակալել, կամ օթեւանել հիւրանոցում:

 

 

Argentina Արծաթին

 

Օրեր առաջ տեղեկացանք ժողովրդավարութեան յաղթանակին: Ոչ ժողովրդավար երկիրներում Հայ Դատի պայքար տանելը դժուար է: Անտարակոյս՝ արգենտինացի կառավարական պաշտօնեաների վեհութեամբ, առաքինութիւններով տոգորուած լինելը չէ Հայութեան կեցուածքի յաղթանակի գրաւականը: Երկրի ժողովրդավարական կառուցուածքն է պարտադրողը, այն ինչին, որ տեղեկացանք:

 

30 արծաթ աւելի կամ պակաս, ի՜նչ պիտի փոխուէր: Բրազիլիա գնաց վարչապետը Թուրքիայի: Չլինի այնտեղ հարստութիւններ պիտի թափուեն ու ժողովուրդը լիութեան մէջ ապրի: Այլ խօսքով՝ թող խիղճերը չտանջուեն արգենտինահայ հայրենակիցների, որովհետեւ անուղղակի արգելք հանդիսացան իրենց բնակած երկրի հետ Թուրքիայի տնտեսական յարաբերութեան սերտացման, կամ նման մի բանի:

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Յայտնի ճշմարտութիւնը կրկնել ու կրկնելը կը թեթեւցնէ անոր արժէքը: Ճշմարտութիւնը գաղտնիք չէ, սակայն գաղտնիք մնացեր է քանի որ տեսնողը չունի:

 

Այն որ թուրքը վատ է, թուրքի քաղաքականութիւնը հայու հանդէպ վատ է, բոլորս գիտենք: Ամառուայ այս ջահաննամ «գեհեն» տաքին կը զգամ թուրքի վատութիւնը, որ մեզ զրկեց մեր զովասուն հովիտներէն ու սարահարթերէն:

 

 

«Թուրքիան ելեկտրականութիւն չպիտի առնէ Հայաստանէն» խորագրով վերնագիր մը կար այսօրուայ լուրերուն մէջ:

 

Գաղտնիք չէ որ Թուրքիան տնտեսապէս եւ քաղաքականապէս շրջափակելով Հայաստանի Հանրապետութիւնը, կը շարունակէ իր հայահալած հակահայ ոճիրները: Բայց այդ գաղտնիք չեղածը գաղտնիք է մեր «քոյր» ու «եղբայր» միութիւններուն, ու ամառնային օդափոխային շրջապտոյտներ կը կազմակերպեն մանկասպան ոճրագործներուն երկիրը՝ «դէպի Արեւմտահայաստան շրջապտոյտներ» անուան տակ:

 

 

Այդ «Արեւմտահայաստանը», ուր ամէն քայլափոխիդ արեան կարմիրի վրայ մահիկ ու օսմանլիի աստղն է, շրջափակած ու անտանելի աշխարհաքաղաքական իրավիճակ ստեղծած է Կենդանի Հայաստանի համար: Մի՞թէ ձեր միտքը շուռ եկաւ, շրջուեցաւ, սիրելի «ազգայիններ», ու հայրենիքը ըսուածը սկսաք շփոթել թշնամիի հետ:

 

 

Ի՞նչպէս հանգիստ խղճով կանցնիք այդ դրօշին տակէն: Պատմական Հայաստանը Արեւմտահայաստան դարձնելու համար պէտք է հայոց բանակը տեղադրել այնտեղ եւ հայոց եռագոյնը ծածանեցնել: Ու մի՛ք նեղանայ, սիրելի մտաւորականներ, եթէ ասեմ, թէ ուզէք-չուզէք այդտեղ Թուրքիա է:

 

Ու դուք ձեր «Արեւմտահայաստանասիրական» զբօսաշրջիկութեամբ ոտնակոխ կընէք Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որն ստեղծուած է ձեր հայրերու ու մայրերու արիւն-քրտինքով: Հայաստանի Հանրապետութեան համար զոհուեցաւ Պատմական Հայաստանը: Ուրեմն ապրեցնենք Հայաստանի Հանրապետութիւնը, եւ ոչ թէ շան սատկած տեղը երթանք եւ թուրք-քուրդ-տաճիկ-իսլամէն խնդրենք ցուցնել հայկական հետքերը, որպէսզի «Կարօտ» ֆիլմի կատարումի նման լանք ու ողբանք ամայացած հայկական բնակավայրերուն վրայ:

 

Արցախ Հայաստանդ վտանգի տակ է, անոր արեւելեան սահմանին վրայ հայ զինւորներ կը զոհուին՝ կիզիչ արեւին տակ: Խաբա՞ր էք հայեր, թէ՞ զբաղ էք Պատմական (մեռած) Հայաստան (= «Թուրքիա») կատարելիք ձեր զբօսանքով: Եթէ այսօրուայ Հայաստանը չհզօրանայ, Պատմական Հայաստան անունը տալու ալ իրաւունքէն կը զրկեն մեզ. զգաստանանք: Այսօրուայ Հայաստանը՝ Հայաստանի Հանրապետութիւնը (+ Արցախ) լաւագոյն ապացոյցն է, որ ժամանակին եղած է Հայաստան՝ այն տարածքներուն մէջ, ուր հիմա հայեր չկան:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Յայտնի ճշմարտութիւնը կրկնել ու կրկնելը կը թեթեւցնէ անոր արժէքը: Ճշմարտութիւնը գաղտնիք չէ, սակայն գաղտնիք մնացեր է քանի որ տեսնողը չունի:

---

Ի՞նչպէս հանգիստ խղճով կանցնիք այդ դրօշին տակէն: Պատմական Հայաստանը Արեւմտահայաստան դարձնելու համար պէտք է հայոց բանակը տեղադրել այնտեղ եւ հայոց եռագոյնը ծածանեցնել: Ու մի՛ք նեղանայ, սիրելի մտաւորականներ, եթէ ասեմ, թէ ուզէք-չուզէք այդտեղ Թուրքիա է:

Ու դուք ձեր «Արեւմտահայաստանասիրական» զբօսաշրջիկութեամբ ոտնակոխ կընէք Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որն ստեղծուած է ձեր հայրերու ու մայրերու արիւն-քրտինքով: Հայաստանի Հանրապետութեան համար զոհուեցաւ Պատմական Հայաստանը: Ուրեմն ապրեցնենք Հայաստանի Հանրապետութիւնը, եւ ոչ թէ շան սատկած տեղը երթանք եւ թուրք-քուրդ-տաճիկ-իսլամէն խնդրենք ցուցնել հայկական հետքերը, որպէսզի «Կարօտ» ֆիլմի կատարումի նման լանք ու ողբանք ամայացած հայկական բնակավայրերուն վրայ:

Ես երբեք պիտի չի հասկանամ թէ ինչպէս մեր ազգակիցները անմեղ հոգիով այցելեն այդ երկիրը: Ես առաջինը պիտի ըլլամ, պարզած ԵՐԱԳՈՅՆԸ երբ մենք արշաւենք եւ գրաւենք մեր պապենական հողերը: Մինջ այդ, ոչ իսկ մի ոտք այդ անիծեալ երկիր կոչեալը:

Որքան ճղճիմ է մեր «հայրենասիրական» ոգին ?

Քանի անգամ մենք եւ մերՄայրերը պիտի լաց լինեն մինչեւ մենք հասկանանք?

Այո, գիտեմ «Երբ որ բացուին դռներն յուսոյ» ...Եւ մեր երկրէն փախ տայ ձմեռ, Ցանկամ տեսնել մեր Անտալիոյ/Կիլիկյոյ ջերմ ջրերը Միջերկրանոյ...

---

Երբ ես գրեցի հետեւեալը Քեսապի մասին, տես թէ Պօղոսը ինչ ըսաւ:

http://hyeforum.com/index.php?showtopic=22290&st=0&p=261070&hl=antalya&fromsearch=1entry261070

Այո: Գիտենք որ գուցէ Քեսապը նման ենդադրոյթնե ր (infrastucture) չունի: Հապա ինչպէս, երբ մենք մեր լումաերը մսխենք, թափենք այդ շուներին? անիծեալ «երկրում), քան թէ օգնենք Գեսապցիներին զարգացնել իրանց ԵՐԿԻՐԸ:

Այո, գիտեմ: Շահանը «թուրքԻածին» է, բայց մենք, Երեւանածին, Հալէպածին, Բէյրութածին, Ամերիկածինները ինչ գործ ունենք այդ աշխարհի գարշահոտ արտաքնոցներում?? Ճեմիշ, չէշմէ, եւ Մարաշի բարբառով ՀԱՐԿՕՐ, հարկուՕր, հարկաւոր (necessity) (Տես Օ= աւ)

---

World-renowned pianist Sahan Arzruni will present a concert at Yuzuncu Yil** University in Van on September 18, 2010, Saturday evening, to coincide with the Divine Liturgy to take place on September 19 at the newly renovated Holy Cross Armenian Church in Aghtamar (a.k.a. Akdamar). After Mr. Arzruni proposed to give a concert in Van, the Turkish Consulate General in New York started to work closely with him in preparation for the Gala event. The organization of the concert is being made by the Governorship of Van and the Armenian Patriarchate in Istanbul, in close cooperation with the Turkish Ministry of Foreign Affairs. Baritone Kevork Tavityan and violinist Sevil Ulucan will take part in the concert as guest artists. The program will consist of works by Armenian and Turkish composers, including Komitas, Hovhaness and Srvantsdyants (a native of Van and one of Komitas's five students), as well as Yuksel Koptagel, H. Ferid Alnar and Adnan Saygun. Furthermore, the film "Akhtamar" by Hovhannes Hovhannisyan, based on Sirvart Karamanuk's ***eponymous symphonic poem, will be viewed, rounding out the program in a most fitting tribute to this extraordinary place of devotion.

---

** Տես սա Yuzuncu Yil ի իմաստը« Հարիւրերորդ տարի»: Միթէ սա ծաղրանք է մեր ողբերգական « Հարիւրերորդ Տարեդարձի»?

*** Srvart Karamanuk RIP was Shahan ‘s aunt and one of his first tutors.

Se their pictures together when Shahan could barely grow a moustache.

http://www.karamanuk.com/Karamanuk/Welcome.html

Edited by Arpa
Link to comment
Share on other sites

Երբ ես գրեցի հետեւեալը Քեսապի մասին, տես թէ Պօղոսը ինչ ըսաւ:

http://hyeforum.com/...=1entry261070

 

http://www.tert.am/am/news/2010/08/06/germany/

 

Թուրքիայի Անթալիա նահանգում 6 թուրքեր բռնաբարել են 17-ամյա գերմանացի աղջկան:

 

Բռնաբարության մասին գերմանական գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները հաղորդել են որպես հրատապ լուր:

 

Դեպքը տեղի է ունեցել Անթալիայի Մանավգաթ շրջանի Սիդե ծովափնյա քաղաքում: Շինարարությունում աշխատող 6 թուրք բանվորներ հարձակվել են 17-ամյա Ս.Տ.-ի վրա տեղական ժամանակով 03:30-ին, երբ աղջիկը զբոսնում էր հյուրանոցի մերձակայքում:

 

Անթալիայում «հանգստացող» աղջիկը և նրա մայրը դիմել են թուրք իրավապահներին, որոնք էլ ձերբակալել են խմբակային բռնաբարության մեջ կասկածվող 6 անձանց: Ձերբակալվածներից 2-ը կալանավորվել են, իսկ 4-ին ազատ են արձակել:

 

Գերմանուհին իր մոր հետ արդեն վերադարձել է Գերմանիա:

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

«Յիրաւի, անոր մուճակը կ’արժէ անոնց գլուխները»

 

Հարցումի մը համար ներս մտաւ եօթանասուննոց մահմետական կին մը: Իմացաւ հայ ենք: - «Մայրս ալ հայ էր, հօրս կողմէ եղբայրներս եւ քոյրերս իրաւունքս «կերան», որովհետեւ «անհաւատ եմ», քաաֆրա, անհաւատ հայ կնոջ զաւակ եմ: Մայրս մինչեւ իր մահը մնաց քրիստոնեայ»:

 

Ցեղասպանութենէն հաւատափոխութեամբ փրկուած կիներու զաւակներն ալ կրած են հայ ըլլալու խարանը իրենց ճակտին:

 

Բայց ինչպէս որ ըսաւ, մուճակ կարժէ անոնց գլուխները:

 

ﬓﬓ

 

Link to comment
Share on other sites

Gallup international հետազոտական կենտրոնի մասնագէտները, ուսումնասիրելով 2009-ին ԱՊՀ-ի երկրներում առկայ գաղթի միտումները, նշում են, որ Հայաստանից մշտապես հեռանալու ցանկություն ունի երկրի բնակչության 39 տոկոսը: Սա այն դէպքում, երբ Վրաստանում այդ տոկոսը կազմում է 14, իսկ Ադրբեջանում` 12: Gallup-ի հարցումները վկայում են նաեւ, որ Հայաստանի բնակչութեան 44 տոկոսը ցանկություն ունի մեկնել արտերկիր` ժամանակաւոր աշխատանքի: Սա ԱՊՀ-ում ամենաբարձր ցուցանիշն է: Հայաստանի մասին բավական տխուր պատկեր է ներկայացրել նաեւ ՄԱԿ-ն իր «մարդկային զարգացման ազգային զեկոյց-2009»-ում: Սոյն զեկոյցում (որն արդեն ամբողջությամբ տեղադրված է ՄԱԿ-ի կայքէջում) նշված է, որ «անկախութեան տարիներից մինչեւ այսօր ՀՀ-ից արտագաղթածների թիւը մօտաւորապէս կազմում է 800 հազարից 1 միլիոն մարդ»: Ըստ սույն զեկոյցի` միայն 2009-ի առաջին կէսում երկրից արտագաղթածների թիւը եղել է 30 հազար, այն դեպքում, երբ 2008-ին ՀՀ-ից արտագաղթել են 23,1 հազար քաղաքացիներ: Այդ տուեալները զեկոյցի հեղինակները վերցրել են ՀՀ սահմանային անցակէտերում ուղեւորահոսքերի հաշուառման համակարգից: Զեկոյցում նշուած է նաեւ, որ ՀՀ բնակչութեան շրջանում աւելի է խորանում երկիրը լքելու ցանկութիւնը, երկրի ապագայի նկատմամբ անտարբերութիւնը:

 

file:///C:/news/am/htq/20100806/201008063/

 

Առաջին հերթին մարդկանց միտքը պիտի ընկնի իշխանութիւնների ապաշնորհութիւնը, եւայլն եւայլն:

 

Ոչ ոք չի մտածում որ հիմնական պատճառը թուրքերի ցեղասպանական շրջափակումն է, ամէն օր արձակւող գնդակները...

 

Հարցերի հարցը թուրքն է, մնացեալները նրա ածանցեալներն են եւ արձագանգները: Ի տարբերութիւն ոմանց կարծիքին, չեմ կարծում կարելի է խաղաղութեան հասնել Արցախ տալով:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Այսօր Ազգային պատկերասրահի մասին տեղեկութիւն կար: Առաջին անգամ 97-ին, երկրորդ անգամ երկու տարի առաջ այցելել եմ: Հայաստանի Հանրապետութիւն գնալ եւ այդ թանգարանի պարունակութեան չծանօթանալ մեծ պակասութիւն կլինի: 97-ն երբ գնացի, պատկերների վառ գոյնի եւ թարմ էին: Ունեմ գեղանկարների ալբոմ, երկու հատորով, ուր Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահի եւ Ս. Պետերսբուրգի Էրմիտաժ պատկերասրահի պատկերներն են: Գոյները վառ եւ փայլուն:

 

Ափսոս չէ՞ն նկարները. տարիների մուրն ու փոշին կուտակւում են եւ պատկերները գորշանում ու խունանում են:

 

 

Link to comment
Share on other sites

ցավոք սրտի մենք մեր ունեցածի արժեքը չգիտենք բարեկամ, օրինակներ շատ կան... Էրեբունի համալիրում.. պատի նկարի վրա գրված ե բաբո.. հիմա մենք բաբոյին յերբ գտնենք իրեն ինչպես մեր շնորհակալուտյուն հայտնենք ?? կամ ինչու մենակ բաբոյին ? նայիր նկարներին.... մի մի հատ սեպագիր քար ամեն մեկի հետույքում զետեղել կարելի ե...

Erebuni07.jpg

Erebuni08.jpg

Link to comment
Share on other sites

ցավոք սրտի մենք մեր ունեցածի արժեքը չգիտենք բարեկամ, օրինակներ շատ կան... Էրեբունի համալիրում.. պատի նկարի վրա գրված ե բաբո.. հիմա մենք բաբոյին յերբ գտնենք իրեն ինչպես մեր շնորհակալուտյուն հայտնենք ?? կամ ինչու մենակ բաբոյին ? նայիր նկարներին.... մի մի հատ սեպագիր քար ամեն մեկի հետույքում զետեղել կարելի ե...

 

Նկարները չբացուեցին, բարեկա՛մ: Պատկերացնում եմ կատարուածը..

 

Իսկ այսօր Շինարարների հանրապետական տօնն է: Կառավարութիւնը տօնում է:

Ակամայ յիշեցի բնակչութեան գանգատները, թէ ինչպէս փոխուեց Երեւանի Թամանեանական ոճը վերջին 10-15 տարիներին:

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

 

Մեկ ազգ ըլլալու համար միեւնոյն տարածքի մէջ պէտք է ապրինք, որպէսզի ոչ միայն անցեալով, այլեւ ներկայով միանանք՝ նոյն զգացումներն ու շահերը ունենանք։

 

Ազգը կաղապարուած գաղափար չի կրնար ըլլալ։ Ապրող, կապակցուող կենդանի հասկացութիւն է– մեծ ընտանիք։

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Թշնամիները թշնամիների հետ կռուեցնել՝ Խնայելու սեփականը, սպառեցնելու նրանց։

Իսրայէլը որոշ արաբների համար Իրանը թշնամի դարձրեց եւ օգտուեց նրանց միջեւ ստեղծուած առճակատումից։ Արդիւնք՝ երկուստեք վնասում են։

Մենք Ադրբէջանի համար մի լաւ, որակաւոր թշնամի պէտք է ճարենք։

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...