Jump to content


Photo

ՄՍԱԿԵՐ- Carnivore


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 19 February 2012 - 11:13 AM

CARNIVORE/ՄՍԱԿԵՐ v HERBIVORE/ԽՈՏԱԿԵՐ, VEGAN/ԲԱՆՋԱՐԱԿԵՐ

And all this without the partaking of our house herbivore/vegans/խոտակեր, բանջարակեր.
What will the tonnage figures be if our house vegans would repent and turn carnivore /մսակեր? Hi Azat and company :)
Where is Աշոտ Մսակեր?** :D
**He was labled so because he did not observe the lent “no meat” season.
Does our house carnivore/մսակեր Sip observe “meatless” lent? :P
http://hyeforum.com/...showtopic=32605

Posted Image

http://www.entrepren...mers_market.jpg

http://news.am/eng/news/93586.html

February 19, 2012 | 20:02
How much meat do Armenians consume?

February 17, 2012 | 00:42
YEREVAN. - In 2011 Armenian citizens consumed 48 thousand tons of beef, 10.5 thousand tons of pork, 44 thousand tons of chicken and 8 thousand tons of fish. Overall, Armenians used 110.5 tons of meat. Such are the official facts.
It comes out that each Armenian citizen consumes 38-40 kg meat in a year, or 3.2-3.3 kg per month.
Is that too much or not? According to minimal basket, each person should use 100 grams meat per day. That makes 36.5 kg per year.
This means Armenians use meat on the edge of the minimal standards.
To note, in other countries meat is consumed more than in Armenia, however there are differences in the kind of meat that is used.
For example, the Japanese use more fish than all other meat products together. The EU prefers pork, South America uses more beef, and the USA – more chicken.
Over 80 per cent of meat consumed in Armenia is beef and chicken. According to calculations, each Armenian consumes 17.1 kg of beef, 15.7 kg of chicken and 3.7 kg of pork per year.
The USA is considered as the largest meat eating country. According to calculations, each U.S. inhabitant consumes 118 kg of meat per year.
News from Armenia - NEWS.am

ՄՍԱԿԵՐ

#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 20 February 2012 - 11:40 AM

Was this item by ArmeniaNow in response to mine above about the ՄՍԱԿԵՐ/Carnivore?
No! This is not under the topic of Comedistan but bear with me.
1. Yervant and Sip note that, once again we have beaten and superseded the mythical # 40/քառսուն with 48. And that the additional 8 days are in memory of the “Passover”? Please, can I Pass over that? Observe that in the Armenian version we don’t see reference to the “passover”, except in the word “ՊԱՍ”.?? Is passing gas during "passovor/pissover" sinful as well?
See Komitas’ Ուրբաթ Պաս below.
2. During those 48 days, beside foregoing consumption of meat and animal products, we are also urged to abstain from “carnal pleasures/զերծ մնալով մարմնական հաճույքներից: Did you hug and kiss your wife husband, mother, sister, brother, son or daughter today? Did the vardapet hug and kiss his wife? Idiots! Now they're going to tell us how to behave in the bedroom, no, no I don't mean in that dark "mastur" room. Not a typo I mean "mastur chamber". Are they the same clowns who tell us that Vardananq (May 26-June3) is obseved in February, before and out Lent because it is such a "sacriligious bacchanalan, pagan festival"?
3. This is hilarious! the fact that after sinning Adam was exiled from Eden and the doors were closed before him/.Մեծ Պահքի ընթացքում փակվում են եկեղեցիների խորանի վարագույրները` ի նշան դրախտից արտաքսվելուց հետո Ադամի առջև փակված դռների
4. See # 3 above. And all this time I was made to believe that the closing of the curtains դռնփակ/closed door, խաւարում/darkening was in memory of the darkening of the skies at Jesus' death at the Cross at the "Good Friday Աւագ Ուրբաթ(what is so "good" about it, like Good Murder ?) , only to be opened դռնբաց at the day of Resurrection.
Where do these people learn about the traditions of the Armenian Church in Particular and Church Tradition in general?
“Adam’s exile, and closing of the doors of Eden”? :huh: Do please tell me more fables, you know that I am a "believer".
How about tell us that the fruit Eve offered to Adam was in fact an Apricot or a Fig. After all they covered themselves with fig leaves.

http://1.bp.blogspot...0/adam-eve5.jpg


http://www.armeniano...ians_great_lent

Society | 20.02.12 | 12:15
Purification: Armenian Christians encouraged to observe 48-day fast as Great Lent has begun

NAZIK ARMENAKYAN
ArmeniaNow
The curtains at churches will stay closed throughout the Great Lent.
The Great Lent period began Sunday evening in Armenia to last for 48 days, till Easter, April 8.
In the period of the Great Lent, pious followers of the Armenian Apostolic Church vow to focus on spiritual matters through abstinence and repentance. Observers of Lent refrain from eating meat and dairy products among other foods, and are encourage to refrain from carnal pleasures.
The Great Lent symbolizes the fast of Jesus Christ after he was baptized that lasted for 40 days. The 40-day lent is followed by a one week-lent, the Passover, accounting for the 48-day period. During the period of the Great Lent curtains in the churches are closed in commemoration of the fact that after sinning Adam was exiled from Eden and the doors were closed before him.
====
Կիրակի երեկոյան սկսվել է Մեծ պահքի շրջանը, որը կտևի 48 օր՝ մինչև Սբ Հարության (Զատկի) տոնի նախօրեն, որն այս տարի կնշվի ապրիլի 8-ին:

Մեծ պահոց շրջանում Հայ Առաքելական եկեղեցու հավատավոր զավակները պետք է իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեն հոգևոր բաների վրա՝ ապաշխարելով և զերծ մնալով մարմնական հաճույքներից: Պաս պահողները հրաժարվում են կենդանական ծագում ունեցող ուտելիքներից:

Պահքի 40 օրը խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի քառասնօրյա աղոթքի, ծոմապահության և ապաշխարության շրջանը:

Քառասնօրյա պահքին հաջորդում է պահոց ևս մեկշաբաթյա շրջան` Ավագ շաբաթը: Ահա թե ինչու քառասնօրյա կոչվող պահքը 48 օր է տևում:

Մեծ Պահքի ընթացքում փակվում են եկեղեցիների խորանի վարագույրները` ի նշան դրախտից արտաքսվելուց հետո Ադամի առջև փակված դռների

Եկեղեցիներում խորանի վարագույրը փակ կմա մինչև Մեծ Պահքի ավարտը:
Կիրակի երեկոյան սկսվել է Մեծ պահքի շրջանը, որը կտևի 48 օր՝ մինչև Սբ Հարության (Զատկի) տոնի նախօրեն, որն այս տարի կնշվի ապրիլի 8-ին:
Մեծ պահոց շրջանում Հայ Առաքելական եկեղեցու հավատավոր զավակները պետք է իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեն հոգևոր բաների վրա՝ ապաշխարելով և զերծ մնալով մարմնական հաճույքներից: Պաս պահողները հրաժարվում են կենդանական ծագում ունեցող ուտելիքներից:

Կոմիտաս

Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դե, հե, ջան

Էս օր ուրբաթ է, պաս է,

Ջուր կ’ուգայ վերի սարէն
Սարռնորակ կատարէն**
Դե, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան,

Դե, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան,
Սըրտիկ արծաթէ թաս է,
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան:
Սըրտիկ մալուլ մի մնայ,
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան,
Աշխարհ մարդու չի մնա,յ
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան:
Աշուն եկաւ ցողալեն,
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան,
Ծառի թըփեր դողալէն,
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան:
Սըրտիկ մալուլ մի մնա,յ
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հե, ջան,
Աշխարհ մարդու չի մնա,
Դե, հե, զընգը, զընգը, դե, հէ, ջան:
Կըռունկ կանչեց սարերուն,
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան,
Ղարիբ տըղեն երերուն,
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան:
Սըրտիկ մալուլ մի մնա,յ
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան,
Աշխարհ մարդու չի մնա,յ
Դէ, հէ, զընգը, զընգը, դէ, հէ, ջան:

**My addition

Edited by Arpa, 21 February 2012 - 06:29 AM.


#3 Louise Kiffer

Louise Kiffer

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 posts
 • Gender:Female
 • Location:France

Posted 11 May 2012 - 09:39 AM

Dear Arpa, I have been very interested by your explanations about the fast. My grandmother used to follow all the prescriptions. But the other family
did not want to observ them.
I still do not understand why the song of Komitas Vartabed says: to-day is Fryday, fast, since it lasts 48 days.
I was completely in error, I thought that the Armenians of Turkey used to observ the friday, as do the musulmans, who go to the mosque to pray.
Thank you for the song, I knew only the 10 first lines.
It seems to me that it is a joyful song.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users