Jump to content


Photo
- - - - -

Armenian Words In արաբերէ


 • Please log in to reply
189 replies to this topic

#1 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 02 April 2007 - 02:57 AM

Անցեալին կը հաւաքէի բառեր, որոնք կը գտնուին արաբերէնի մէջ (գրաբար եւ բարբառներ) եւ հայկեան ծագում ունին: Ետքը դադրեցայ, քանզի նկատեցի, որ այդ բառերէն շատը հին լեզուէ մը հաւասարապէս ժառանգ մնացած է. հայերէնի եւ արաբերէնի մէջ: Իսկ հզօր իրանական լեզուները ներգործած են շրջանի ժողովուրդներու լեզուներուն մէջ: Ինչպէ՞ս կարելի էր որոշել. տուեալ բառերու զուտ հայկական ըլլալը: Երբ ժամանակ եւ միջոց (գրականութիւն) չունիմ, մեռած եւ կենդանի լեզուներու գիտակ չեմ. դժուար է: Ամէնայն դէպս, հանրութեան առ ի գիտութիւն, արձանագրեմ ներքոյիշեալը նկատառումները.-

Փրթեքա فرتيكة քաղաքիս արաբախօս քրիստոնեայ ժողովրդի լեզուի մէջ կը գտնուի եւ կը նշանակէ՝ պատառաքաղ, փրթաքաղ:

Ֆալակա فلقة գրական արաբերէնի մէջ, Փեղկ:

Ֆալակ فلك աստեղահոյլ, աստեղաշրջան Circuit, տիեզերք, Փայլք:

Ֆարտ فرط գրական եւ ժողովրդեան լեզուներու մէջ գոյ է, հայերէնի նոյնիմաստ՝ փերթ, փրթել (իսկ Եփրատ, Ֆրատ անունը արագահոս, հոսքի ընթացքին. քանդող փրթող ջուրին տրուած անուն չէ՞):

Ջարդ جرد հաշուառում, տարուայ վէրջը ապրանքի ելումուտը գումարելով ճշտել տուեալները, հայերէն ջարդել՝ մաս մաս բաժանել, ջարդ անել:

Մնացեալը յաջորդիւ....

Edited by Johannes, 02 April 2007 - 07:46 AM.


#2 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 03 April 2007 - 02:08 AM

Խամիրա خميرة թթխմոր

Խըբզ خبز հաց (բարբառային խաց ?)

Աջըր آجر կաւ, կիր ?

Աշկար أشقر շիկահեր (նկատենք բառի հայկեան կազմը. շէկ+ա+հեր)

Ակու آكو կայ (Իրաքի արաբերէնի բարբառով, այստեղ շումեր/ակադական հետք կայ)

Մակու ماكو չկայ

Անաֆէ عنفة անիւ

Անզ عنز այծ

Արդ أرضարտ

Արս عرس հարս, հարսանիք, հարս անել ?

Բուբու بؤبؤ բիբ

Բայիր بعير ապրանք բարձելու չորքոտանի, բարկիր (հայ բարբառ. բարձել կրել ?, թուրքերէն՝ բեյգիր)

#3 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 04 April 2007 - 12:27 AM

Հայերէն՝ «պիտի» will, shall հաւանաբար առաջացած է «պէտ» (պէտք) բառէն: Պէտք է գնամ, պիտոյք, պիտանի, անպիտան, պիտի երթալ, պիտի ուտել, պիտի յաղթել, պէտք է երթալ, պէտք է ուտել, պէտք է յաղթել: Լսած եմ խարբերդցիք (նահանգի բնակիչք) տի երթամ, տի ուտեմ, տի յաղթեմ: Վէրջին օրինակին մէջ «պիտի» բային առաջին վանկը (պի) ջնջուած է, մնացեր է երկրորդը՝ տի:

Գրական արաբերէնի մէջ չկայ այսպիսի բառ, միայն Սուրիոյ եւ Լիբանանի արաբական բարբառներուն մէջ գոյ է հայկեան այս երկու ձեւերն ալ.-

- բդդի ռուհ بدي روح պիտի երթամ (ժառգոնով՝ պտի եթամ):

- տա առուհ ت أروح պիտի երթամ (տի երթամ)

Եգիպտոսի բարբառով ՝ աւեզ առաւահ عاوز أروَح

Իսկ գրական (պաշտօնական, Կուռանի լեզուն) արաբերէնով՝ սաւֆա ադհաբ سوف أذهب

بدنا نتجوز على العيد


Edited by Johannes, 04 April 2007 - 03:40 AM.


#4 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 04 April 2007 - 05:58 AM

Բուխար بخار բուղ, շոգի

Բուկ بوق փող (նուագարան)

Բում بوم բու

Բըս بس (աշխարհաբար արաբերէնի մէջ միայն) փիսիկ, կատու (անգլերէն՝ ***)

Թութ توت թութ

Թաննուր تنَور թոնիր

Թասէ طاسة թաս

Թիր طير թռչուն, թռի՛ր:

Հաւաա هواء օդ, թերեւս հայերէն՝ հով բառն է:

Կրմիդ قرميد կղմինդր (ակնյայտօրէն յունարէնէ անցած է: Ունինք նոյնահունչ Կաղանդր/Կաղանդ բառը, որ նշանակէ շրջան)

Կալեբ قالب կաղապար

Կըթ كت սուրիական բարբառի մէջ կը նշանակէ՝ կաթեցու՛ր, լեցու՛ր: Սա զուտ հայերէն «կաթ», «կաթիլ» բառն է կը կարծեմ:#5 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 10 April 2007 - 02:36 AM

Օրհնեալ Ս. Զատիկ հայ-զրուցարանի անդամներուն smile.gif ,

Քաննէ كنَة կը նշանակէ՝ հարս daughter-in-law, հայերէն քենի (կնոջ քոյրը) բառն է, որ իմաստի թեթեւ փոփոխանք կրած է:

Սանդեան سنديان սանդ, հունդ կամ մետաղ ծեծելու տեղ, եւ ծառի անուն (եղեւին?):

Տաբակ طبق կը նշանակէ՝ ճաշ, պնակ: Հայերէն տապակ, տապակել, տապկոց բառերը առաջացած են տապ (տաք, տապ+ք) բառէն: Հայ ոսկերիչները ունին տապ (տաք) բառի մէկ այլ տարբերակը (?) թավել, թովել (?), որ կը նշանակէ. ոսկին կրակի տակ կարմրցնել (?):

Տետա تيتة սուրիական բարբառի մէջ կը նշանակէ՝ տատ (տատիկ), հանի, մեծ մայր:

Զուր زور գրականով կը նշանակէ կեղծ, իսկ տազուիր تزويرկեղծում: Կը կարծեմ սա հայերէնի զուր (պարապ, սին) բառն է: Գրաբարեան սա ձեւը ունինք. ի զուր աշխատեցանք:

Զոռ زَور բառբարային արաբերէնով կը նշանակէ՝ զօր (զաւր), այսինքն ոյժ: بالزور أخذني لعنده այսինքն. զօրով (բռնի ոյժով տարաւ ինձ անոր մօտ):

Զուր زور բարբառային արաբերէնով تزوير կը նշանակէ՝ ծուռ հայեացք, սպառնալից նայուածք, ծուռ աչքով նայիլ:#6 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 12 April 2007 - 08:18 AM

Very good Johannes, even if not surprising, considering that beside that fact Armenians and Arabic/Aramaic speaking people have lived next to each other for millenia, Armenia was invaded and ruled by Arabs for over 200 years (640-850 AD)
This may have little with the subject at hand. Some time ago I was talking with a person of Italian ancestry, who was born in Italy in the region of Napoli. She was talling how her family owned extensive tracts of lands, orchards, vineyard etc, and when it came about the olive gardens she used the word “massara”. Huh? “massara/massera”? See La masseria delle allodole
http://www.youtube.c...I...ted&search=
I had to stop and ask her to repeat the word. Yes, “massara”, and she explained that it meant “olive groves”.
Johannes, do you see what it means? Is anyone familiar with the Armenian(?) surname Mahserejian? Do you know what it means? It is from the Arabic/Aramaic to mean “olive press” the machine/factory for extracting olive, in fact in general it means “juicing/aseer”.
We have spoken about this before, let us first see who Mleh is
Mleh of Armenia
Mleh of Armenia (died 1175) was prince of the Armenian Kingdom of Cilicia, ruling from 1170 to 1175.
Exiled from Armenia for plotting the assassination of his half-brother Thoros II of Armenia, he went to Antioch and became a Knight Templar. However, he soon after turned his coat again and left for Aleppo, to take service with Emir Nur ad-Din, where he is accused by some chroniclers of having converted to Islam. Nur ad-Din supported the ambitions of the disaffected Mleh, and upon the death of Thoros in 1169, sent him into Cilicia with an army. Ruben II was a minor child, and the Regent Thomas could not resist the invasion. He fled to Antioch, where he was murdered on the orders of Mleh; Ruben, left in episcopal custody at Hromgla, was poisoned.
Mleh, while he hated the Latin Crusader princes, also despised the Byzantines, and drew his support from the Islamic states. Nonetheless, his military position was such that he obtained recognition from Manuel I Comnenus as ruler of Cilicia in 1173. At home, he practiced all manner of extortion and tyranny and accumulated a great deal of wealth. In 1175, his barons seized an opportunity and murdered him in Sis, summoning his nephew Ruben III to take the throne.
Preceded by
Ruben II Lord of the Mountains
1170–1175 Succeeded by
Ruben III

Here is when we spoke about “mleh”
http://hyeforum.com/...ic=9202&hl=mleh
In the Armenian, many words with "agh", such as "aghek" etc. Let us rule out the likes "aghekharsh" as it is based on "aghiq/intetines", as well as "aghakhin", servant. One word is of interest, "aghvor" which has come to mean "beautiful/pleasant" was in fact meant "tasty/tasteful" , i.e. salted as opposed to tasteless/saltless/ "anli/anali". Many other languages use "agh/salt" to mean tasty/sweet, of them all the Arabic "mlih/mleh" comes to mind which is also baed on "mlh/salt". We have used this word as personal name-Mleh, the son of Levon I Rubinian.
The Armenian words that use the original Latin L to"al" mean white are evident in such as alevor, aleher and aliq. The latter as in "wave" is derived from the fact that when waves hit the rocky shores of Lake Van they broke up into white froth, hence the plural of "al"-"aliq".
.
========
Is it surprising?
Arab invasion begins
Political surprises were soon to bring about new changes in the situation. The Katholikos Nerses III, surnamed Shinogh (Builder) ascended the throne just as the Arabs began to invade Armenia in 641. The national leaders were perplexed, unable to decide upon a course to be followed. Nerses himself was for Greek rule, but the p340military commander, Sembat Bagratuni, and Theodore Reshtuni, considering the Greeks to be weak and unreliable, were inclined to favor submission to the Arabs. The Emperor Constantine IV, in retaliation, marched into Armenia at the head of an army, having as his first objective the imposition of his religious authority. The Katholikos succeeded in appeasing the wrathful monarch, but a new Synod, assembled at Douin in 645, after the withdrawal of the Greek forces, resolved again to reject all but the first three councils. Nerses had to modify his vacillation and maintain a passive attitude with regard to the more realistic anti-Greek policy of Theodore Reshtuni.
This confused condition of affairs continued after the death of both leaders, Nerses and Theodore. During the patriarchate of Sahak III (677‑703), the Arabs had become firmly established in Armenia, and there was no arena left for Graeco-Armenian disputes. However, the Khalifas would naturally appreciate the adoption by the Armenians of a religious policy in opposition to Greek idea. Sahak III undertook a journey to Damascus to visit the Khalifa, but died on the way, in 703. His endeavor was rewarded, however; the Khalifa granted most of the privileges which he had expected to ask for.
The Katholikos Hovhannes (John) III, of Otzoun, surnamed Imastasser (the Philosopher), wrote against the heresies of the time and introduced disciplinary and liturgical reforms. He is the author of a code of canon-law. He cultivated friendly relations with the Khalifas, and obtained from them concessions for the benefit of the church and nation. The Synod of Manazkert, convened in 726, under the presidency of Hovhannes, and composed of Armenian and Syrian bishops, decided "the great question of the corruptibility of the body of Christ, which had been raised by the orthodox monophysites. It had caused a split between the Syrian and Armenian churches." (Ormanian)
With the creation by the Khalifas of Armenian vassal principalities in 862, Armenia had begun to enjoy administrative autonomy, and the church functioned under peaceful conditions. Utilizing this opportunity, Patriarch Photius of Constantinople attempted once again to resume negotiations with the Armenian Church. His move has by some writers been ascribed to "an intention of winning support against the Roman Church with which he had quarreled." However, his letters to the Katholikos Zakaria (855‑878) and to p341Prince Ashot Bagratuni, inviting them to accept the decrees of Chalcedon, led to no result.5
#7 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 12 April 2007 - 10:43 AM

Սիրելի բարեկամ,

Մեր քաղաքի հիւսիս արեւմտեան տարածքը մինչ եւ Անտիոք, տասնեակներով լքեալ (մեռեալ) պատմական քաղաքներ կան: Անոնց տեսքը սահմռկեցուցիչ է. ժողովուրդը լքելով հեռացեր է պարզապէս: Կը յիշեմ, որ կարդացեր եմ Տուրին (նկատենք արամէական ին տեղանուան մասնիկը) անունով մեռեալ քաղաքի մը մասին, որու ժողովուրդը Իտալիա հաստատուելով Torino քաղաքը հիմնած է: Ձիթենիի այգիները հիւսիսային Սուրիոյ հարստութիւնը կազմած են անցեալին, նաեւ այսօր (ԱՖրինի քուրդերուն համար):

Massara معصرة, معصرجيان, Մահսերեճեան:

Մահտեսի, ոչ թէ մահը տեսած այլ՝ Մղտեսի, այսինքն Մղդես քաղաքը այցելած անձ: Քրիստոնեայ եւ մուսուլման արաբները Երուսաղեմին տալիս էին «Բայթ ալ Մակդես» بيت المقدس անունը, որ նշանակում է՝ սրբութեան տուն: Նշենք նոյն ձեւով կազմուած Բեթ Էլ անունը, որ կը նշանակէ՝ Աստուծոյ տուն:

Այո, Թէոդորոս Ռշտունու եւ Յովհաննէս Օձնեցու ժամանակ լաւ յարաբերանք ունեցել ենք արաբների հետ:#8 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 12 April 2007 - 11:08 AM

By the way, i did not change my avatar, ինքիրեն փոխուեցաւ:


#9 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 12 April 2007 - 11:30 AM

Barev Johannes jan, yes uzum ei qez harcnei ays barreri hamar, iharke sranq angleren barrer en, bayc mi guce araberen lezvi mej el nayev kan:

Vorn er arraj...

Durr => Door

Partez => Paradise? (inkati unem guce Adam & Yevayi partez@ (paradise))???

#10 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 12 April 2007 - 11:51 AM

Ողջոյն Հայաստան ջան,

Հայերէն՝ դուռ (գրաբար՝ դուռն), հին պարսկերէն՝ դուար:

Այս բառը հնդեւրոպական է, բայց իրանականից անցել է արաբերէնին դուր իբադա دورعبادة եւ դար دار ձեւերով, որոնք նշանակում են տուն: Ճշգրիտ. առաջինը պաշտամունքի վայր, երկրորդը տուն:

Պարտէզը (paradise) նմանապէս պահլաւերէնից անցել է մնացեալ լեզուներին: Արաբերենում՝ ֆիրդուս فردوس ձեւով: Առհասարակ իրանեան Պ տառը արաբերէնում դառնում է Ֆ, որովհետեւ արաբերէնում չկայ պ հնչիւն:


Edited by Johannes, 12 April 2007 - 11:52 AM.


#11 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 12 April 2007 - 12:49 PM

Haskaca Johannes jan, hatkapes durr barr@ vor da karogha menq arraj chenq horinel, ayl vercrel enq urish azgic.

Bayc ayt Partez barr@ uzum em imanam ARRAJ, vor mi azgn e oktagorcel. Hima aystegh duq nshum eq Pahlaverenic, Pahlaveren@ inch lezu/azg e?

Pastoren da el mer barr@ chi che? sad.gif Apsos.

Lav... barrer gites vor orinak latineren@ vercrel e hayerenic? Kam vor kan hima angleren lezvi mej, yev da haykakan caqum unen?

Edited by Nor Hayastan, 12 April 2007 - 12:51 PM.


#12 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 13 April 2007 - 01:19 AM

Բարեւ,

Դուռ բառը ինձ թւում է բնիկ հայերէն: Երեւի գիտէք, որ հնդեւրոպական լեզուները ազգակից են եւ բաժնեկցում են բազում բառեր: Այնպէս որ յիշեցիք. Door- Դուռն- Dvar.

Սեմականները (արաբերէն) դար, դուր, դորա (շրջան), դայիրա (կլորակ) փոխառուել են Իրանական լեզուներից:

Իրանական լեզուներ ասելով նկատի ունեմ. Հին պարսկերէնը (Աքեմենեանների ժամանակ), Պահլաւերէնը (Արշակունիների ժամանակ), Նոր Պարսկերէնը (Սասանեանների ժամանակ) եւ այժմեան պարսկերէնը, որը յաջորդեց Սասանեաների պարսկերէնին: Իրանական լեզուների շարքում են եւս զենդերէնը (պարսից սուրբ գիրք՝ զենդ ավեստայի լեզուն): Հին հնդկական Սանսկրիտը լեզուն, մօտ է իրանական լեզուներին: Յիշողութեանս ապաւինելով կարեցածիս չափ գրեցի:

Կարելի է յիշել եւ Մեդերէնը (հին լեզու, արձանագիր չէ), Միջին Ասիոյ Թոխարերէնը (մեռած լեզու):

Այժմեան քրդերէնը, պաշտունը (Աֆղանիստան), տաջիկերէնը, բելուչերէնը, թաթերէնը, թալիշերէնը, օսերէնը, պարսկերէնը, դասւում են իրանական լեզուների շարքում:

«Իրան» կը նշանակի Արիների երկիր: Ես տեսնում եմ Irland երկրի անունը նոյն իմաստով: Այսպէս. Ir (արտասանւում է՝ ԱՅՐ) եւ land (այսինքն՝ երկիր), այլ խօսքով՝ այիր ժողովուրդի երկիր: Կը մնայ ստուգել «այիր» բառի իմաստը կելտական լեզուներում: Գուցէ այս զրուցարանի անդամ Irlandahayը օգնի մեզ: What does mean ''Ir'' or '' ayir'' in irish language?

Այիրների երկրից մինչ Բանգլադէշ ապրող ժոշովուրդները, խօսում են լեզուներ, որոնք ծագել են մի եւ նոյն «Մայր հնդեւրոպական լեզուից», մի լեզու, որ սկզբնապէս արդէն ունեցել է շերտաւորում:

Դորա دورة արաբերէն բառի շրջան նշանակելը ենթադրել է տալիս, որ հնդեւրոպական նախալեզուի Dwar բառը սկզբնապէս նշանակել է ցանկապատ, այսինքն հողատարածքի շուրջ բարձրացուած պատ:

Թումբ գիտես ինչ կը նշանակէ: Սա մաքուր հայերէն բառ է: անգլերէնում՝ tumble, tumble down.

Հայերէն Սիրտ, անգլերէն Heart, ռուսերէն սիերցէ (ճիշտ ե՞մ), հիթիթերէն Kart, որից եւ հայերէն քրթմջել բայը (այսինքն սրտնեղիլ):

Վերոյիշեալ օրինակներով ասել ուզում եմ, որ կան շար բառեր որոնք չեն փոխառուել եւ փոխտրուել, այլ հաւասարապէս ժառանգուել է, մի օր մի տեղ միասնաբար գտնւող ժողովուրդներին:

Գիտնականներ շուար են եւ չեն կարողանում փաստել հնդեւրոպական նախալեզուն խօսող ժողովուրդների մայր հայրենիքը: Ենթադրողներ կան, որոնք ասում են թէ այդ հայրենիքը եղել է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԸ:

Այս ենթադրութեան ամէնաուժեղ փաստարկը այն է թէ հնդեւրոպական լեզուները է լ իրանց մէջ պարունակում են սեմական լեզուների պատկանող եւ այդ լեզուներից փոխառեալ բառեր: Հետեւաբար այդ մայր հայրենիքը լինելու է Սեմական աշխարհին մօտիկ մի վայր: Սեմական աշխարհի ամէնամօտիկ հնդեւրոպական լեզու խօսող երկիրը պատմական Հայաստանն է: Ուստի Հայկական լեռնաշխարհից տարածուել են այդ բոլոր ժողովուրդներն ու լեզուները, որոնք ապրում են եւ խօսւում են իրլանդայից-բենգալիա:

Պարտէզ բառը առաջ պարսիկներն են գործածել: Ադամն ու Եւան մեղրալուսնի համար Եդեմ գնացել էին: Carpet-կարպետ-կապերտ սա հայերէնից անցել է անգլերէնին: Լատիներէնից մեզ անցել է՝ մարգարիտ margarit մեքենա եւ մի քանի այլ աննշան բառեր:#13 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 13 April 2007 - 03:01 AM

shat xelaci u hetaqrqrvac hay es Johannes jan! Apres, yerevum e vor duq dzer patmutyun@ lav hetevel eq. Aysor im haykakan dasatuyis het handipeci, yev na asac vor nor girq e hratarakvel, vor@ yes el (qo nman) shat hetaqrqrvac em mer lezvi het. Cnvelov yev mecanalov Amerikayi Miacyal Nahangnerum, @nthanrapes hazvadep e nman orinakner cnvum (cavoq srti sad.gif ). Inchevice, ays girq@ caxvum e Surp Vartan Graxanuti kayqejic: http://www.stvartanb...amp;ProdID=5284

U inch verabervum e ayt Hndyevropakan lezuneri cakumic, bnakanabar qani vor ayt lezuneri himq@ yeghel er patmakan Hayastanum, parz e vor shat mec azdecutyun enq toghel (hayers) ayl myus lezuneri dimac. Indz ughghaki hetaqrqrum e te yete menq aytqan azdecutyun enq tvel shat u shat azgerin, apa inchu e vor mer lezun pxtorac yev aghavaghvac e ays myus OTAR azgi barrerov (orinak partez, marqarit, yev ayln...). Indz hetaqrqrum e te menq hayers NAXQAN ays otar-azgeri barreri @ntunelutyun@, inch barr einq oktagorcum naxoroq?

Bayc Johannes jan, ayt grqi masin hetaqrqrvi. Yes andzamp piti gnem ayt girq@, ham angleren e (vor@indz hamar gone shat aveli heshtutyamp karogh em da kartal yev haskanal), ham el im amena hetaqrqrvac teman e da! Mer lezun nenc lav e Johannes jan, ughghaki yes cavakcum em vor himakva yeritasartutyun@, u anqam HAYASTANI KARAVARUTYUNN U MAMUL@ chen karogh anqam maqur hayerenov grel, yev petq e russeren barrer oktagorcen qan hayeren.

Orinak: BANK ==> DRAMATUN (parq Asco Stepan Partamianin ays orinaki hamar lol)

EKONOMIKA ==> TNTESUTYUN

KORRUPCIA ==> (yes uzum em asel Kasharrakerutyun, bayc da Bribery-n e, im Hayeren dasatun asel er ays barri tarberak@ hayerenov, morracel em :-S pxtorutyun er te nman mi barr....)

Shat cavali yerevuyt e mi xosqov Johannes jan. Yes chem asum bolors togh lezvabanner darrnanq yev sksenq miayn u miayn maqur hayerenov xosal. Bayc gone togh CANKUTYUN@ lini ayntegh, da e karevor@. Yete mart cankutyun chunena, apa zhoghovurtn el cankutyun chi unena maqrelu ayn hetqer@ (verqer@) vor menq 2,000 tari krel enq, u arten anjnjeli en.

Eh chgitem yeghpayrs, ughghaki urax em vor qo nman martik el kan mer hayeri mej smile.gif Duq vortegh eq cnvel u mecacel? Indz hetaqrqrum e da biggrin.gif

#14 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 14 April 2007 - 12:59 AM

QUOTE
shat xelaci u hetaqrqrvac hay es Johannes jan! Apres, yerevum e vor duq dzer patmutyun@ lav hetevel eq. Aysor im haykakan dasatuyis het handipeci, yev na asac vor nor girq e hratarakvel, vor@ yes el (qo nman) shat hetaqrqrvac em mer lezvi het. Cnvelov yev mecanalov Amerikayi Miacyal Nahangnerum, @nthanrapes hazvadep e nman orinakner cnvum (cavoq srti ). Inchevice, ays girq@ caxvum e Surp Vartan Graxanuti kayqejic:http://www.stvartanbookstore.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=528


Շնորհակալ եմ Հայաստան ջան ազնիւ խօսքիդ համար: Ճիշտը իմ գրածը ենթադրումների (կռահումների, կարծեցեալի), եւ անցեալում կարդացածս լուրջ (ակադեմական) գիրքերի համադրումն էր:

Ի դէպ հայերէնում կռահել նշանակում է գուշակել, բայց այս բառը սեմական (արամէական-արաբական) ծագում ունի, արաբերենում կայ իկտիրահ إقتراحբառը, որ իր կարգին կռհ արմատական բառից ածանցուել է եւ նշանակում է՝ առաջարկ:

QUOTE
U inch verabervum e ayt Hndyevropakan lezuneri cakumic, bnakanabar qani vor ayt lezuneri himq@ yeghel er patmakan Hayastanum, parz e vor shat mec azdecutyun enq toghel (hayers) ayl myus lezuneri dimac. Indz ughghaki hetaqrqrum e te yete menq aytqan azdecutyun enq tvel shat u shat azgerin, apa inchu e vor mer lezun pxtorac yev aghavaghvac e ays myus OTAR azgi barrerov (orinak partez, marqarit, yev ayln...). Indz hetaqrqrum e te menq hayers NAXQAN ays otar-azgeri barreri @ntunelutyun@, inch barr einq oktagorcum naxoroq?


Հնդեւրոպական նախալեզուն խօսող ժողովուրդների մայր հայրենիքի վայրը ենթադրաբար Հայաստան աշխարհն է եղել: Անյիշելի ժամանակից մինչ Քրիստոսից 3000 առաջ, հնդեւրոպացիք խումբ առ խումբ բաժանուելով առանձին զարգացում ապրել են՝ Իտալական, Գերմանական, Կելտական, Բալտիկ-Սլավական, Հնդիրանական, Յունական եւայլն եւայլն խումբերը: Սա չի նշանակում թէ վերոյիշեալ անուններով ազգեր կամ ժողովուրդներ եղել են այդ ժամանակ, այլ նշանակում է թէ այս պայմանական անուններով խումբերը բաժանուելով մայր հնդեւրոպական նախալեզուից, անջատօրէն զարգացել են:

Եթէ նկատէք, Հայաստանը գտնւում է հնդեւրոպական լեզուներ գործածող ազգերի միջատեղը: Հնդեւրոպական լեզուները բաժանւում են երկու մեծ խումբի. Սաթեմ եւ կենտում (եթէ սխալ է. խնդում եմ ուղղէք ինձ): Հայերէնի դիրքը իւտայատուկ է եւ չի պատկանում ոչ մի խմբի: Հնդեւրոպացիք երբ հեռացան ենթադրեալ մայր հայրենիքից (Հայաստանից), Հայ ազգը դեռեւս չէր կազմաւորուել, ինչպէս նաեւ միւս ազգերը չէին կազմաւորուել:

Հայերէնը հոմանիշների ծաղկոց է, որի բուրաստաններում կարող ես քաղել բազում մոռացեալ եւ գործածւող բառեր: Քաղաքակրթական նշանակութիւն ունեցող բառեր եւ անուններ ազգերը վերցրել են միմիանցից: Յաճախ բառի բնիկ հայերէնը դուրս մղուել է տեղ տալովը մուծուած բառին: Մինչ այդ մուծուած բառերը շաղախուելով մկրտուել են հայրենի հողում ու ջրում դարերի ընթացքում, հայավարի արձագանգ ստացել՝ հայի շուրթերում: Աշխարհում ամէնահարուստ բառապաշար ունեցող լեզուներից մինն է հայերէնը: Մեզ մնում է գտնել եւ ընթերցել բառարանները:

QUOTE
Bayc Johannes jan, ayt grqi masin hetaqrqrvi. Yes andzamp piti gnem ayt girq@, ham angleren e (vor@indz hamar gone shat aveli heshtutyamp karogh em da kartal yev haskanal), ham el im amena hetaqrqrvac teman e da! Mer lezun nenc lav e Johannes jan, ughghaki yes cavakcum em vor himakva yeritasartutyun@, u anqam HAYASTANI KARAVARUTYUNN U MAMUL@ chen karogh anqam maqur hayerenov grel, yev petq e russeren barrer oktagorcen qan hayeren.


Հայերէնը միակ իրականութիւնն է, որ մեզ զանազանում է միւս ազգերից: Դրա համար հայագիտութեան զարգացումը եւ տարածումը հայ ժողովուրդի շարքերում, պետական գործ պէտք է լինի: Հայերէնի պաշտպանումը՝ հայրենիքի պաշտպանում է: Հետեւաբար հայերէնի պաշտապանութեան եւ տարածման պետական կառոյցներին պէտք է տրուի նոյն ուշադրութիւնը, որ տրւում է պաշտպանութեան նախարարութեան:

QUOTE
Orinak: BANK ==> DRAMATUN (parq Asco Stepan Partamianin ays orinaki hamar lol)
EKONOMIKA ==> TNTESUTYUN
KORRUPCIA ==> (yes uzum em asel Kasharrakerutyun, bayc da Bribery-n e, im Hayeren dasatun asel er ays barri tarberak@ hayerenov, morracel em :-S pxtorutyun er te nman mi barr....)


Պարտադիր չի բառի ճիշտ ու ճիշտ նոյն թարգմանութիւնը լինի: Իւրաքանչիւր ազգ աշխարհընկալման ինքուրոյն կերպը ունի: Փտածք, փտածութիւն: Bribery-Կաշառակերութիւն:

QUOTE
Shat cavali yerevuyt e mi xosqov Johannes jan. Yes chem asum bolors togh lezvabanner darrnanq yev sksenq miayn u miayn maqur hayerenov xosal. Bayc gone togh CANKUTYUN@ lini ayntegh, da e karevor@. Yete mart cankutyun chunena, apa zhoghovurtn el cankutyun chi unena maqrelu ayn hetqer@ (verqer@) vor menq 2,000 tari krel enq, u arten anjnjeli en.


Համաձայն եմ Հայաստան ջան:

QUOTE
Eh chgitem yeghpayrs, ughghaki urax em vor qo nman martik el kan mer hayeri mej Duq vortegh eq cnvel u mecacel? Indz hetaqrqrum e da


Շնորհակալ եմ ազնիւ զգացմունքի համար: Ես ծնուել եւ մեծացել եմ Հալէպում (Սիրիա):

Հալէպը առաջին աշխարհամարտի թոհ ու բոհից փրկուած օսմանեան քաղաքացի հայերի համար եղել է կայան կամ հանգրուան: Մեզ համար՝ կայան եւ հանգրուան: Ողջ մնայ...ցգրութիւն:


Հայոց պատմութեան շարաններից մէկում, մեր լաւ տղաներից մինը արձանագրել էր Ուռհա/Ուրֆա քաղաքի անուան Ուր+Հայ ձեւով կազմուած լինելը: Արդարեւ, սա նորութիւն էր ինձ համար: Այդ քաղաքի իսկական անունն է Ուրֆա (պարսկաբանում է «հ» տառի «ֆ»ացումը)/Ուռհա ձեւը: Եդեսիա Edesia կոչել են հելլեն բռնագրաւիչները:

Ուր=քաղաք, Հա=Հայ...ինչո՞ւ չէ: Քանիցս գրեցինք, զրուցեցինք, խորհեցինք «ար»ի եւ «ուր»ի հողատարածք նշանակելը մեռած լեզուներում (շումերերէն, ակադերէն, խոռերէն, նախահայերէն): Թերեւս աճականով՝ արտ, մասնիկով՝ առիճ:

Միշտ կը մտածէի թէ՝ ինչո՞ւ քրիստոնեայ արաբները Ուրշալիմ կը կոչեն Երուսաղեմը: Արդիօք սխա՞լ թարգմանած են յունարէն Աստուածաշունչը, թէ ի՞նչ: Ըստ երեւոյթին. այդ քաղաքի անուան յունական, կամ լատինական թարգմանութիւնն է աղաւաղ. Jerusalem, որ պէտք է լիներ՝ Urşalem, այսինքն՝ խաղաղութեան քաղաք: Յիսուս կ'ողջունէր. «խաղաղութիւն ձեզի» կանչելով, արաբերէն՝ السلام عليكم:

Հայաստանի ցածրադիր վայրերում նուռի (նռան) մշակումը լայն տարածում գտած էր: Խորհրդաւոր տեղ գրաւած է Նուռը հայ դիցաբանութեան մէջ (կեանք է): Նռան զարդաքանդակը տեսնում ենք բազմադարեայ տաճարների, խաչքարերի եւ գորգերի վրայ:

Արաբները նուռին տալիս են չափազանց հետաքրքիր մի անուն...Առումման, որ գրւում է՝ الرمَان

Եթէ նկատել էք արաբական «ռ» եւ «մ» տառերի միջեւ «ու» ձայնաւորը կարճ է: «Հռոմ», «հռոմայեցի», «ռում» անունները արաբերէն լեզւով գրւում են այսպէս՝ روما, روماني, رومي:

Ի՞նչ է այս առմմանը, որ առանց «ալ» դերանուան լինում է՝ رمان, այսինքն՝ ռմման:

Չլինի Հայաստանից եկած այս պտղին տալիս էին. պարզապէս մշակողների անունը՝ արաման-առուման: Երկիր(նահանգ, գաւառ)-ուտելիք, ժողովուրդ-առարկայ անուան զուգակցումներ շատ կան աշխարհում:

Edited by Johannes, 14 April 2007 - 04:39 AM.


#15 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 15 April 2007 - 04:04 PM

Johannes jan, indz yerku ban e hetaqrqrum dzer masin.

Arrajin@: Qani tarekan eq?
Yerkrort@: Inchqan yerkar tevec vor dzer hayeren barra*****rh@ laynacnel nor u nor barrerov, yev inchpes eq duq sovorum ayt nor barrer@?

Yes hajax yete hayeren barr lsem yev chimanam, im hayerenic-angleren barraran@ kbacem yev kimanam ayt barri bnutagrum@. Sakayn, vorosh barrer kmorranam yete choktagorcem. Duq inchpes eq ayt barrer@ hishum amen anqam? Yes inch vor stegh em, nkatel em duq miayn hayeren girov kgreq. Miak patjarr@ vor yes chem grum aytpes ayn e qani vor steghnashari tarrer@ lrriv tarber en im sovorutyunnerov. Yerani karogh en sarqel aynpisi steghnashar vor anmijakanoren kpoxer im tpac tarrer@ hamapatasxan tarreri het hayeren tarberakov.

Johannes jan yes chgitem duq vortegh eq aprum, bayc asem yes Los Angeles qaghaqum em gtnvum, yev aysteghi yeritasartutyun@, ur mnac voghj hay azg@ aystegh, aytqan el chi hetaqrqrvum lezvov. Ayn bolor sxalner@ vor mer azg@ zharrangac e yev krel e minj derr, bac e bac karogh es tenal aystegh - linen lezvi bnagavarrum (otar barrer@), azgi bnagavarrum (azgi paraktum@), yev mer @nthanur gaghaparn u mtacelakerp@.

Yes ayzhm CSUN em usanum, yev grancvac em mi dasi mej vor kochvum e Contemporary Armenian Issues (Zhamanakakic Haykakan Xntirner). Ayt dasi @ntacqum aynpisi baner em sovorel Johannes jan, vor kkarces te menq hayers espes angraget zhoghovurt vonc karogh enq linel? Zarmanalioren im akanjners bac lsum em yev nayum em tesanyuter@ mer azgi masin, yev henc mer zhoghovurti aracnerin. Yes chgitem te du canot es te che Stepan Partamian-i het, bayc pastaci oren na amen inch jisht e asum mer azgi masin. Cavoq srti mer yeritasartutyan mej hima kan shat "hayrenaser" martik (irenc arevin) vor yete nman baner asven azgi veraberyal, shat pis kam kviravoren dzez, kam shat vat kveraberven hett. Bayc mart, yuraqanchyur mart... yete chsovori ira sxalneric, inchpes azg... apa vonc e zarganalu?

Mi xosqov Johannes jan, aypisi baner smile.gif

#16 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 15 April 2007 - 11:48 PM

Ողջո՜յն Հայաստան ջան,
Մի քիչ ոստիկանատան հարցաքննութեան նմանուեց, բայց ոչինչ... 36 տարեկան եմ: Բառապաշարս հարստացուեց հայերէն օրաթերթ կարդալուց: Թէեւ չեմ ապրում Հայաստանի Հանրապետութիւնում, այդուհանդերձ ինքս ինձ շրջապատել եմ հայկական մշակոյթով, այսինքն կարդում եմ հայերէն, լսում եմ հայերէն, գրում եմ հայերէն, երազում եմ հայերէն...եւայլն: Հայերով, հայերէնով եւ հայ մշալոյթով պատուած լինելու ձգտումը. սփիւռքահայի ամէնօրեայ կռիւն է:

Կեանքը թաւալող անիւի նման մեզ տանում է իր ուղովը: Եթէ որոշել ենք հայ մնալ. ղէկը մեր ձեռքում պէտք է պահենք:

Ապրում եմ Հալէպում: Եթէ խօսքը մեծամասնութեան մասին է, այստեղ նոյն պատկերն է:

Քեզ մաղթում եմ յաջող ուսմունք, աշխատանք եւ ստեղնաշարի կառավարման հնարք, որպէսզի մեզ էլ տեղեկացնես քո յարգելի ուսուցչի ուսմունքը: Մնա՛յ մեզ հետ, գրի՛ր այստեղ, սովորի՛ր եւ սովորեցրո՛ւ

մեզ: Ցաւօք հայագիտական կրթութիւն չեմ ստացել ես: Սա ճշմարտութիւն է:

Երբ ազգդ քննադատում ես, նախանձախնդրութիւնից դրդուելով անում ես: Եթէ ազգդ ու հայրենիքդ չսիրես, ոչ թէ քննադատելը, այլ՝ նրանց մասին մտածելն իսկ անհարկի կը համարես:


Edited by Johannes, 15 April 2007 - 11:50 PM.


#17 Lana

Lana

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 107 posts

Posted 15 April 2007 - 11:53 PM

Johannes, I'm learning Arabic, so information like this is very helpful. Thank you!

Edited by Lana, 15 April 2007 - 11:53 PM.


#18 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 16 April 2007 - 12:11 AM

Wellcome dear.

#19 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 18 April 2007 - 08:07 AM

Ուստի կուգաս ՂԱՐԻԲ ԲԼԲՈՒԼ,
Դու մի լաց լի, ես իմ լալու

Sayat Nova.;
Usti kougas GHARIB blbul
Du mi lats li, es im lalou.

Some time ago, women talking among themselves, when asked who the potential bride/groom to be was, they would say “ama qourik chgitem, GHARIB e. That meant the fiance was not a Kiliketsi, Aintabtsi, Marashtsi or Kilisetsi, but may be a “stranger/foreigner from Kharberd or Sasun.
Gharib/Ghareeb, used in many cultures, including the Armenian is from the Arabic/Aramaic/Assyrian to mean stranger, foreign(er). Remember that the Arabs have another word to mean strange/foreign/savage/barbarian- “Ajami”, which in fact means Persian. It is only a sign of extreme xenophobia that anyone who lived to their east would be called “ajami/savage” and those who lived to their west would be called “gharib”, to literally mean “westerner” based on the Arabic word “gharb” to mean west/sunset.
In the Arabic culture, the land of Morocco is known as Maghreb, the sunset. Does Moro/moor like Othello the Moor, to mean dark skinned middle eastern.north African come from “maghreb/maghoro/moro”? Some southern Italians have darker skins than Othello, to not forget the widespread Italian surname Nigro/Black.(I know of several of them).
Is “gharib/gharb/maghreb” really an original Arabic word?
WE know that the Assyrians had divided the world into two segments. They called lands to their east “ASI”, “sunrise” and they called those to west “EREB” to mean “sunset“. Is that where words like “ASIA” and “EUROPE” came from? Of course, there are those who would argue that “Europe” comes from the Greek mythological figure “Europa”. http://en.wikipedia....opa_(mythology)
Coming back to “ereb/erebuni”, Be advised that Yerevan/Erebuni was none other than the Assyrian(?) “ereb” to mean “west” from where “ereba/erebani/erebuni//evropa/Europe” was derived.
So! We will rewrite the above song bt Sayat Nova;
Usti kougas GHARIB, Arevmtatsi, otar blbul…
Ուստի կուգաս ՂԱՐԻԲ Արեվմտացի օտար բլբուլ
Not to forget that “ereb/west” , whether in its positive/rising or negative/setting variant is precariously reminiscent of “arev” (just substitute B to V as in Bahram,Vahram, Biainili to Van)
PS. Hovannes. Araberenov inches grvi “gharib”?
PPS. Can anyone find the text of that song by Sayat Nova? I couldn't find one.
PPPS. How do we know that "Arab" , that is, west of their geography is not a variation of the Assyrian "ereb"?
We know that th Arabs would prcede their words with 'U' just as we precede ours with H/Յ" as in "արաջ/haraj/Յարաջ/Արաջ"

Edited by Arpa, 18 April 2007 - 09:30 AM.


#20 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 18 April 2007 - 08:40 AM

I missed you.

Ajami أعجمي Պարսիկ, օտար

Ajnabi أجنبي (նախական իմաստը՝ կողմնակի) օտար

Gharib غريب stranger օտար

Ինձ արաբերէն կը սորվեցես Արփա: Մինչ այսօր միտքէս չէր անցած, թէ՝ ղարիբ غريب(պանդուխտ) բառը ղարբ غرب (արեւմուտք) բառէն առաջացած է: Կեանք քեզի:

Mavr-Maur կարծեմ կապոյտ կը նշանակէ: Կարգ մը հիւսիս արեւմտեան ափրիկեցիք (արաբ-բարբար-տուարեկ) կապոյտ կերպասով կը պարուրուէին: Կամ՝ Մարոքքո (տեղական արտասանութեամբ՝ Մոռակէշمرَاكش ) քաղաքի անուան ազդեցութեամբ է: Այլապէս. «Ղ» տառը անհետացած պէտք է ըլլայ, որ մաղրէբ բառէն առաջացած ըլլայ Մաւրո/Մօրո անունը:

Հարաւային իտալացիք յունական ծագում ունին, իսկ հարաւային յունաստանցիք. փիւնիկեան, եգէական ժողովուրդներու եւ յոյներու հետնորդներ են: Չմոռանալ կիզիչ Արեւի դերը մորթի գունափոխութեան մէջ:

Ես չէի լսած ասորական «Ասի» բառը: Արաբերէն՝ ասի عاصي «ըմբոստ» կը նշանակէ: Նկատել «Որոնդես-Ասի» գետի պարագան, որ մնացեալ գետերու հակառակ ուղղութեամբ կը հոսի. հարաւէն հիւսիս:


Edited by Johannes, 18 April 2007 - 09:31 AM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users