Jump to content


Photo
- - - - -

Armenian Children Songs


 • Please log in to reply
86 replies to this topic

#81 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 18 March 2011 - 10:37 AM

That is wonderful Nane. How sweet!! I don't know that song. Is there an audio/video of it?
Let me sing to her too. Yes, I can sing.
Ոսկի խաչ վըզիդ՝ քեզի պահապան,
Նարօտ կապել է ծարէն տէրպապան՛
Օր-օր իմ պաալս, օր-օր ու նանի,
Իմ անուշիկիս քունը կը տանի՛

Remember where we spoke about “թզուկt@zouk” that it is based on the Armenian word “ԹԻԶ/hand span “.
Posted Image

Edited by Arpa, 18 March 2011 - 11:58 AM.


#82 Nané

Nané

  Նանե

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,636 posts
 • Gender:Female
 • Location:Glendale

Posted 18 March 2011 - 05:31 PM

That is wonderful Nane. How sweet!! I don't know that song. Is there an audio/video of it?
Let me sing to her too. Yes, I can sing.
Ոսկի խաչ վըզիդ՝ քեզի պահապան,
Նարօտ կապել է ծարէն տէրպապան՛
Օր-օր իմ պաալս, օր-օր ու նանի,
Իմ անուշիկիս քունը կը տանի՛

Remember where we spoke about “թզուկt@zouk” that it is based on the Armenian word “ԹԻԶ/hand span “.
Posted Image


Arpa - I searched but could not find anything on youtube. Ափսոս: Աղջիկս նաև Հախվերդյանի մանկական երգերն է շատ սիրում: She has been listening to them since the day we brought her home from the hospital.This one always put her to sleep :)


#83 Anoushik

Anoushik

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 3,973 posts
 • Gender:Female
 • Location:Los Angeles
 • Interests:Armenians, music, philosophy...

Posted 18 March 2011 - 11:40 PM

LOL Nane, I love your version of the song!

#84 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 19 March 2011 - 06:16 AM

It is not unlike the nursery rhyme in the Marash dialect
Here it is amended and defurkified.**

Ջոր, ջոր, ջոր ջուրիկ***
Աղջին մունենք անուշիկ
Մեր աղջինը լուսնակիկ
Հարսուկ կենինք մի օրիկ


** See #22 above.
***Ջոր= ջուր water.

Posted Image

Dear Nane, you did an excellent job readapting it, yet I did not see anything offensive or depressive about the original. It is a dream and a promise by a “թիզ ու կէս” to grow up and become a philanthropist. Reminds one Metsarents'

ՀԻՒՂԸ

Դաշտի ճամփու մը վըրան,
կամ ըստորոտը լերան,
ուղեւորին ժամանման
ըսպասող հիւղն ըլլայի:
Ու գգուանքով կանչէի
ես ճամփորդներն անժաման,
ու ճամփուն վրա մենաւոր,
ու ճամփուն վրա ոսկեման,
եկվորներուն դիմաւոր՝
ծըխանիս ծուխն ամպէի:

---
Reminds me of another ditty about a “թիզ ու կէս”, this time a boy.
Let me se if I remember it all, otherwise I will reconstruct some of it.

Թզուկ Զինւոր

Երբ որ ես մեծնամ ունենամ պեխեր
Պիտի դառնամ ես զինւոր անվեհեր

Հրացանն ուսիս մէջքիս թուրը կախ
Պիտի ըլլամ ես հերոս մի անվախ


Pretending all the above moves, stands up and pretends to march in parade style.
Մէկ- կու- րեք- չորս, Մէկ- կու- րեք- չորս!!

http://www.propsunli...Toy Soldier.jpg

Posted Image

Edited by Arpa, 19 March 2011 - 08:20 AM.


#85 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 19 March 2011 - 06:51 AM

Here is another pretend little boy;
Անափառ մը կար փոքրոկ
Հազիւ վեց էր իր տարիք
Օր մը ըսաւ ին միտքեն
Մեծ պարոն մեմ ես արդէն

Առաւ պապուն գաւազան
Եւ եղբօրը մեծ կօշկան
Եւ հօրը մեծ գլխարկին
Մէջ թաղուեցաւ կիսովին


http://www.stockphot...HT_no_title.jpg

#86 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 19 March 2011 - 09:47 AM

I can't find an all inclusive site of Armenian Lullabies.
--
Օրօր իմ բալաս;

Posted Image

Watch this and the companion videos;


This could as well be a picture of us. My granddaughter is madly in love with her daddy. Did I mention that sometime ago my daughter wanted to marry me?

There seems to be an anthology of Armenian Lullabies by Hasmik Harutiunian, from many regions.(if incomplete)
How about Kilikia, Aparan, Gavar, Javakh, Yerevan, Artsakh ** et al?

The audio is very poor, yet;
**In my book ՆՇԽԱՐՆԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ԲԱՆԱՀԻՒՍԻՒԹԵԱՆ
I have not yet found a site with their Armenian cradle songs. You mean to tell me that the Artsakhtsi mother did not sing lullabies? Where are all of our Artskahtsi friends? Are we so detached from our Native Culture? Or, are all those lullabies in the russki and boobjanski language?
Of course they did like;
Լենին քեռին եկել է,
Դռան ետին կեցէլ է,
Ստալինին հռել է:
Լուռ կեցեք տղաքներ
Տեսնենք ինչեր բերել է:

http://www.emusic.co...d/10867287.html

Edited by Arpa, 19 March 2011 - 10:50 AM.


#87 Louise Kiffer

Louise Kiffer

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 posts
 • Gender:Female
 • Location:France

Posted 14 April 2011 - 07:36 AM

I remember another Chrismas song:

Manugnerun donne aysor
? ? ? dzar paravor
Manugnerun donne aysor
? ? ? dzar paravor.

Tu dzar matghach djoughet var; dur neverner mi mornar
Tu dzar matghach djoughet var; dur neverner mi mornar
Totve tsuyn, ner dzov ardzat,
dz@re mer v@ra hampuy ar !

lalalalalalala
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users