Jump to content


Photo

Հայր Մեր


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 29,559 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 20 January 2009 - 03:36 PM
Classical Armenian
Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո։
Եկեսցէ արքայութիւն քո։
Եղիցին կամք քո
որպէս յերկինս
և յերկրի։
զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
և թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
և մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։Eastern Armenian
Հա՛յր մեր երկնավոր,
թող սրբաբանվի քո անունը։
Թող գա՛ քո արքայությունը,
թող կատարվի՛ քո կամքը,
ինչպես որ երկնքում,
այնպես էլ երկրի վրա։
Ամենօրյա մեր հացը այսօր և՛ս տուր մեզ։
Ների՛ր մեր հանցանքները,
ինչպես որ մենք ենք ներում նրանց,
որոնք մեր դեմն նույպես հանցանք են գործել։
Եվ թույլ մի՛ տուր, որ ընկնենք փորձության մեջ,
այլ ազատի՛ր մեզ չարից։


Western Armenian
Հա՛յր մեր՝ որ երկինքն ես,
քու անունդ սուրբ ըլլայ.
քու թագաւորութիւնդ գայ.
քու կամքդ ըլլայ,
ինչպէս երկինքը՝նոյնպէս երկրի վրայ։
Մեր ամէնօրեայ հացը՝մեզի տո՛ւր այսօր.
մեզի ներէ՛ մեր պարտքերը,
ինչպէս մենք ալ կը ներենքմեր պարտապաններուն.
ու մեզ մի՛ տանիր փորձութեան,
հապա մեզ ազատէ՛ Չարէն։
The Lord's Prayer


Hayr Mer, vor hergines yes,
soorp yeghitsi anoon ko.
Yegestse arkayootyoon ko.
Yeghitsin gamk ko
vorbes hergines yev hergri.
Ez-hats mer hanabazort
dour mez aysor.
Yev togh mez ezbardis mer,
vorbes yev mek toghoomk merots bardabanats.
Yev mee danir ezmez ee portsootyoon,
ayl pergya ee charen.
Zee ko eh arkayootyoon
yev zorootyoon
yev park havidyanes.
Amen.
 • MosJan and onjig like this

#2 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 29,559 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 20 January 2009 - 03:36 PM

The Lord's Prayer


Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For Thine is the Kingdom
and the power
and the glory forever.
Amen.
 • MosJan and onjig like this
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users