Jump to content


Photo
- - - - -

Arshak Chopanyan


 • Please log in to reply
26 replies to this topic

#21 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:28 AM

ՍԻՐՈ ՃԻՉ

Օ՜հ, կայծակը, որ ամպերեն
Զիկզակելով կսլանա
Եվ որ, հսկա օձն հրեղեն,
Կաղնիներուն կսպառնա,
Կրնա՞ հանկարծ այրեին մեջ
Կասիլ, մնալ առկախյալ,
Կամ խոլ վազքին իր տալով վերջ`
Կրնա՞ երկինքը դառնալ
Եվ սա հեղեղն ամեհի,
Որ դաշտերը կողողե,
Որ ժայռերուն դեմ կկռվի,
Ընդերքն հողին կպեղե,
Կըրնա՞ միթե, փըրփրադեզ
Ահեղ սողունն այդ հեղուկ,
Կըրնա սանձել արծաթագես
Իր կոհակներն հեղհեղուկ
Իմ սրտիս մեջ ալ ինկավ շանթ,
Հեղեղք հոգիս ողողեցին.
Մնա՜ք բարով, խինդ, հույս ու խանդ,
Զիս դըժոխքին մեջ թաղեցին


#22 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:28 AM

ՏԱՂ

Անո՛ւշիկ աղջիկ, քեզ կգտնեմ ամեն տեղ.
Երբ գիշերանց հառեմ աչքերս աստղերուն,
Ա՛յնքան ջինջ են, ա՛յնպես քնքուշ ու անմեղ,
Որ կկարծեմ անոնց լույսին մեջ սիրուն
Տեսնել նայվածքդ բյուրեղ:

Ծառերու տակ երբ որ ելլեմ իրիկվան
Ման գալ անունդ հիմարաբար կրկնելով,
Այն փայփայիչ նվագն աղվոր խոլական,
Զոր ոստերուն մեջեն կերգե սյուքը զով,
Ինձ կթվի ձայնդ աննման:

Առավոտուն, երբ երկնքին մեջ վճիտ
Պատուհանես դիտեմ ծնունդն արեգին,
Զեփյուռը, շունչ Արշալույսին վարդաժպիտ,
Որ իմ մազերս կուգա շոյել մեղմագին,
Կուտա սարսուռն համբույրիդ:
[/b]

Edited by Ashot, 19 April 2008 - 03:29 AM.


#23 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:29 AM

ՈՐԲՈՒԿԸ

Այնպես մութ էր այն գիշերն,
Որ իրարու ականջեն
Կփոփոային հրեշտակներն`
Ինչպես՞ իջնենք երկնքեն:

Այնպես ցուրտ էր այն գիշերն,
Որ սուր ձաղկին տակ հովուն
Կդողային մերկ ծառերն`
Արձըկելով ողբ մանհուն:

Երջանիկներն իրենց տան
Մեկ, շուրջ շողուն սեղանին,
Կաղանդին տոնն աննման
Կտոնեին ցնծագին:

Փողոցի մը մեջեն լայն
Որբ տղա մը, միս-մինակ,
Ստվերի մը պես անձայն,
Կանցներ, խոհուն, գլխահակ:

Ծանր թախիծ միր դեմքին
Վրա, մռայլ, կփըռվեր.
Գիշերն աղվոր Կաղանդին
Իրեն մահվան էր գիշեր:

Վերցուց աչքերն ու տեսավ
Տուներուն մեջ լուսավառ
Զվարթություն այն անբավ,
Զոր Կաղանդն հոն կտեղար:

Եվ իր փոքրիկ խեղճ հոգին
Այնպես խորունկ հուզվեցավ,
Որ աչքն հառած երկնքին,
Լալով աղոթք մը ըրավ:

Հանկարծ թանձր մութին մեջ,
Շուշանի պես սպիտակ,
Բացած թևեր լայն ու պերճ
Երևցավ վեհ մեկ հրեշտակ:

Գութն էր, պաշտպան խեղճերուն,
Զոր կասեցնել չեն կարող
Ցուրտն ու հովն ու մթություն
Եվ Մա՛հն իսկ, Մա՛հը լափող:

Ըսե՛ ինձ, ո՜վ հեք մանկիկ,
Որ դառնորեն կարտասվես,
Ի՞նչ կբաղձա քու սրտիկ,
Ըսե, կարող եմ տալ քեզ,

Աղվոր հագո՞ւստ կամ պատկեր,
Շաքա՞ր և կամ խաղալի՞ք,
Կուզե՞ս անուշ խորտիկներ
Կամ հյութալից համեղ միրգ:

Երբ իմ մայրիկս ողջ էր դեռ,
Ըսավ որբուկն հրեշտակին,
Զիս կգրկեր կպագներ,
Գիշերն երբ գար Կաղանդին:

Բարի՛ հրեշտակ, չեմ ուզեր
Խաղալիք կամ զգեստ մաքուր,
Չեմ ուզեր միրգ կամ պատկեր,
Մորս համբո՛ւյրն ինծի տուր:


#24 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:30 AM

ԱՆՇԵՋ ՀՈՒՐԸ

Արևը հրավառ մայրամուտք ունի,
Կսառի ամռան, շունչեն ձմեռվան.
Մեր համբույրն, ո՜վ սիրական,
Պիտի երբեք չպաղի:

Դեղնած կը թափին տերևներն աշնան,
Կթոշնին վարդեր, միգեր կփըտին.
Մեր սիրտերը տարփագին
Հավիտյան թարմ պիտի մնան:

Այտեր կթոռմին, կմարին աչքեր,
Ճակտին վրա անբիծ խորշոմք կփորվին.
Մեր սերն, ո՜վ լույս իմ սրտին,
Պիտի երբեք չըլլա ծեր:


#25 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:31 AM

ՑԱՅԳԵՐԳ

Գիշերն ահա իր բարեկամ
Կհոսե ստվերն աշխարհի վրա.
Եկուր նստինք սա ծառին տակ,
Հոս չկա ձայն, հոս մա՛րդ չկա:

Սեփ-սև է մեր շուրջն ամեն բան,
Չունի երկինքն աստղ ու լուսին.
Խաղաղությունն ահա անհուն.
Լուռ է թռչունն ու լուռ քամին:

Մոռնա՛նք, ամե՛ն բան հոս մոռնանք,
Մոռնա՛նք երեկն, այսօր ու վաղն,
Մոռնա՛նք ցավերն, անձկություններն
Եվ կյանքի տենդն ու մահվան պաղն:

Ճակատդ ի վար, իմ սիրելի՛ս,
Ձգե թափե՛ մազերդ առա՛տ,
Ու մի՛ խոսիր. գիշերին պես
Եղի՛ր լռին ու մռայլապատ:

Ես քու ոտքիդ տակ ծնրադրած,
Գլուխս ծոցիդ, աչքերըս փակ,
Մունջ ու անշարժ պիտ ունկնդրեմ
Սրտիդ տրոփին նվագն անուշակ:


#26 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:32 AM

ԻՐԻԿՎԱՆ ԵՐԳԸ

Իրիկվններն ինչո՞ւ հոգին
Կզգա թախիծ մանսահման,
Արդյոք սո՞ւգն է եղերական
Մահվանն անուշ արևին:

Խավարին հետ, որ երկնքեն
Կհեղեղե հորդառատ,
Սրտին մեջ ալ մառախլապատ
Տրտմություններ կանձրևեն:

Օրվան խոնջենքն ի հուշ կածե
Սին հոգնությունը կյանքի.
Եվ աչքն, ուր քունը կհածի,
Մահվան պաղ քունը կըգե:

Կմեռնի լույսն, ու կմարին
Ձայներն, աշխարհը կխոկա.
Եվ հոգույն մեջ, որ կմութնա,
Կտժգունի բոցն հույսին:

Կամփոփվի մարդ, հուշք կարթննան,
Անցյալին հուշք չարագույն.
Ու վաղը, վա՛ղն, ո՜վ ձանձրություն,
Պետք է կրկնել միշտ նույն բան

Edited by Ashot, 19 April 2008 - 03:32 AM.


#27 Ashot

Ashot

  www.HyeForum.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Van Nuys, California, USA
 • Interests:Anything and Everything

Posted 19 April 2008 - 03:33 AM

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Եկո՛ւր ծպտինք, սիրելի՛ս,
Փոխենք օրվան մը համար,
Երազի մը մեջ հիմար,
Դուն սիրտդ ու ես իմ հոգիս:

Ես չար ըլլամ, դուն բարի.
Դուն հեգնությունդ ծածկես,
Ու ես սրբեմ աչքերես
Արցունքներու ցողն աղի:

Պահ մէակն այն չըլլաս ցուրտ,
Որ զիս ա՜յնքան կչարչարե,
Ու հոգվույդ մեջ մարմարե
Իր դողն անուշ թափե գութ:

Եվ յուրացնեմ ես պեսպես
Քմահաճույքներն այլանդակ,
Որոնց ցանցով դըժընդակ
Զիս ամեն օր կտանջես:

Օ՛ր մը, գեթ օ՜ր մ, հասկցա՞ր,
Կուզեմ փոխենք դերերնիս,
Դուն զոհն ըլլաս, սիրելի՛ս,
Ես դահիճը սիրտով քար:

Edited by Ashot, 19 April 2008 - 03:35 AM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users