Jump to content


Photo

MUSKETS and BIRDSHOTS


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

    Veteran

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 10,011 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Culture

Posted 24 March 2014 - 06:10 PM

MUSKETS and BIRDSHOTS
ՀՐԱՑԱՆ


This whole thing is to illustrate that dolma is not just and exclusively only a foodstuff. We have already seen what dolma bakhche means. No, it does not mean edible garden/vineyard dolma/ուտելի այգի.
----
agizdan dolma** bir tüfeğin*** saçma. ****
====
(Translation. Mouth/muzzle filling/loading musket, and (sachma), birdshot.)
** Mouth/front/muzzle loaded.
***Popularly known as tufeNg/tufeNk. Who taught them the art of gun-smithing/making, and who were those musket, gun makers?
How many tufenk-ian, tufenkji-ians do you know? Why are they named so?
**** Birdshot.Literally- spread. See Հրացան/Hratsan. Գնդակ-ball as in cannon ball /bullet/ փամփուշ,տ , գնդիկ small ball as in birdshot.
Who knows the Armenian word for shotgun? One stupid soviet dictionary says- որսորդի հրացան: :silly:
Muzzle/front/mouth loading musket.
http://upload.wikime...Musketparts.jpg
Sachma =Birdshot.
http://upload.wikime...hotgunshell.jpg

http://upload.wikime...8_Cartridge.png
Հրացան-literally meaning -հուր ցանող, fire spreader.
հրացան,բացատրություն -. Ներսից պտոլտակաձև ակոսներ ունեցող փողով ձեռքի հրազեն: Երեքգծանի (.: 2. ած. (հնց.): Հուր կրակ ցանող, հրացայտ: 3. Հրահար:
Բացել գրքի էջը Փոփոխել Հայտնել սխալի մասին
հրացան - հոմանիշներ
1. գ. (ռազմ.) Հրազեն, կարաբին է կարճ), սատանի գերեզման (ծածկ.), (բրբ.) վւաթիչ, ծակ Էրկաթ, նետիչ, դրխկան, ցլւկիճ, թվանք: 2. ա. Հրացայտ, շանթառաք, հրարձակ, քւրաթափ:
[/b]

[b]

[b]ՍՕՍԷԻ ԿԱՆՉԸ

Գնդակ որոտաց նոյեմբեր ամսում,
Պաշարուած ենք մենք, իմ սիրուն Սօսէ,
Վեր առ մոսինդ, քաջութիւն հոս է,
Քո սիրած Սերոբի օրհնեալ օրն այս է:

Ձայն տուավ Սօսէն, -Սերոբ ջան հոս եմ,
Զինուած պատրաստոած, ձայնիդ կսպասեմ,
Քեզ հետ կռուելու, քո կողքի մեռնելու,
Ամէն օր, ամէն ժամ, պատրաստ է Սօսէն:

Իսկ քո Սերոբը, կեանքիդ հատորը,
Արիւնով ներկեց Տալվորիկ ձորը,
Առիւծի նայուածքով, նայում էր բոլոր,
Յաղթական կռուի մէջ էր ամբողջ օր:

Ձայն տուր Անդրանիկ, կենսատու ընկեր,
Արդեոք այս պահին, որ լեռն ես պառկել,
Ոսկեթէլ մազերով, երեսդ ես ծածկել,
Յաղթական բազուկով, մոսինդ ես գրկել:

Հասիր Անդրանիկ, հասիր օգնութեան,
Սերոբ կզոհուի, ի սէր ազգութեան,
Դէ՛ հասի՛ր, շուտ հասիր, կտրիճ խմբերով,
Սերոբ կզոհուի, իւր զավակներով
:

====
Front loading musket which eventually turned into the rifle.
[url=http://en.wikipedia....[/url]</strong>

Edited by Arpa, 24 March 2014 - 06:19 PM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users