Jump to content


Photo

THIS IS FOR THE BIRDS


 • Please log in to reply
40 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 10 July 2008 - 07:57 AM

http://photos-en.blo...rk-armenia.html
This is strictly “For the Birds”. tongue.gif biggrin.gif
Qaj Nazar’s spring break English assignment was to write an essay about Spring. Class was convened everyone had written something, Qaj Nazar had not. When the teacher called on him he got up and wrote on the chalkboard- “SPRING IS FOR THE BIRDS!” tongue.gif smile.gif
Yes, indeed SPRING IS FOR THE BIRDS!
In the English language the above cliché has a secondary lightly sarcastic meaning, I.e “It is chicken feed”. It is useless..
====
We will try and make this thread an ongoing subject and add as we go on.
Some, or most of the info will be from a book "BIRDS OF ARMENIA"
http://www.muhlenber...y/boa/field.htm
All are welcome to participate and add.
Our first bird will be Aragil-Stork, even if alphabetically speaking the above book lists Ագրաւ-Agraw-Crow on top of the list.
====
What is the Armenian Aragil a symbol of? If we listen closely below, we get the impression that it is a symbol of “Builder of nests, homes”, specially in high inaccessible places.
In the American folklore babies arrive by two means, they are either found in “cabbage patches” or …
Stork the deliverer of Babies.
http://www.acclaimim...-0507-2018-1732
Here is The Stork of Armenia, the White Stork, Ciconia Ciconia, Սպիտակ Արագիլ
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciconia

White Stork, as there are others, like Black Stork, Սեւ Արագիլ etc
Legend of the White Stork http://redbook.am.ia...oto_gallery.htm
===
Բարի Արագիլ.
Note these words-,
Բույն հյուսիր ծառին,
Բարդու կատարին։

http://www.merhayren...ick/aragil.html
ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ
Խօսք Աշոտ Գրաշի, Երաժշտ. Ա. Հեքիմյան

Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր,
Ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան
Ազատ Հայրենիք, երջանիկ երկիր,
Երջանիկ, երջանիկ երկիր։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ,
Արագիլ գարնան, արագիլ ամռան,
Իմ տան մոտ ապրիր, բախտի արագիլ,
Բույն հյուսիր ծառին,
Բարդու կատարին։

Իմ բալիկների աստդերն են շողում
Հույսով անթառամ,
Վարդերով վառման,
Վշտերս դառան ժպիտներ շողուն, ժպիտներ, ժպիտներ շողուն։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ...

Արագիլ, ինձ հետ ուրախ՜ գովերգիր
Յայլա ու վրան,
Հանդեր հոտեվան,
Արտեր, այգիներ, մանուշակ երկինք,մանուշակ, մանուշակ երկինք։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ...

Armen Darbinyan

====
Thank you SAS;
----
Արագիլները
Համո Սահեան

Դուք ինձ չե՞ք ասի, որբացած բներ,
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելուց առաջ:
-ՏԱՌԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:

Դուք ինձ չե՞ք ասի, աստղեր ու արև,
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելու պահին:
-ՏԱԳՆԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:

Դուք ինձ չե՞ք ասի, անձմեռ հեռու,
Ի՞նչ էին խոսում իրար ականջի
Արագիլները չվելուց հետո:
-ԿԱՐՈՏՈՒՄ ԷԻՆ:

Անքուն եղեգներ անձմեռ հեռվի,
Ի՞նչ էին խոսում արագիլները
Ձեզ «մնաք բարով» ասելուց առաջ:
-ՇՏԱՊՈՒՄ ԷԻՆ:

Բուք արտաշնչող լեռնագագաթներ,
Ի՞նչ էին խոսում հոգնած ու մրսած
Արագիլները ետ գալու պահին:
-ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԷԻՆ:

Edited by Arpa, 10 July 2008 - 09:10 PM.


#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 10 July 2008 - 08:21 PM

Birds of Armenia
http://www.armeniabi...info/galry.html
http://www.armeniabirding.info/

Edited by Arpa, 10 July 2008 - 09:15 PM.


#3 Sip

Sip

  Buffet Connoisseur

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,365 posts
 • Gender:Male
 • Location:Online

Posted 11 July 2008 - 02:04 AM

Ok now everyone say "tsidik" 10 times fast. clap.gif

#4 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 11 July 2008 - 09:50 AM

It is funny how a "parskahav/ a Persian bird would respond. tongue.gif biggrin.gif smile.gif
QUOTE (Sip @ Jul 11 2008, 09:04 AM)
Ok now everyone say "tsidik" 10 times fast. clap.gif

Yes Sip, can you read Farsi? Can you say “jaylam” 6 times fast?
We will take a break from the main subject and have some fun.
We will eventually come to the question as to what is the National Bird of Armenia. Is it the cuckoo/կկու (we will eventually get there) that lays its eggs in others‘ nests?.
In the meantime, allow me to nominate…..
http://www.biblepict.....20sand ca.htm
Even if the Ostrich is not native to Armenia, and neither there is enough sand to cover our heads… So! If there is not enough sand in Armenia, where do we bury our heads? In mud?
Obviously Jaylam /ՋԱՅԼԱՄ, chaylam/ ՉԱՅԼԱՄ is not a native Armenian word, it is assumed that it I from the Arabic, the male of the species “dhalim/zalim/dhalyam/zalyam” ظلیم
Johannes, where are you?
Help me.
Please note that in everyday Arabic it will be pronounced a “zalim/cruel” and “zulum/oppression”, remember Isahakian’s “Էս ինչ զուլում աշխարհ է? Սրտակից ընկեր չկայ” .
This is a deviation from the main topic. We will come back and resume our alphabetical series.
Ye, I did pass over the first in line, the Ագրաւ/Crow.
We will get back.

Edited by Arpa, 11 July 2008 - 10:03 AM.


#5 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 11 July 2008 - 11:43 AM

Ողջոյն,

Աճառեանն ասում է. «Սեմական ծագումով բառ պէտք է լինի», այսինքն՝ ինքն էլ վստահ չէ: Ուրիշ բառերի պարագայում. Հաստատ բնորոշում է ծագումը. հնդեւրոպ., պարսկերէն, ասորերէն... եւայլն:

Ջայլամն բառակազմութիւնը շատ նման է Այծեամն բառի կազմութեան: Ջայլամի արաբերէնն է naameh نعامة:

Ես չեմ կասկածում Աճառեանի Կամուսին, այդուհանդերձ, ելեկտրոն բառարանս չճանչցաւ այդ բառը, բացի այդ՝ երբեք չեմ լսել զալիմ բառ. կարճ ա ձայնաւորով:

Այնումենայնիւ սա կապ չունի զուլում «անիրաւութիւն» բառին: Արդեօ՞ք զալմա(թ)//ظلمة "dark, darkness"/ «շուք, մթութիւն» բառին պիտի առնչել: Ի դէպ՝ մութ/ /ظلام ظلمةբառէն առաջացած կարող է լինել զուլում/ظلم / անիրաւութիւն բառը: Զալիմ` Գլուխը մութին խոթող ?: Արու թռչունի անունն է զալիմ, իսկ էգը չի՞ սիրում մութը:

Edited by Johannes, 11 July 2008 - 11:44 AM.


#6 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 12 July 2008 - 08:30 AM

ԱԳՌԱՒ
Agraw
Crow
On second thought, I had considered to jump ahead in the alphabet and ignore the crow. We will go back to the (Armenian)alphabetical order.
As unattractive and annoying crows may be at times they do play an important role in ecology. They are the nature’s sanitation workers, the garbage disposers.
The name of this bird may the world’s most onomatopoeic , bnadzayn , բնաձայն
I will let Johannes list from the Armatakan all the names various people call the bird by, and some of the Armenian provincial/գաւառական variations.
See below what various people call the crow’s calling.. In the Armenian it is krkral/կռկռալ.
Yes, yes. I know, all this is a bunch of krkrots/կռկռոց!
Common Raven
http://www.armeniabi...orax/index.html
Hooded Crow. This is a surprise as I don't remember crows other than totally black.
http://www.armeniabi...lbum/index.html
-----
Crow calling
In Arabic, qa qa
In Bengali: কা কা ka ka
In Chinese, Mandarin, ya-ya (哑哑) (哑 means "mute")
In Czech, krá krá
In Danish, kra kra
In Dutch, ka ka
In English, caw caw
In Finnish, kraa kraa
In French, crôa crôa
In German, krah krah
In Greek, kra kra, (κρα κρα)
In Hungarian kár kár
In Italian, cra cra
In Japanese, kaa kaa, gaa gaa, ahoo ahoo
In Lithuanian, kar kar
In Polish, kra kra
In Russian, karr karr (кар-кар)
In Sinhalese, kark kark (කාක්-කාක්)
In Swedish, kra kra or krax krax
In Turkish, gaak gaak
In Tamil, kha-kha
In Hebrew, kra kra (קְרה קְרה).
In Telugu, kaau kaau

Edited by Arpa, 12 July 2008 - 08:33 AM.


#7 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 12 July 2008 - 10:07 AM

QUOTE (Sip @ Jul 11 2008, 08:04 AM)
Ok now everyone say "tsidik" 10 times fast. clap.gif

Hi Thip oops.gif I mean Sip. tongue.gif biggrin.gif
Does this answer your question?
And, yes, there is also info on the “tit”, better known as “yerashtahav” in Armenian. We will come to that. In the meantime, look here; http://www.rspb.org....milies/tits.asp
===
Author unknown.
---
— Քնքուշ լուսնի շուշան-փոշին
Մաղեց հեզ գետի վըրա.
Մեղմիկ խըշշաց ցորեն, ցողուն,
— Սիրտըս անդո՜րր կը ծըփա:
Ուռիները նազա՜ն-ծածա՜ն,
Տերևները կը շընչեն,
Ծիտ ու ծիծեռ tongue.gif biggrin.gif smile.gif ճուղքի վըրան
Վառ երազում կը նընջեն...
Լուռ կը ծորե աստղը շողե՜ր
Ու ծըղրիդը կը ծըղրա.
Քամին կերգե գաղտնի երգե՜ր,—
— Միտքըս հեռո՜ւ կը սըլանա...
Լուսնակն անցավ,— մութը մըթին
Մաղեց հեզ գետի վըրա...
Ծանըր խըշշաց լացող ուռին,
—Սիրտըս տըխո՜ւր կը հևա...

Edited by Arpa, 13 July 2008 - 05:47 AM.


#8 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 12 July 2008 - 11:04 AM

QUOTE (Arpa @ Jul 12 2008, 05:30 PM)
I will let Johannes list from the Armatakan all the names various people call the bird by, and some of the Armenian provincial/գաւառական variations.

Մէջբերում Արմատականից.

= բնաձայն բառ է, ինչպէս եւ ուրիշ շատ լեզուների մէջ. հմմտ. Սանսկրիտ kārava, լատիներէն corvus, յունարէն χόραζ, χόραχος, հին բարձր գերմաներէն hraban, գերմ. raben, անգլ. crow, raven, ֆրանսերէն corbeau, իտալ. corvo, միջին իռլանդերէն crū, հին սլավերէն krukŭ, պարսկերէն karāgha, كلاغ kalagh, աֆղաներէն كاركه kārghā, քրդերէն قرك qәrik, qaraq, նաեւ ոչ հնդեւրոպական լեզուներից լազ. ġuri, uri, kauri, kvari, մինգրելերէն kvaria, ավարերէն քաքրա, թունկուզերէն käria, արաբերէն غراب ghurab եւայլն եւայլն:

Հնդեւրոպական նախալեզուի մէջ կար kor կամ qor «կռկռալ» բնաձայն արմատը, որից կազմուել է են վերոյիշեալ ցեղակից ձեւերը. այսպէս նաեւ հայերէնը:

Ըստ Յակոբ Ղրիմեցւոյ «վասն գռգռալոյն ագռաւ ասեմք»:

Գաւառականք.- Ալաշկերտ Մուշ Ջուղհա ագռաւ (Մուշ նաեւ գէլու կռօ «գայլագռաւ»), Ագուլիս Երեւան Արցախ Շամախի ակռաւ, Սուչավա աքռաւ, Տիփղիս ա՛կրաւ, Զէթուն ագ‘ռօվ, ագ‘ռով, Ակն առքաւ, Մակու կուր-աքռաւ՝ մարդոց տրուած վատ ածական է. թռչունը կոչւում է կռիկ, որ Վան կռիկ, Ոզմի կռէք ձեւերի հետ փոխառեալ էքրդերէնից:#9 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 13 July 2008 - 10:12 AM

Յոհաննէս, խնդրեմ մեզ ասէ տարբերանքը Աղաւնու եւ Տատրակի:
---
Getting back to the AybBenGim…
ԱՂԱՒՆԻ- ՏԱՏՐԱԿ
Aghavni -Tatrak
http://www.armeniabi...iade/index.html
http://www.armeniabi...mbus/index.html
http://www.armeniabi...iase/index.html
I am still confused as to the difference between a pigeon (aghavni) and dove (tatrak), except that it seems to be a matter of size and coloring, or the lack thereof. That Tatraks/doves are smaller .
Many an Armenian girl who was given the name AGHAVNI at birth have later chosen to call themselves Dove/Dovey. And if you still think, just as I did that Aghavni is an exclusively girls’ name…. look here, and if you still think that the founder of Hamshen Hamam Amatouni's name means "bathroom/baghnik" ask Johannes, he will tell you what "hamam/hamameh" means in Arabic. Not to forget that Hamshen was founded during Arab conquest.
http://www.armeniape..._Constantinople
1840-1841 Ստեփանոս Բ. Աղաւնի Զաքարեան
Has anyone here been to Khor Virap lately? At the landing/parking site, among merchants of various items there also are those who offer to “rent” a homing pigeon as an omen of Good Luck.
We will see how the crow is such a despised bird while the pigeon/dove is a symbol of loyalty , and further down, a symbol of sanctity, a symbol of the Holy Spirit Սուրբ Հոգի. Every Easter the Armenian Church in NY releases a few White Doves as symbols of Peace and Love. To not forget that in American culture “peaceniks” are described as “doves” and the warmongers as “hawks”. Is it because the pigeon, the dove is a symbol of naivite, purity and “bird- brained“-ed-ness?

In the Epic of Gilgamesh, the Chaldean myth, the character Utnapishtim releases a dove and a raven to find land, similar to what Noah does in the book of Genesis. However, in the Epic of Gilgamesh, the dove merely circles and returns. Only then does Utnapishtim send forth the raven, who does not return. Utnapishtim extrapolates from this that the raven has found land, which is why it hasn't returned. This would seem to indicate some acknowledgement of crow intelligence, which may have been apparent even in ancient times, and to some might imply that the higher intelligence of crows, when compared to other birds, is striking enough that it was known even then.
====
Gen.8
[6] And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window ….blah blah….
[7] And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
[8] Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;
[9] But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.
[10] And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;
[11] And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

====
Matt.3
[16] And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

===
I cannot find any Armenian literary work about the pigeon or dove. Except that Varouzhan seems to have mention “tatrak” somewhere .Does anyone here know of any?
PS. Johannes, do you know what “beit el hamam” بیت ال ههام (aghavnabouyn) means, aside from the fact that the founder of Hamshen‘s name was “hamam“, i.e pigeon/dove.?
Hey Sip! Hold your birds oops.gif I mean horses. tongue.gif We will eventually come to your favorite bird, the tsitsernak/ծիծեռնակ biggrin.gif smile.gif

Edited by Arpa, 13 July 2008 - 05:40 PM.


#10 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 14 July 2008 - 09:50 AM

ԱՆԳՂ, ԱՆԿՂ, ԱՆԳԵՂ
Is this a picture of Tork Ang@gh/ Տորք Անգեղեայ
http://www.armeniabi...ach/photo6.html
Or, is this?
http://bifsniff.com/...10021251758.jpg
A face that only a mother could love?
http://www.birding-p.....Vulture 1.jpg
===
ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐԸ
Պարոյր Սեւակ
Մոսկվուա , 1958

Պե՛տք չէ, սիրելի՜ս.
Զո՜ւր ես երդվում:

Առանց երդման էլ ես հավատում եմ,
Որ հիմա օրըդ մի դար է տևում,
Որ փուշ կարոտը քեզ ծվատում է,
Որ գիշերն ի լույս չես քնում հաճախ,
Որ իմ անունն ես կրկընում հաճախ,
Որ աղջկական քո մաքուր բարձին
Թեքված ես տեսնում մի ծերուկ արծիվ
(Անգղ էլ լինեի՝ արծիվ է թվում),
Որ քեզ աշխարհոէմ ոչի՜նչ չի թովում,
Որ առանց սիրուս կյանքդ կորած է,
Որ...

Գիտե՛մ, ջա՜նըս.
Զո՜ւր ես երդվում:

Բայց գիտեմ և այն,
Ինչ դո՛ւ չգիտես.

Առաջին սերը, ինչպես որ հացը,
Ի՜նչ էլ որ անես՝ միշտ կուտ է գնում…

====
Moving right along, skip a few, we come to
Անգղ, Vulture
Once, again, please look here and see several entries of “vulture”.
http://www.armeniabi...info/galry.html
As to the origin of the Armenian word, the jury is still out. Some say it was named after the Armenian Town Ang@gh , home of Tork or visa versa. Some say it means angel -hreshtak, maybe, if we notice that the first part of the word is “hresh”, monster.
The Europen name of the bird seems to be based on the Latin “vellere”=to plauck. A very interesting tidbit. The Persian word for the bird seems to be “karkas”. Verrrry interesting! Consider the word “carcass” in English, “lesh” in Armenian, as the bird is described as “leshaker/լեշակեր”**, carcass eater, scavenger, (We will come to this under another cover).
**Even more interesting that in the Armenian birds of prey are also called “gishatich trchun-Գիշատիչ թռչուն”, based on that “gesh/գէշ” means carcass, dead body “դի, դիակ”.

Note; There have been/ are at least three towns and villages by the name Ang@gh. In Arabic records the region of Ang@gh is written as Anhil

Edited by Arpa, 14 July 2008 - 03:25 PM.


#11 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 15 July 2008 - 06:16 AM

goof.gif jester.gif
Ok, time for a break. Some fun facts.
It is curious that there is no mention of Hndkahav, the ones that we know, those that get massacred every November. In fact there is, but it is not th one s we know.
Sip, this is for you ; tongue.gif biggrin.gif
This is what is known as Vayri Hndkahav in Armenia.
This not the picture in our book.
http://www.oiseaux.n...snowcock.1.html

Riddle, quiz. What is the Armenian name for this bird? What are your guesses? Maybe we should call that birsd "khent-hav" tongue.gif biggrin.gif We will come to that.
Loon;
http://www.pbase.com.../image/58932519
Why are they called “Crazy as a loon“;

Edited by Arpa, 15 July 2008 - 07:34 AM.


#12 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 17 July 2008 - 12:49 AM

Ողջոյն,

Ջանամ մասնակցելով մեր ուսուցիչ Արփայի ասածին մի բան աւելացնել:

Եկէ'ք pigeon-ը թարգմանենք տատրակ, dove-ը՝ աղաւնի:

Pigeon-ի արաբերէնն է حمام hamam եւ قمري-cumri, որ միջնադարեան հայ քնարերգութեան մէջ արձանագրուել է. ղումրի, խումրի ձեւերով:Յովհաննէս Երզնկացիի «Տաղ Երզնկացի Յովանիսի ասացեալ» տաղից մէջբերում.

-Հայ իմ մայրիկ մի՛ տըխմարանար

Չըկայ նըման գէմ Աշային

Լեզուն պիւլպիւլ, ձայնն ղումրի

Մէջքըն բարակ զէտ ֆռանկի:

Վերածեմ արդի հայերէնի.

Տե'ս իմ մայրիկ մի՛ տխմարանար

Չկայ նմանն իրօք Այշային

Լեզուն սոխակ, ձայնը տատրակ

Մէջքը բարակ, քանց ֆրանկակար

Այսինքն, լեզուից հնչում է սոխակի երգ, ու ձայնն է տատրակի ձայնի նման, մէջքն է բարակ, ինչպէս ֆրանսական հագուստի չափ:Արմատականից մէջբերում.

Գէմ «հո՜, իրօք, արդարեւ». Հաստատական թարմատար շաղկապ, որ գործածւում է միջին հայերէնի մէջ, նախադասութեանց սկիզբը. հմմտ. «Գէմ թագաւորք են լել սովոր» Կոստանդին երզնկացի 136, «Այն վարդենուն գէմ չկայ գին» Թլկուրանցի 35, «Գէմ դու մենակ չես» Թլկուրանցի 39:ԺՀԼԲ բառարանից մէջբերում.

Ֆռանկի, Կարի տեսակ, ֆրանկակար:Մէջբերում Արմատականից յապաւումով.

Աղաւնի «աղաւնի թռչունը, դոխ»:...: Bugge KZ 32, 1 աղաւնի բառի առաջին նշանակութիւնը դնում է «սպիտակ» եւ ըստ այնմ մեկնում է լատիներէն albus, օսկերէն alafo, յունարէն άλφός, άλωφούς «սպիտակ» բառից. հմմտ. հսլ. lebedĭ, հին բարձր գերմաներէն albiz, հին իսլանդերէն alft՛ եւն: Pokorny 1, 93 մերժում է լտ. albus եւն ձեւերի հետ դնել հնդեւրոպ. նախալեզուի albho-«սպիտակ» բառից:

Գաւառականք. Հաճըն աղվmնի, Ակն աղվընի, Զէթուն աղվընը, Սեբաստիա խարբերդ աղվընիգ, Նորնախիջեւան աղվէնիք, աղունիք, Տիգրանակերտ mղվընիք, Ալաշկերտ յէղվընեգ, Մակու Մուշ էղվընիկ, Ագուլիս ըղօ՛նի, Երեւան Ջուղհա աղունիկ, Տփղիս աղունակ, Գորիս Վան յեղունիկ, Սալմաստ յեղունիկ, Ոզմի յեղունէ՛կ, Արցախ յեղօ՛նէգ, ղօ՛նէգ, Պարտիզակ էղվընագ:-

Աղաւնի բառը միակ բացառութիւնն է, որ արդի լեզոիւ մէջ չէ վերածուած աղօնի ձեւին, մինչդեռ ուրիշ ամէ տեղ աւ երկբարբառը բաղաձայնից առաջ դառնում է օ: Այս պատճառաւ Հիւբշման (անձնական) կարծում է թէ հին հայոց աղաւնի բառը հնչւում էր աղաւընի: Այս ենթադրութիւնը հաստատւում է գաւառական աղվընի, աղվընիկ, աղվընի եւն ձեւերով, որոնք ենթադրում են հնագոյն աղուանի կամ աղաւընի. բայց սրանց հետ միաժամանակ անհրաժեշտ է ընդունել նաեւ ճիշտ աղաւնի հնչուած մի ձեւ, որից կանոնաւորապէս յառաջ եկել է աղօնի եւ սրանից էլ Տփղիսի Վանի Ոզմիի Արցախի գաւառականների օ, ու պարունակող ձեւերը: Վերջ մէջբերմանԱյո՛ Արփա, բնական եւ ընդունուած էր Համամ «արու աղաւնի» անունը: Համեմատենք զայն հայերէն վարուժան «արու աղաւնի» անուան հետ: Արաբերէն լեզուով բաղանիքը կոչուի hammam եւ ո'չ hamam: Humma տաքութիւն նշանակէ, որմէ առաջացած է hammam «բաղնիք»

Մօտ անցեալում Խոր Վիրապում էի: Բերդավանքի բլուրը չբարձրացած առաջարկեցին աղաւնիներ թռցնել: Մերժեցի: Որդուս մօտեցրին, որ շոյէ: Ընտանի թռչունը նրան տանելի դառնալուց ետք, տուեցին որ թռցնէ: Ճիշտը՝ Վանք բարձրանալուց ետք թռցնելն էր, չգիտէի: Նոյն ընթացքում մօտեցաւ մի ուրիշ աղաւնեպան եւ առաջարկեց երկրորդ աղաւնիի թռիչք, պատճառաբանելով թէ առաջինը չի թռչիր եթէ ընկերակից չունենայ: Եւ այսպէս, համոզեցին, ու համարեայ իրենք թռցրին:

-Beit el hamam بيت الحمام նշանակէ աղաւնատուն, աղաւնաբոյն:Մէջբերում ԺՀԼԲ բառարանից.

Տատրակ, 1. Աղաւնիների ընտանիքին պատկանող անտառային թռչուն՝ փոքր նուրբ մարմնով, թախծոտ՝ մեղմ մնչիւնով: Այս անգամ երկար մենք թափառում էինք... դաշտերում ու ձորերում, մի քանի կաքաւներ եւ տատրակներ միայն գտանք (Ր): 2. փոխաբերական Փոքրիկ քնքուշ երեխայ (երեխային դիմելու փաղաքշական ձեւ): Իմ տատրակիս քունն է եկեր: Անուշ երգով ըսեմ օրօր (ժող. երգ): 3. փոխաբերական Սիրելի, հոգեակ (կնոջ դիմելու փաղաքշական բառ): Քնքուշ տատրակս, դու անծանօթի, Դու օտարի պէս մօտովս անցար (ԱԻ):Մէջբերում Արմատականից յապաւումով.

Տատրակ «մի տեսակ թռչուն, տաճկերէն ղումրի»: = Սրա հետ նոյն են մի խումբ նոյնաձայն բառեր. ինչ սանսկրիտ tittiri, պարսկերէն taδarv, քրդերէն tiwirk, յունարէն τέταρος, τατύρας, τετράων, τέτραξ, τετράδων, τέτριξ, լատիներէն turtur, իտալերէն tortora, ֆրանսերէն tourterelle, հին իսլանդերէն thiδurr, դաներէն tiur, հին սլավերէն tetrěvĭ, tetrja, ռուս. тетиря, լիթ. tetervas, tetirvá, tētervinas, լեթթ. teteris, հին պրուսերէն tatarwis, որոնք նշանակում են զանազան թռչուններ, ինչ. «մի տեսակ կաքաւ, փասիան, ցախաքլոր, խայտահաւ, նաեւ տատրակ». վերջին նշանակութիւնն ունի լատինական խումբը. հմմտ. Նաեւ լատիներէն tetrinnio, tetrissito «բադի ձայնը», յունարէն τετράξω «կչկչալ»: Սրանց նախաձեւը դրւում է հնխ. teter-, tetr-, իբրեւ կրկնաւոր բնաձայն բառ: Հայերէնը չի կարող բնիկ լինել, նախաձայն տ-ի պատճառաւ: (Սպասելի էր teter->*թեթեր, tetr>*թեւր): Լաւագոյնն է կցել մարական τατύρας ձեւին, որ աւանդում է Athenaeus 9, 387, որից փոխառութեամբ բառը դարձել է նախ *տատուրակ՝ իրանեաններին յատուկ –ակ. մասնիկով եւ յետոյ միջին ու-ի անկումով էլ՝ տատրակ: Յունարէն τετραξ, τέτραχος ձեւի դէմ ունինք գւռ. տետրակ, որ նոյնպէս փոխառեալ է մարական համապատասխան ձեւից, թէեւ գրաբարի մէջ չէ աւանդուած:Մէջբերում ՀՍՀ II հատորից.

Տատրակներ, աղաւնանմանների կարգի մի քանի սեռի թռչունների հաւաքական անուանումը: Աղաւնիներից տարբերւում են փոքր չափերով (14-30 սմ), մետաղական փայլի բացակայութեամբ: Գունաւորումը գորշից վարդագոյն է: Վզի վրայ ունեն «վզնոց» կամ մուգ բծեր: Պոչը երկար է: Սնւում են սերմերով: Հայաստանում հանդիպում են սովորական (Streptopelio senegalensis) տատրակներ: Սովորական Տ. բնադրում են գլխաւորապէս լեռնատափաստանային շրջանների անտառներում: Մեծ քանակութեամբ հանդիպում են Սեւանայ լճի աւազանի նորատունկ անտառներում: Չւում են սեպտեմբեր-հոկտեմբերին եւ վերադառնում ապրիլին: Ինչպէս բոլոր աղաւնիները, դնում են սովորաբար 2 ձու, թխսում են 16-17 օր: Տարեկան տալիս են 2-3 սերունդ: Ձագերին կերակրում են աղաւնակաթով: Փոքր տատրակներ Հայաստանում (Երեւանում) առաջին անգամ նշուել են 1977-ին: Ունեն համեմատաբար երկար պոչ, կարճ թեւեր, խամրած կարմրաշիկաւուն են: Նստակեաց են: Թխսում են 14-15 օր: Տարեկան տալիս են 3 եւ աւելի սերունդ:Մէջբերում ՀՍՀ I հատորից.

Աղաւնիներ, (Columbiformes կամ Columbe), թռչունների կարգ: Բաժանւում են դրոնտներ եւ աղաւնիներ ընտանիքների: Դրոնտները խոշոր, թռչելու ունակութիւնից զուրկ թռչուններ էին՝ տարածուած Մաւրիկեան, Բուրբոն, Ռէունիոն եւ Ռոդրիգէս կղզիների անտառներում: Անհետացել են XVII-XVIII դդ., անհամաչափ որսի հետեւանքով: Աղաւնիների ընտանիքն ունի 292 տեսակ, Հայաստանում տարածուած է 4-ը՝ հոբալը (Columbaoenos Linnaeus), կապտաւունը (Columbaoenos livia gmelin), անտառայինը (Columbaoenos palumba linnaeus) եւ սովորական տատրակը (Streptopeliatur linnaeus): Ա-ի մարմինը կարճ է եւ լայն, կրծքի մկանները՝ զարգացած, գլուխը՝ փոքր, կտուցը՝ բարակ, գոյնը՝ բազմերանգ: Կերակրափողն ունի երկկողմանի ելուստներ, որոնք առաջացնում են կտնառք (զոբ): Մեծ մասամբ չունեն կոյր աղիք եւ լեղապարկ: Սնւում են հացազգիների հատիկներով, իսկ ձագերը առաջին օրերին՝ մօր կտնառքում արտադրուող հիւթով («աղաւնակաթ»): Բազմանում են տարեկան 2-3 անգամ դնում են սովորաբար 2 ձու: Բոյն են դնում ծառերի, ժայռերի վրայ եւայլն: Ընտանի Ա. Բուծւում են բոլոր երկրներում: Հաշւում են մօտ 150 ցեղ՝ մսային, նամակաբեր, մարզական եւայլն: Մսային աղաւնիները խոշոր են, կշռում են 700-900 գ, աճում են արագ, միսը համեղ է, սննդարար: Մեկ զոյգ մսային Ա-ի բազմացւող սերունդներից տարեկան կարելի է ստանալ 8-9 կգ միս:


Edited by Johannes, 17 July 2008 - 12:52 AM.


#13 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 17 July 2008 - 07:47 AM

Օհաննէս, Հալէպցիները տակաւին աղաւնի թռցնելու խաղը կը խաղան*?
Ես խորհէի որ այդ խաղը միայն (Քրիստոնեայ) Հալէպցիներուն յատուկ էր: Մի անգամ TV ով տեսայ որ նոյնիսկ Նիւ Յորքի երկնաքերց շէնքերու կտուրին Իտալական ծագումով մարդիկ այդ նոյն խաղը խաղան:
Ես “ղումրու” բառը գիտէի բայց մոռացել էի, երբ այս նիւթը պրպտելիս տեսայ այդ, յիշեցի որ մենք մի դրացի ունէինք Ղումրուեան ազգանունով: Մի ժամանկ ես եզրաբակէի որ գուցէ նրանք Գումրեցի ծագում ունէին: Հետաքրքիր նիւթ, թէ Գիւմրի, Գումայրի քաղաքի անունը ինչ կապ ունի?

*Նրանց “ղուշճի” կոչէին:

ՅԳ, Ես գիտեմ որ Բէյթ ուլ Համամ նշանակի աղաւնետուն, բայց իմ ակնարկը այդ անուշեղէնի մասին էր որ պատրաստուի հալուած քաշուած շաքարով: Գուցէ նա պիտի “բէյդ ուլ համամ” էր, իմա, աղաւնու ձու? (Bayd=egg /ձու abyad= սպիտակ/white)
ՅՅԳ, Իմ հօր մոբարը այդ (սպիտակ) թրչունները պահէր: Հիմա անդրադառնամ որ նրանք աղաւնի չէին այ տատրակ:


#14 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 17 July 2008 - 10:11 AM

Շատ քիչ: Այնպէս որ գիտէք, հիմա այլ կարգի զբաղումներ կան: Յիշեմ երբ երեխայ էի, փողոցի տղաքը կը սատկեցնէին կուկուսիները անողօքաբար. միսին տիրանալու, կամ հաճոյքի համար: Այդ ժամանակ մենք՝ Հայկազեանի ուսանողներս, իրար կըսէինք, թէ մեղք ունի կուկուսի սատկեցնելը: Ի դէպ՝ կկու կամ կուկուսի թռչունն ալ մի տեսակ տատրակ է երեւի: Հիմա, վերջին մը քանի տարիները, կուկուսի որսացող այդ «լակոտ»ները չքացեր են, ու կուկուսիները այնքա՜ն շատցած են,- փողոցները, մայթերուն վրայ, պատուհաններու քիւերուն վրայ ու այլուր-, որ ժողովուրդը չի գիտեր ինչպէս ձեռքազատի անոնցմէ:
TV-ով տեսայ Վահան Թոթովենցի Խարբերդի կեանքէն վերցուցած շատ յուզիչ մի ֆիլմ, ուր գլխաւոր հերոսը աղաւնի թռցնող է, Սօս Սարգսեանի դերասանութեամբ:
Գիւմրի տեղանունը հիմնեալ է Կիմմեր ցեղախումբի անուան վրայ: Կիմմերները յայնտուեցին Մերձաւոր Արեւելքում, Ուրարտուի կործանման տարիներին: Կապադովկիոյ տարածքին էլ Գամիրք անուն գաւառ կայ, դարձեալ Կիմմեր ժողովուրդի անուան հիմամբ:
«Բայդ ուլ համամ» չեմ լսել, չգիտեմ թէ ի՛նչ քաղրաւենիք է:

#15 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 17 July 2008 - 10:32 AM

QUOTE (Johannes @ Jul 17 2008, 06:49 AM)
Ողջոյն,

===
Այո՛ Արփա, բնական եւ ընդունուած էր Համամ «արու աղաւնի» անունը: Համեմատենք զայն հայերէն վարուժան «արու աղաւնի» անուան հետ: Արաբերէն լեզուով բաղանիքը կոչուի hammam եւ ո'չ hamam: Humma տաքութիւն նշանակէ, որմէ առաջացած է hammam «բաղնիք»

Պարտիմ քեզ
Thank you for showing us the difference between “hamam=վարուժան" and “haMMam= ջերմանոց: Ես պէտք էր գիտնայի թէ Արաբերէն hamm/houmm” նշանակի ջերմ տապ: տես թէ ինչպէս ուղեղատապ encephalitis կոչուի “պէին ումմասը”. Այո, այո մի հարցներ: Ես գիտեմ թէ ինչպէս մեր շատերը կորցրին իրանց ըղեղը/մտագործարանը 1915 ին, եւ մինչ այսօր չեն կարող զայն գտնել:
Ներիր որ սա գրուել է աբեղցփեղեան ուղղագրմամբ:
Ես երկար ժամանակ խորհէի որ Դանիէլը սա գրել էր իր մանչ զաւկին, բայց երեւի Վարուժնակը նրան աղջիկ զաւակն էր:
ՎԱՐՈՒԺՆԱԿԻՍ
Աղվո՜ր, աղվո՜ր, աղվո՜ր վարդն իմ Գարունիս`
Որ սըրտիս վրա բացվեցար,
Եվ քեզի հետ բացիր հոգիս վըշտահեղձ
Նոր երազի մը պայծառ:
.......

Edited by Arpa, 17 July 2008 - 02:00 PM.


#16 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 18 July 2008 - 07:31 AM

QUOTE (Johannes @ Jul 17 2008, 06:49 AM)
Ողջոյն,
=====
Մօտ անցեալում Խոր Վիրապում էի: Բերդավանքի բլուրը չբարձրացած առաջարկեցին աղաւնիներ թռցնել: Մերժեցի: Որդուս մօտեցրին, որ շոյէ: Ընտանի թռչունը նրան տանելի դառնալուց ետք, տուեցին որ թռցնէ: Ճիշտը՝ Վանք բարձրանալուց ետք թռցնելն էր, չգիտէի: Նոյն ընթացքում մօտեցաւ մի ուրիշ աղաւնեպան եւ առաջարկեց երկրորդ աղաւնիի թռիչք, պատճառաբանելով թէ առաջինը չի թռչիր եթէ ընկերակից չունենայ: Եւ այսպէս, համոզեցին, ու համարեայ իրենք թռցրին:

What is the Armenian word for “serendipity”? An accidental lucky discovery. tongue.gif smile.gif
Yervant please fix the URL, thank you.
This article was apparently being written as we spoke above. Please allow me to post in both languages so we can see the corresponding words.
-------
http://www.armeniano...i...196&lng=eng
http://www.armeniano...i...196&lng=arm
----
(July 18, 2008)
Սեր ճախրանքի նկատմամբ. Աղավնի պահելը շատերի սիրած զբաղմունքն է, իսկ ոմանց համար` բիզնես
Աննա Մուրադյան
«ԱրմենիաՆաու» ստաժոր
Published: 18 Հուլիս, 2008
Մերօրյա Հայաստանի դիմագծի անբաժան մասն է կազմում աղավնիներ պահելու սովորությունը: Երևանի կենտրոնից մի փոքր հեռանալիս յուրաքանչյուր երկրորդ-երրորդ փողոցում կարելի է հանդիպել աղավնիների: Թեպետ հենց կենտրոնում` բարձրահարկ շենքերի ձեղնահարկում կամ պատշգամբներում էլ ուշադիր աչքը կարող է նկատել մեկ-երկու աղավնիներով վանդակներ:

Ավանդական հայկական հարսանիքի եկեղեցական արարողությունում աղավնիներ բաց թողնելը անհրաժեշտություն է: Այն նորապսակներին խոստանում է երջանիկ ու խաղաղ ապագա:

Տարածված կարծիք կա, որ եկեղեցում աղավնի բաց թողնելը երազանքների իրականացում է խոստանում: Գրեթե բոլոր եկեղեցիների բակերում 300-500 (1-2 դոլարով) դրամով կարելի է բաց թողնել աղավնի, որոնք հետո վերադառնում են իրենց տերերի մոտ:

Հայության հոգևոր կենտրոն Էջմիածնում, որի եկեղեցիներում հաճախ են տեղի ունենում պսակադրություններ, կա մոտ 500` ժողովրդի լեզվով ասած` ղուշբազ:

Բոլորն էլ իրար ճանաչում են: Անհրաժեշտության դեպքում իրար հետ փոխանակում են այս կամ այն տեսակը: «Երբ մեկը նոր մոդելի ավտոմեքենա է առնում, մյուսն էլ է ուզում ունենալ: Նույնն էլ` ղշերի դեպքում»,- ասում է Էջմիածնում հայտնի ղուշբազ Արզուման Արզումանյանը:

Արզումանյանը 60 տարեկան առույգ և արագաշարժ մարդ է: Այս տարի ձեռնարկել է 15 նոր բների կառուցումը, որտեղ ավելի հարմարավետ պայմաններ են նախատեսված աղավնիների համար:

«Սա պապական է եկել: Պապս էր մեր հայաթում ղուշ պահում, ես էլ շարունակում եմ, առանց իմ ղշերի չեմ կարող ապրել: Նրանց հետ խոսում եմ,- ասում է Արզումանյանը: - Ղուշ պահելն ավելի շատ վնաս է, քան օգուտ: Ուղղակի դա ինձ համար կենսակերպ է: Ես տարեկան 10 տ ցորեն ($3,000) եմ առնում իմ ղշերի համար»:

Արզումանյանի աղավնիների թիվը գերազանցում է 1500-ը: Նրա ընկերներն ասում են, որ հնարավոր է ընտանիքում մեկը քաղցած մնա, կամ երեխան դասից ուշանա, բայց նրա աղավնիներն իրենց ժամին պետք է կերակրվեն:

Աղավնիների գները Հայաստանում տատանվում են 500-100.000 դրամի (1,60-330 դոլար) սահմաններում: Գինը կախված է տեսակից, արտաքին տեսքից և խաղից: «Ինչպես որ նայում են աղջկա տեսքին, բոյ-բուսաթին, այնպես էլ ղշին»,- բացատրում է Արզումանյանը: Հատկապես թանկ են գնահատվում այն աղավնիները, որոնք ունեն հատուկ ընդգծված գունավորում` ղուշբազների լեզվով ասած` խալ: Օրինակ` երբ սպիտակ աղավնու մի թևը սև է կամ հակառակը:

Սակայն մոլի ղուշբազների համար գինը ոչինչ չի որոշում: «Հայաթումս մոտ 20 տարեկան աղունիկներ ունեմ, շատ եմ կապվել նրանց հետ, ո՞նց ծախեմ: Որ 1000 դոլար էլ տան` չեմ ծախի»,- ասում է Արզումանյանը:

Հայաստանում կա աղավնիների շուկա, որը գտնվում է Երևանի Զեյթուն թաղամասում: Բոլորն իրենց աղավնիները գնում և վաճառում են այնտեղ:

«Մարդ կա` տանն ակվարիում ունի, մյուսը շուն է պահում, մեկ ուրիշը` կատու, մենք էլ աղունիկ ենք սիրում»,- անկեղծացավ Էջմիածնի կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Լարիսա Մարտիրոսյանը, որի ընտանիքը հազվագյուտ տեսակների աղավնիներ ունի:

Աղավնի պահելու սովորությունը տարածված է ողջ աշխարհում: «Մինչև 20-րդ դարը Հայաստանում աղավնի պահելը նաև ազնվական խավին պատկանելու նշան էր»,- ասում է Մարտիրոսյանը:

Աղավնին խաղաղության խորհրդանիշ է: Այդ ընկալումը ծնունդ է առել Աստվածաշնչից, որտեղ հիշատակություն կա այն մասին, որ աղավնին բարի լուր է ավետում ջրհեղեղի ավարտի մասին. «… և ահա բերանում մի ձիթենու նոր կտրված տերև կար, և Նոյը գիտաց, որ ջրերը երկրի վրայից քչացել են» (Ծննդ. Ը:11):

«Հնում` Վարդավառի տոնին, որպես մաքրության խորհրդանիշ, իրար ջրով ցողելու հետ միասին բաց էին թողում նաև աղավնիներ,- մեկնաբանում է էջմիածնի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Մկրտիչ քահանա Մուշադյանը:

Միայն մեկ հարց է անհանգստացնում Արզումանյանին. «Իմ 35 հոգանոց գերդաստանի բոլոր անդամներն էլ անտարբեր են այս գործի նկատմամբ: Չգիտեմ իմ մահից հետո ով է նրանց տեր դառնալու: Աղունիկներիս ապագայի վերաբերյալ կտակ եմ կազմելու: Այդ մասին դեռ մտորում եմ»,- դառը ժպիտով ասում է Արզումանյանը:
======
Fancy for Flight: Pigeon keeping is a hobby for many, a business for some
By Anna Muradyan
ArmeniaNow Intern
Published: 18 July, 2008
Pigeon keeping is a popular hobby in Armenia, part of modern Armenia’s portrait. One can meet the birds on every second or third street in districts outside city centers. An attentive eye might catch the picture of cages with a pigeon or two in the attics or the balconies of the buildings even in the city center.

The rite of letting out pigeons during the traditional Armenian wedding ceremony in church is a must as it promises the newly weds a happy and peaceful future.

There is a wide-spread opinion releasing a pigeon in the church yard promises realization of dreams. One can do that for a dollar or two in the yards of almost all the churches [in Armenia], “renting” pigeons that return after awhile to do it all over again.

In Echmiadzin, the location of the Holy See (and a very popular site for wedding ceremonies) pigeon keeping is especially popular. About 500 pigeon keepers – as the people say gushbaz – are known in the town.

They know each other and in case of necessity they exchange species. “When one gets a new model of car, another one wants it too. It’s the same with the pigeons,” says Arzuman Arzumanyan, a well-known pigeon keeper in Echmiadzin.

Arzumanyan is a 60-year-old lively and quick man who this year managed to build 15 new cages, providing more comfortable conditions for the birds.

“I have inherited the love for it. My grandfather used to keep pigeons in the yard we lived in, so do I. I can’t live without my pigeons. I talk to them,” says Arzumanyan, adding that there’s more expense that profit in the hobby. “It’s just a lifestyle for me. I get 10 tons of wheat every year for my pigeon.” ($3,000 per year)

Arzumanyan has more than 1,500 pigeons. His friends say even if one of his family members stays hungry or children be late for school his pigeons will get their food in time.

The prices for pigeons in Armenia range from 500 to 100,000 drams. ($1.60-$330) depending on the sort, the look and flight style. “People look at pigeons like they do at girls, their appearance,” Arzumanyan explains. Pigeons that have special coloring are of higher esteem, like in cases when one of the wings of the white pigeon is black or when a black pigeon has a white wing.

But price is not an obstacle for zealous pigeon keepers. “I have pigeons 20 years of age in my yard; I am very much attached to them. How can I sell them? I won’t even if they pay me $1,000,” says Arzumanyan.

There is a pigeon market in Zeytun community in Yerevan. All the pigeon lovers buy and sell birds there.

“Some have aquariums at home, others keep dogs or cats, and we love pigeons,” Larisa Martirosyan, director of the Central Library of Echmiadzin says. Her family has a selection of rare species of pigeons.

The tradition of pigeon-breeding is widely spread in the world. “Before the 20th century keeping pigeons in Armenia meant belonging to aristocracy,” says Martirosyan.

Pigeon is a symbol of peace. This idea came from the Bible, where the pigeon brings good news on the end of the flood: “…and the pigeon came in to him at evidence; and, Io, in her mouth an olive-leaf plucked off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.” (Genesis 8:11)

“In the past on Vartavar people used to release pigeons besides watering each other as a symbol of purity,” Father Mkrtich Mushadyan of the Holy Mariam Astvatsatsin Church in Echmiadzin explains.

Arzumanyan is worried for just one thing: “All of my 35 family members are indifferent to this business. I don’t know who will own the pigeons after my death. I will make a will regarding my pigeons,” Arzumanyan says with a sad smile.
=====
© Copyright ArmeniaNow.com 2002-2008. All rights reserved.
Articles may be reproduced, provided ArmeniaNow.com is cited as the source

Edited by Yervant1, 18 July 2008 - 07:48 AM.


#17 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 18 July 2008 - 08:30 AM

QUOTE
serendipity

Պատեհագուշակում, Կանխագուշագում, կանխազգայութիւն:?

#18 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 18 July 2008 - 09:00 AM

QUOTE (Johannes @ Jul 18 2008, 03:30 PM)
Պատեհագուշակում, Կանխագուշացում, կանխագայութիւն:?

Այդ բոլորը աւելի յարմարօրէն պիտի թարգմանուին “premonition**/նախազգացում”. Սա լաւագոյնըս պատկերացուել է երբ ուղտը նախազգայ աւազամրրիկ վար պարկի, գլուխը զետեղի աւազին եւ կոպերն ու ռունքը փակէ:
**"Premonition", literally(Latin), pre-monere/warning, նախ-ա-զգոյշ (ացում/ահազանգ): Ես պիտի ասէի pre-monere=pre-mind/նախամիտ??? goof.gif my picture մազամիտ dunce.gif Տանձգլուխ tongue.gif biggrin.gif Խորքին տանձգլուխի բուն իմաստը թարձրգլուխ (dense/խիտ) է
Պիտի տեսնել որ այդ բառը շատ դժուար է թարգմանել: Գուցէ “բարեբախտագիւտ”? Կրճատենք, “բարեգիւտ”?
Տես այդ բառի իմաստն ու ծագումը;
Serendip is the old Persian name for Ceylon/Sri Lanka.
====
QUOTE
For other uses, see Serendipity (disambiguation).
Look up Serendipity in Wiktionary, the free dictionary.
Serendipity is the effect by which one accidentally discovers something fortunate, especially while looking for something else entirely. The word has been voted as one of the ten English words that were hardest to translate in June 2004 by a British translation company.

---
QUOTE
The word derives from Serendip, the old Persian name for Sri Lanka,[1] and was coined by Horace Walpole on 28 January 1754 in a letter he wrote to his friend Horace Mann (not the same man as the famed American educator), an Englishman then living in Florence. The letter read,
"It was once when I read a silly fairy tale, called The Three Princes of Serendip: as their highnesses traveled, they were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things which they were not in quest of: for instance, one of them discovered that a camel blind of the right eye had traveled the same road lately, because the grass was eaten only on the left side, where it was worse than on the right—now do you understand “serendipity“?

Edited by Arpa, 18 July 2008 - 09:52 AM.


#19 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 18 July 2008 - 10:43 AM

Օհաննէս, խնդրեմ մեզ լուսաբանիր ԱՐԾԻՒ բառի բնիկ իմաստը:
---
Bald Eagle? The Symbol, the National Bird of the US. So named because of its “white head”.
Why is he so angry? Is it because he lost all his hair? goof.gif
Can we start a fund drive to buy some Rogaine for his bald head? tongue.gif smile.gif biggrin.gif
http://animals.natio...-eagle-head.jpg
Moving along.
I can’t find an Armenian counterpart to the Bald Eagle.
We will skip a few like Անտառակտցար, Աւազակտցար … which are known as Sandpipers.
We will go to
ԱՌԾԻՒ
The likes of Գաճաճ Արծիւ/Booted Eagle, Սպիտակապոչ/Whitetailed Eagle Արծիւ, Տափաստանային Արծիւ/Steppe Eagle, Քարարծիւծ Golden Eagle, Օձակեր Արծիւ/Short toed Snake Eagle….. And many more. Please click and see many more.
http://www.armeniabi...info/galry.html
http://www.armeniabi...etos/index.html
Who remembers Աւարայրի Արծիւ, The Eagle of Avarayr, a nickname of Vardan Mamikonean?
Or this- About Andranik Zoravar?
Why can’t I find it in the traditional orthography?**
OK, I fixed, corrected that maniouk abetsbeghyan orthography. huh.gif
---
Անդրանիկին

Իբրև արծիւ սավառնում ես լեռ ու ժայռ,
Թնդացնում ես երկինք, գետինք տենչավառ,
Սուրբ անունդ պէտք է յիշուի դարեդար.
Հսկայ լերինք քեզ ապաստան, Անդրանի՛կ:

Թշնամիներ երբ լսեն քո անունը,
Օձերի պես պիտ սողան իրանց բոյնը,
Երակներիդ ազնիւ քաջի արիւնը
Չցամաքի մինչ յավիտեան, Անդրանիկ:

Հայոց գուսանք դափնեայ պսակ թող հիւսեն,
Քնքոյշ ձեռամբ քո ճակատը պսակեն,
Գոհարներով անվախ կուրծքդ զարդարեն,
Կեցցե՛ս յավետ դու անսասան, Անդրանի՜կ:

Հայաստանի սոխակները քեզ համար
Թող դայլայլեն գիշեր-ցերեկ անդադար
Անյաղթ մնաս դու քաջ, գռվի սիրահար,
Հայրենիքին տէր ու պաշտպան, Անդրանի՛կ:
1904

Արծւաբոյն, Լատիներէն Aerie, շրջիր եւ տես, Զեյթունի մականունն է:
** Many of us may not understand what that abegtsbeghyan has done to our language until they realize that գէտ as in knowledge գիտնալ, and գետ as in river are two different words. What he has done to our language, until Barev SAS smile.gif biggrin.gif , they realize that to look for "losh" one looks for լՕշ, not լՈշ: լՕշ, լԱՒշ as in լաՒաշ, not լաՎաշ. We don't realize what that commie has done to our language when we don't even KNOW the difference between ԳԷՏ knowledge and ԳԵՏ river.
Forgive me, but when I see ԱՐԾԻՒ spelled ԱՐԾԻՎ, and ԱՌԻՒԾ as ԱՌՅՈՒԾ

Edited by Arpa, 19 July 2008 - 05:45 AM.


#20 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 19 July 2008 - 03:59 AM

‘‘Իբրեւ արծիւ սաւառնում ես լեռ ու ժայռ’’

Այս երգը շատ եմ սիրում: Խօսքի եւ երաժշտութեան հեղինակն է գուսան Շերամը:

Արծիւը ազնիւ գիշատիչ է: Ըստ վաւերագրական մի տեսաժապաւէնի. արծիւը նախընտրում է իր զոյգի հետ թուխս նստել:

Ամերիկեան արծիւը ամենագեղեցիկն է:Մէջբերում Գէորգ Ջահուկեանի «Հայոց Լեզուի Պատմութիւն-նախագրային ժամանակաշրջան» գրքից, էջ 443.

Զգալի է եղել նաեւ հայկական ցեղերի լեզուական ներդրումը ուրարտերէնի մէջ: Վերեւում մենք առիթ ունեցանք յիշատակելու հ.-ե.. *`ŗgipiĭo- ձեւից ծագող հայ. *arcivio (>արծուի, արծիւ) բառի փոխառութիւնը ուրարտերէնում որպէս յատուկ անուն՝ Arşibi-n (Մենուա թագաւորի ձիու անունը): Ամենայն հաւանականութեամբ նոյն հիմքն է առկայ նաեւ ուրարտ. Arşibedini դիցանուան մէջ, ընդ որում երկրորդ ՝-di բաղադրիչը կարող է արտացոլել հայ. դի-ք «աստուած» բառի հիմքը (հ.-ե. *dhēs-, յոգնակի *dhēses):Մէջբերում յապաւումով, Արմատականից.

+Արծիւ «արծիւ թռչունը»: = հնդեւրոպական նախալեզուից ŗg՛ipyo- ձեւից. Սրա հետ համեմատել սանսկրիտ ŗĵipyā, որ նախ գործածւում է իբրեւ վերադիր çyēná- «արծիւ» բառի եւ երկրորդ՝ նշանակում է «geai bleu, կապոյտ անծեղ թռչունը». զենդերէն. әrәzifia- «մի լեռան յատուկ անուն. 2. արծիւ», վերջին իմաստով գործածուած է միայն әrәzifyōparәna «արծուեփետուր» բարդի մէջ. հին պարսկերէն * arzifya, որ ենթադրւում է Հեսեքիոսի աւանդած αρξιφος (αετος παρα Περσας արծիւ ըստ Պարսից) ձեւից. սրա հետ կար թերեւս նաեւ հին պարսկերէն *ardifia- (այս բառը ներկայացնում է յունաց աւանդած αρδιφιός ձեւը, որից յառաջացած կարող են լինել պահլաւերէն āluh, պարսկերէն آلوه ālūh (<*arduf), քրդերէն āleh, hálo, elūh, alo, әló «արծիւ» (տե'ս Pokorny 2, 363): Հայերէնից փոխառեալ է վրաց. არწივა արծիվա «արծուախոտ, aquilina», սվաներէն թուշերէն արծիվ, մինգրելերէն արծիվի, չեչեներէն ärzu «արծիւ»:


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users