Jump to content


Photo

Zara's corner


 • Please log in to reply
190 replies to this topic

#181 Zara

Zara

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 488 posts
 • Gender:Female
 • Location:Zara [ that's me ] _ To: You
 • Interests:Emilio Pucci, Guy Laroche, Judo, Brazilian Jiu Jitsu, Israeli Krav Maga, Nature, Sports, Coins, Franz Marc

Posted 21 May 2008 - 03:25 PM

I also like Gustave Caillebotte.


The Floor-Scrapers by Gustave Caillebotte

#182 Zara

Zara

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 488 posts
 • Gender:Female
 • Location:Zara [ that's me ] _ To: You
 • Interests:Emilio Pucci, Guy Laroche, Judo, Brazilian Jiu Jitsu, Israeli Krav Maga, Nature, Sports, Coins, Franz Marc

Posted 23 May 2008 - 06:24 PM

A Sad Child

You’re sad because you’re sad.
It’s psychic. It’s the age. It’s chemical.
Go see a shrink or take a pill,
or hug your sadness like an eyeless doll
you need to sleep.

Well, all children are sad
but some get over it.
Count your blessing. Better than that,
buy a hat. But a coat or pet.
Take up dancing to forget.

Forget what?
Your sadness, your shadow,
whatever it was that was done to you
the day of the lawn party
when you came inside flushed with the sun,
your mouth sulky with sugar,
in your new dress with the ribbon
and the ice-cream smear,
and said to yourself in the bathroom,
I am not the favorite child.

My darling, when it comes
right down to it
and the light fails and the fog rolls in
and you’re trapped in your overturned body
under a blanket or burning car,

and the red flame is seeping out of you
and igniting the tarmac beside your head
or else the floor, or else the pillow,
none of us is;
or else we all are.

--Margaret Atwood

Edited by Zara, 23 May 2008 - 06:25 PM.


#183 Zara

Zara

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 488 posts
 • Gender:Female
 • Location:Zara [ that's me ] _ To: You
 • Interests:Emilio Pucci, Guy Laroche, Judo, Brazilian Jiu Jitsu, Israeli Krav Maga, Nature, Sports, Coins, Franz Marc

Posted 23 May 2008 - 06:31 PM

Solitude

Laugh, and the world laughs with you;
Weep, and you weep alone.
For the sad old earth must borrow it's mirth,
But has trouble enough of its own.
Sing, and the hills will answer;
Sigh, it is lost on the air.
The echoes bound to a joyful sound,
But shrink from voicing care.

Rejoice, and men will seek you;
Grieve, and they turn and go.
They want full measure of all your pleasure,
But they do not need your woe.
Be glad, and your friends are many;
Be sad, and you lose them all.
There are none to decline your nectared wine,
But alone you must drink life's gall.

Feast, and your halls are crowded;
Fast, and the world goes by.
Succeed and give, and it helps you live,
But no man can help you die.
There is room in the halls of pleasure
For a long and lordly train,
But one by one we must all file on
Through the narrow aisles of pain.

--Ella Wheeler Wilcox

#184 Zara

Zara

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 488 posts
 • Gender:Female
 • Location:Zara [ that's me ] _ To: You
 • Interests:Emilio Pucci, Guy Laroche, Judo, Brazilian Jiu Jitsu, Israeli Krav Maga, Nature, Sports, Coins, Franz Marc

Posted 23 May 2008 - 06:38 PM

QUOTE (LK82 @ May 20 2008, 11:46 AM)
A topic about a topic? As you wish, rest assured my two-cents will be thrown in.


I'm not sure if I should, now that I think about it. I think some people might be very offended by some of the things that I am assuming will be said.

#185 LK82

LK82

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 117 posts
 • Gender:Male
 • Location:LA

Posted 26 May 2008 - 02:44 PM

QUOTE (Zara @ May 23 2008, 05:38 PM)
I'm not sure if I should, now that I think about it. I think some people might be very offended by some of the things that I am assuming will be said.Would you like for me to be in charge of "Damage control" your thoughts may provoke? wink.gif

#186 LK82

LK82

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 117 posts
 • Gender:Male
 • Location:LA

Posted 26 May 2008 - 02:46 PM

P.S Seems like you read alot of poems...is it part of your education or just a hobbie?

#187 hetanos

hetanos

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 156 posts
 • Gender:Male
 • Location:Dallas, TX

Posted 26 May 2008 - 06:26 PM

I could not help myself but to steel a post from the other Armenian portal. What do you think about this style of writing?smile.gif
By Tigran Karapetich from Armenia

Մի պառավ` չտես ու կույս,
Հավաքում էր դաշտում խոտաբույս,
Ասաց ինձ` իմ աչքի լույս
Սերմ կտամ քեզ միայն դու սուս,
Աղջիկներին կխմեցնես թաքուն,
Քեզ կսիրեն առանց դադար ու քուն:
Բերանում կենտ ատամը փայլեց,
Ու դանդաղ դեպի անտառ քայլեց:
Անձրև եկավ, մտա մի տուն,
Բակում կապած էր մի գամփռ շուն:
Դուռը բացեց մեր պառավը թանկագին,
Նա ասաց` քույրեր ենք մենք, ինքը` չարը, ես` բարին,
Երբ բերանի մեջ զույգ ատամ տեսա` հանգստացա:
Չարը միշտ խաբում է իր բարի տեսքով,
Եվ իբր թե` անմեղ, անվնաս անեծքով,
Այդ սերմը, որ վերցրիր քո կամքով սեփական,
Դարձնում է գերի քո յոթը պորտը անհատական,
Շառից, փորձանքից փախա ես հեռու,
Էլ կույս պառավներին ես չեմ հավատալու,
Կփոխանցեմ սիրելի ժառանգներին
Ճշմարիտը, անկեղծն ու բարին:

***
Անքարտեզ սուտլիկ նավարար,
Նորից դարձար Երիցյանին ղեկավար,
Մուխդ մարի, հենց նույն շենքում
Նույն կուռքերին ես աղոթում։
Սերգոյի հետ ես ապաստանում,
Միշտ էլ եղել եք մի դասարանում,
Էլ ինչ ավանդի վերադարձ,
Դհոլ-զուռնով տարան քեզ դարձ։
Բա ասում էիր ալերգիա ունես ստվերից,
Զզվում ես կեղծ, շինծու պաշտոններից,
Սոխակ էիր կտրել, ձյուն գա գլխիդ,
Հովհաննեսը «Բալասան էր Յոթ վերքիդ»։
Պատիվդ տվեցիր ոսկուն
Եվ հեղափոխվեցիր իսկույն,
Չնայեցիր էլ աջ ու ձախ,
Բիշարյանն էլ՝ դոշիցդ կախ։
Ասելով՝ ստեղծենք «օրինաց երկիր»,
Գյումրեցու «շուլուխը» գլխներիս սարքիր,
Իսկ «գլուխգործոց» ծնելիությունը փողով,
Պայմանավորված է ձեր տան բյուջեով։
Այժմ նստած ես դու նույն շենքում,
Կրկին իշխանավորն է քեզ կնքում,
Կը՜ռ-կը՜ռ՝ ագռավները իրար են կանչում,
Ձեռքից կուտ են ուտում ու չեն ամաչում։
Արտաշես Գեղամյանի մասին
Անգլուխ գլուխդ տվիր քարեքար,
Հաշվի չառար՝ ուղին կարճ էր, թե երկար,
Անճար միտքդ թռավ հյուսիսից հարավ,
Էդ ո՞ր գրողի ծոցը Սոկրատեսը քեզ տարավ։
Նյուտոնն ու Նապոլեոնն էլ չփրկեցին,
Եվ իշխանավորները ճամփիդ ասֆալտ փռեցին,
Հիմա բերանդ բաց սպասում ես օր օրի,
Թե ով կտուցով եւ ինչ կբերի։
2008թ. փետրվար-մարտ
Ելա մի օր…մի լուսավոր առավոտ,
Վազքով անցա երկու- երեք պավառոտ,
Նստեցի մեքենա, չնայեցի ետ,
Գուցե ինձանից հետո նա գնա դեկրետ

***
Հեյ գյուղապետ, գյուղապետ, ստախոսության վարպետ,
Իշխանավորը հենց ժպտա, մտածում ես՝ սիրտը մտա:
Խիղճդ մեռնի, գյուղապետ Կորյուն, բա ասում էիր մտքե՞ր ունեմ ուրույն,
Կարմրաթուշ գյուղապետ Սուրեն, քո ժողովրդական մտքերն ո՞ւր են,
Իսկ դու գյուղապետ Մինաս, սասունցու հպարտությունդ ո՞ւր մնաց:
Ապշեցնում ես եւ դու, գյուղապետ Վարդան, էս պատվի՞ն էիր արժան,
Ավանդականներին դու լսեցիր, պատիվդ փողով կիսեցիր:
Էլ չեմ ասում քեզ, Մերուժան, ասում էիր ժողովրդի հե՞տ եմ անբաժան,
Բաժանելով հինգ-հինգ հազար, դարձար իրավ դու Քաջ Նազար...


#188 Zara

Zara

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 488 posts
 • Gender:Female
 • Location:Zara [ that's me ] _ To: You
 • Interests:Emilio Pucci, Guy Laroche, Judo, Brazilian Jiu Jitsu, Israeli Krav Maga, Nature, Sports, Coins, Franz Marc

Posted 27 May 2008 - 07:07 PM

QUOTE (LK82 @ May 26 2008, 01:44 PM)
Would you like for me to be in charge of "Damage control" your thoughts may provoke? wink.gif


Thanks for the offer but no thanks. If I say anything about the subject I will contradict many commonplace concepts. Including marriage. My opinion may or may not be very different from others. I'm just not very willing to express it in public. Being in here is the almost the same as being in a store. You're still in public. You don't have to buy anything but you are free to look around. You shouldn't steal, act like an a**, or forget your actual gullibility in front of anyone. Especially the sales reps.

Also, I wasn't only referring to myself. I was referring to the people as a broad and general term.


QUOTE (LK82 @ May 26 2008, 01:46 PM)
P.S Seems like you read alot of poems...is it part of your education or just a hobbie?


I read poetry because I enjoy reading it. I don't have any specific poets that I like. I actually don't feel any sort of favoritism for any artist or writer or whatever-it-may-be. Everyone has their one or two "good" moments or works and their giant piles of attempts at something "good".

Why the sudden curiosity?


hetanos:

I'm not really sure how I feel about it. I'm going to wait a little and read it again.

Edited by Zara, 27 May 2008 - 07:14 PM.


#189 Em

Em

  Em

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,371 posts
 • Gender:Female

Posted 28 May 2008 - 11:50 AM

Presented for your consideration; without comment. wink.gif


A Work of Artifice

The bonsai tree
in the attractive pot
could have grown eighty feet tall
on the side of the mountain
till split by lightning.
But a gardner
carefully pruned it.

It is nine inches high.
Every day as he
whittles back the branches
the gardner croons,
"It is your nature
to be small and cozy,
domestic and weak;
how lucky, little tree,
to have a pot to grow in".

With living creatures
one must begin very early
to dwarf their growth:
the bound feet,
the crippled brain,
the hair in curlers,
the hands you
love to touch.

by Marge Piercy

#190 LK82

LK82

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 117 posts
 • Gender:Male
 • Location:LA

Posted 28 May 2008 - 04:02 PM

QUOTE (Zara @ May 27 2008, 06:07 PM)
Thanks for the offer but no thanks. If I say anything about the subject I will contradict many commonplace concepts. Including marriage. My opinion may or may not be very different from others. I'm just not very willing to express it in public. Being in here is the almost the same as being in a store. You're still in public. You don't have to buy anything but you are free to look around. You shouldn't steal, act like an a**, or forget your actual gullibility in front of anyone. Especially the sales reps.

Also, I wasn't only referring to myself. I was referring to the people as a broad and general term.
I read poetry because I enjoy reading it. I don't have any specific poets that I like. I actually don't feel any sort of favoritism for any artist or writer or whatever-it-may-be. Everyone has their one or two "good" moments or works and their giant piles of attempts at something "good".

Why the sudden curiosity?


It is very much like entering a store except one goes to a store with the intention of buying something or window shopping. I would imagine we all have our different reasons for coming to this site. Either way, a good topic which fires up certain feelings in a few or brings comfort to others can be welcoming at times.


I wouldn’t call it sudden. I see it more like a self paced approach to asking personal questions. Plus, I’m sure there are others who find interest in similar questions, maybe I can be their ice-breaker.


#191 Rick

Rick

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 3 posts

Posted 29 December 2010 - 01:12 AM

Zara jan, I will write something to you see if you can understand this - Read it fast, don't stop to think about it!!

Zara jan, I sohlud tlel you taht semoitems you dno't need to whrigt the crorcet wdors for semonoe to undresatnd the maneing of the wrods, atuclaly it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

Don't worry to much!!! <img src="http://hyeforum.com/...DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />huh! great!I did it =))

p.s. Zara jan your corner is great!
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users