Jump to content


Photo

Siretseq Z'mimiyants


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 MosJan

MosJan

    Էլի ԼաՎա

  • Admin
  • PipPipPipPipPip
  • 28,281 posts
  • Gender:Male
  • Location:My Little Armenia

Posted 13 June 2007 - 06:35 AM

ՍԻՐԵՑԵՔ ԶՄԻՄՅԱՆՍ

Պետրոս Դուրյան

Վարդակարմիր Գողգոթային վեհ գագաթ
Միշտ փալփըլող, սիրո անշեջ ճառագայթ,
Դեռ կըսպասե՞ս թափել սրտից քու սըլաք.
Զ'ո՞վ կը հըսկես, վիհ և անդու՞նդ, թե կըմախք.
Ո՞ր սև ժայռից մեջ մարեցավ այն բեկբեկ
Բարբառն վըսեմ, թե ըզմիմյանս սիրեցեք:

Ծածկե ամպով կարմիր կողերդ, գողգոթա,
Եվ թող խայտան ցավոտ ոսկերք սև Հուդա...:
Ժանգոտ ու գուլ թուրերն առին կարմիր փայլ,
Նոր կրոնին հետ արյան հեղեղն առավ քայլ...
Թնդանոթին առջի բոմբյունն խեղդեց սեգ
Զհագագըն քաղցր, թե ըզմիմյանս սիրեցեք:

Մարդազոհով Վատիկանի մըխացին
Ծխնելույզքը, կամարքը փա՜ռք գոռացին,
Փոխ-Քրիստոսք խաչն ըրին դաստակ կացինի՝
Սև դրոշ մը ատելության արյունի.
Դարուց մոխրեն կամ ամպերեն հուսա հեք
Զրկյալն լըսել, թե ըզմիմյանս սիրեցեք:

Տնանկին դամբանը կ'անհետի ոտնակոխ,
Տընակին մեջ մարի առկայծ կանթեղն հող,
Այն մութին մեջ նոթի տըղեկք կը հեծեն,
Դղյակըն խրախ մինչև լույս ջահք կը հյուծեն,
Հարուստին կառք ժխորով կ'անցնի սըրարշավ,
Հեքին դագաղն իր գերեզմանն լուռ իջավ...:

եթսեմանին իջնող հրեշտակն դալկահար,
Որ գեղ, ծաղիկ, արցունք ու փառք չը ճանչնար՝
Նորա ցուրտ գոգն աղքատը սոսկ կ'ըսփոփի,
Ճոխն ու տընանկ պատանին մեջ կ'ըլլան մի.
Կայծակնաթև թե մըռընչեն մրըրիկներ
Թե սիրեցեք զ'իրար, հեքն հոս չեն սիրեր:

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users