Jump to content


Photo

Gazel Mankutsyan


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Ashot

Ashot

    www.HyeForum.com

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 5,080 posts
  • Gender:Male
  • Location:Van Nuys, California, USA
  • Interests:Anything and Everything

Posted 07 May 2008 - 07:17 AM

ԳԱԶԵԼ ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ

Մանկություն իմ քնքշագին, ես քեզ ինչպես մոռանամ,
Ցավով լցրիր իմ հոգին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
Դեռ չծաղկած թոշնացիր, հանգար ինչպես որբ մանուկ,
Կարոտ խինդի կրակին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
Պահմտոցիկ կաղ չարիր, թիթեռ, ծաղիկ չտեսար,
Կարկտահար սոխակ իմ, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
փափագ, փափագ մնացիր քեզ ժպտացող աչքերի ,
Մայրական ջերմ գգվանքին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
Մրրիկ պայթեց քո գլխին, խնդության սով մնացիր,
Քեզ վիշտ-սիրով զարկեցին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
ՈՒ հիմա, երբ նայում եմ մանկանս անուշ աչքերին,
Դեմս ես կանգնում անմեկին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
Կուզեի քեզ հանդիպել այս լուսազարդ օրերին,
Քեզ արև տալ, իմ անգին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:
Կուզեի, բայց, ա՜խ, ափսոս, գիտեմ, որ էլ ոչ մի օր
Ետ չես դառնա դու կրկին, ես քեզ ինչպե՞ս մոռանամ:

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users