Jump to content


Photo

The Armenian Church Library


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Yervant1

Yervant1

  The True North!

 • Super Moderator
 • PipPipPipPipPip
 • 15,324 posts
 • Gender:Male

Posted 22 May 2012 - 09:14 AM

Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ.
That people may know wisdom and discipline (Proverbs 1:1)

The Armenian Church Library

http://hygradaran.weebly.com

The Armenian Apostolic Orthodox Church is the most ancient national church, with a rich legacy in world Christian history. For centuries its carefully written, illuminated and preserved sacred liturature were often burned, destroyed by various barbaric invaders. In 1512 the first attempt to print the Armenian Christian literature was achieved by Hakop Meghapart in Venice. At this 500th anniversary, we present to you the Armenian Church Library, an Armenian online learning experience, where you will find various subjects of books, videos, prayers and more.

We have spent many long weeks and much effort to make this website. If you do like it, then please forward this email to your friends, and make our website the place where you can visit to read, view and enjoy our Armenian Orthodox Church's rich legacy.


The Library has two main Section:

Books: Browse through the books tab to discover dozens of Armenian and English books and studies. (More books will be added in the coming weeks).


Videos: Our video section will bring the rich Armenian Church liturgics to you. You will enjoy and learn at the same time.Հայ Եկեղեցւոյ Գրադարանը

http://hygradaran.weebly.com

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին աշխարհի հնագոյն ազգային եկեղեցին է իր հարուստ եկեղեցական պատմական մշակոյթով։ Դարեր շարունակ, անոր որդւոց ստեղծագործած սրբազան մատեանները փճացուած եւ այրուած են զանազան օտար արշաւողներու կողմէ։ 1512-ին առաջին փորձը կատարուած է Յակոբ Մեղապարտի կողմէ տպագրելու Հայ Եկեղեցական գրականութիւնը Վենետիկի մէջ։ 500-ամեակի այս առիթով, ձեզի կը ներկայացնենք Հայ Եկեղեցւոյ Գրադարանի համացանցային նիւթերը, ուր պիտի գտնէք զանազան գրքեր, տեսանելիքներ, աղօթքներ եւ այլն։

Այս կայքէջի պատրաստութիւնը բաւական աշխատանք եւ ժամանակ պահանջեց։ Եթէ սիրեցիք մեր կայքը, կը խնդրենք որ զայն ուղարկէք ձեր Հայ եւ օտար բարեկամներուն, որպէսզի անոնք եւս կարենան ծանօթանալ, օգտուիլ եւ տարածել Հայ Եկեղեցական գրական, տեսողական մշակոյթը։


Share this Library with your friends

The Armenian Church Library is a newly setup webpage, often new books and videos will be added to its pages. Visit us often and send this page to your friends by Twitter, Facebook or other means on our contacts page.

#2 Louise Kiffer

Louise Kiffer

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 posts
 • Gender:Female
 • Location:France

Posted 23 May 2012 - 08:46 AM

Thank you, I have been very happy to see and hear the beautiful armenian liturgy. When I was a little girl my grandmother
took us with her to the armenian church in Paris, but since I live far from any armenian community, I have not the opportunity
to listen to armenian liturgy.
I will show to my French friends who don't know our beautiful church songs, these websites.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users