Jump to content


Photo

Tufankjian: Capturing Obama


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Aratta-Kingdom

Aratta-Kingdom

  www.ArmaniKingdom.com

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 3,234 posts

Posted 16 February 2009 - 05:48 PM

The Calgary Sun, Canada
Feb 15 2009


Capturing Obama


Photographer Scout Tufankjian spent two years chronicling Barack
Obama's road to the White House

By MARIE-JOELLE PARENT, SUN MEDIA

NEW YORK -- She knows every wrinkle in his face, his expressions, his
quirks, his habits.

Scout Tufankjian is the only photographer to have followed Barack
Obama throughout the two years of his election campaign. Her photos
have run in the biggest newspapers and her new book, Yes We Can, is
already a bestseller.

In the fall of 2006, Tufankjian had just returned from Gaza where she
worked for four years as a photographer. Her agency wanted her to
cover a book signing in a New Hampshire bookstore for a guy named
Barack Obama.

"I didn't want to hear about it. It was five hours away and I didn't
know if the photos would be sold. I was sure it was going to be
totally boring," Tufankjian told Sun Media at the Brooklyn gallery
that is showing her work near her apartment.

The light bulb went on for Tufankjian when she saw the crowd's
hysteria as Obama entered the room.

"They exploded! I couldn't believe it, especially in New Hampshire
where they have a reputation for not caring about politics," she
said. "I knew at that point that he would be an important political
force."

She phoned her boss and told him she wanted to follow Obama, even
though the Illinois senator hadn't yet announced his candidacy.

Tufankjian had a sixth sense in this case, and in following Obama and
his supporters with her Nikon D3, she recorded some of the key moments
of the 21st century.

She took a slew of shots of Obama and kept about 12,000 of them.

"It's incredible. I know all the details of his face, more so than my
own boyfriend or my father," she said.

Is he photogenic? "Yes, very. He makes a lot of funny faces and he's
very expressive. But he has a few nervous tics. It's impossible to
photograph him when he's speaking at a microphone because he holds it
in front of his mouth."

With her eyebrow ring, short bangs, mischievous nature and bubbling
energy, Tufankjian, which means "son of a gun" in Armenian, is
well-suited to her last name.

Born in a small town in Massachusetts, she studied political science
at Yale and moved to New York seven years ago. Her love affair with
photography began on a trip to Northern Ireland where she saw a riot
break out in the middle of the street. Since then her photos have run
in Newsweek, Time, The New York Times, The Guardian and Rolling Stone.

Tufankjian, 30, had privileged access during the campaign even though
she's an independent photographer. But there were still rules to
follow.

"We couldn't photograph him when he was wearing sports clothes, which
was totally stupid. He tucks his sweatshirt into his pants so we can't
see his skinny legs and it makes him look a bit ridiculous. Untuck
your sweater, dude. It's going to be OK," she said while
laughing. Obama's daughters, Sasha and Malia, were also off-limits
when they were not with their father.

She said her best photos came from South Carolina. "That's where I
really saw what he represented for people. I talked to seniors who
grew up under the Jim Crow laws and young people who had never waved
an American flag. They were getting back hope for their country."

Her favourite picture was taken in South Carolina, one that shows five
little girls jumping for joy when they see Obama.

Tufankjian is now turning to other subjects and is thinking about
going back to Gaza.


http://calsun.canoe....399031-sun.html

#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 16 February 2009 - 07:55 PM

I had seen that story in the pages of the Armenian Reporter. Please deturtkify our surname.Take that damn"JI" out of it. What is wrong with a surname like "tufank"-ian that we must always have that dreaded furkish "ji" or "li".Or should we amend our surnames to Mesrop-JI-ian or Mashtots-LI-ian??!! Simply slappig an IAN to any alin word does not an Armenian surname make.

Edited by Arpa, 17 February 2009 - 07:44 AM.


#3 gamavor

gamavor

  -= Nobility =-

 • Nobility
 • 5,039 posts
 • Location:Houston, TX

Posted 17 February 2009 - 12:19 PM

QUOTE
Mashtots-LI-ian??!!


That somehow relates to me too, and I wonder what would happen with my surname if I cut 2/3 of it? smile.gif

Imagine what would happen with such flagship names such as "Boyadjian, Kuyumdjian, Kodjabashdjian, etc... smile.gif

#4 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 17 February 2009 - 12:43 PM

Ներկարարեան, Ոսկերիչեան, Մեծագլուխեան:

#5 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 17 February 2009 - 03:15 PM

QUOTE (Johannes @ Feb 17 2009, 06:43 PM)
Ներկարարեան, Ոսկերիչեան, Մեծագլուխեան:

Քանիցս ասել եմ որ մեր ազգանունները անպայման թրքերէնի թարգմանումը պիտի չըլլան:
Քանի տարի է որ ապրենք Սիրիայ, Լիբանան, Հալէպ, Բէյրութ, Բոստոն, Գլենտեյլ եւլն,: Քանի ազգանուններ ունենք սրանք բնորոշելու, բայց տակաւին յարադեւենք ստանբոլեան, իզմիրլիեան եւլն: Քանի Հայեր ունեն ազգանուններ նման Դիլիճանեա, Ջերմուկեան, Սեւանեան:
Ոմանք երրորդ, չորրորդ սերընդի բոտոնածին են: Ինչու ամօթ է Բոստոնեան ազգանուն ունենալ բայց ոչ կոնյաԼԸեան?
Այգեպանեան, Ջորեպանեան….Նկարիչեան, Ճարտարապետեան , Երանգեան, Շինարարեան, Աղիւսեան (քիրեմիտ -ճի- եան)**, Հովիվեան (չոպանեան)…
Զորն ասեմ, զորն խոստովանեմ?
Մեր ազգանունները պայման չեն անպայման թրքերէնի թարգմանումը լինել:
Ուր է մեր ստեղծագործ հանճարը?
ստամբոլի/ պէշիկթաշի կոյուղենում?
Ես անցամբ գիտեմ քանիներ: Մին տէրմենճեանը կրճատեց Տէրեան ի: Իսկ սա արժանի է ստեղծագործական դափնեպսակի… նիւյիւճիւքեանը առին, առաջին վանկը “նիւ” վերածեցին Անգլիերէն “new”, եւ կրկին հայացրին “ՆՈՐ” ի եւ դարձան ՆՈՐԵԱՆ: Even though his brother Rev. Soghomon who just died, did not change his surname from “nuyujukian”.
http://74.125.47.132...f...;cd=2&gl=us
http://www.boston.co...hard_to_forget/
**Btw, "kiremit" is none other than "ceramic".

Edited by Arpa, 17 February 2009 - 03:34 PM.

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users