Jump to content


Photo
- - - - -

ՃԱՐ ՃԱՌ


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 19 September 2010 - 05:51 PM

ՃԱՐ ՃԱՌ
Means- Oration
In another post we spoke about “architecture”
http://hyeforum.com/...=0
Now let us see what it all means.
Անճար and Անճառ
No, no. It is not that Armenian town in Lebanon.
http://www.mousaler.com/anjar/
The latter means "spechless" an the former means "helpless"
Soap box orator in London.
http://upload.wikime...nny_Lambert.jpg
Posted Image
It is funny how the “soap-box” and the Armenian “ojar-soap/օ- ճառ” coincide. As in Ով Հայ ժողովուրդ…
While the latter ճառ means “oration/sermon” ճառտասան orator բաժակաճառ toast
The former “jar/ճար” (note the Ր-RE and the Ռ-Ra)means "means/way".
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Definition of ARCHITECT
: a person who designs buildings and advises in their construction
: a person who designs and guides a plan or undertaking .
Origin of ARCHITECT
Middle French architecte, from Latin architectus, from Greek architektōn master builder, from archi- + tektōn builder, carpenter — more at technical
First Known Use: 1563


Above we see “tekton” defined as “builder”. The paper edition says “worker”.. Consider the word “tact” to touch, i.e work with one’s hands, “touch“.***
As to “master builder/master worker” In the Armenian it is Jartarapet/Ճարտարապետ .
Պետ as in master and ճարտար as in skillful.

With all due respects to the god of our poetry.
Դարդըդ տանեմ, ցաւըդ տանեմ? See "yar", "yara", "zouloum","dard". Which of the former words Armenian?

Սիրեցի, եարս տարան,
Եարա տուին ու տարան.
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Պոկեցին սիրտս տարան:
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Պոկեցին սիրտս տարան:

Ցաւս խորն է, ճար չկայ
Ճար կայ, ճար անող չկայ,

- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սրտացաւ ընկեր չկայ:

- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սրտացաւ ընկեր չկայ:

Լաւ օրերս գնացին,
Ափսոս ասին, գնացին:
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սեւ դարդերս մնացին։
- Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
Սեւ դարդերս մնացին։

Above we see the word “jar/ճար” used a few times. The first “jar/char”** means “means” the other means “chara” . Let’s see what Avetik is saying. That there is a “way”(remedy) but no one will show him the “way”.
Also, note above that one of the definitions of “architect” is “carpenter”. Are they saying.- those who could not handle stone chose to handle wood? Consider the Arabic word “najar/najjar” and all the Armenians with surnames of Najarian.
**A friend of mine “nacharian” , not “najarian” ,says it means “na-char/ helpless/անճարակ”.

***So. If “tech” means “touch” What is the Armenian word for “technique”?
Please don’t say տէխնիկա:

Edited by Arpa, 20 September 2010 - 05:50 AM.


#2 Armat

Armat

  A R M A T

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,914 posts
 • Gender:Male

Posted 20 September 2010 - 06:17 PM

***So. If “tech” means “touch” What is the Armenian word for “technique”?
Please don’t say տէխնիկա:

հմտություն?
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users