Jump to content


Photo
- - - - -

ԽԹՄԱՆ ԳԻՇԵՐ


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 24 December 2005 - 04:21 PM

ԽԹՄԱՆ ԳԻՇԵՐ

The night before as in Christmas Eve.

http://www.christmas...echristmas.html

THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS

'Twas the night before Christmas, when all through the house
Not a creature was stirring, not even a mouse…


Here is a song.
Խթման գիշեր բոլորովին քուն չունիմ,
Ինձ տեսնողը կարծում է թէ տուն չունիմ ախ, տուն չունիմ...


Nooo! The song is actually; Լուսնակ գիշեր բոլորովին…

So, what does khthoum/խթում mean?
To be exact the word is actually used not so much for the night/day before Christmas but more so for the Saturday before Easter. I could not find the word in itself when suddenly I realized that it may be based on the root word of kith/խիթ. Sure enough, “khith” is relatively well known, to mean (sharp) pain for one, to gaud, to rib, to pierce (there may be a clue here), etc. Another meaning of the word, and this was a total surprise to me, is to “eat”, it almost reminds us the English idiom of “stuffing one’s face”. Also consider another word based on the same root.. khothel/խոթել, to insert, stab which brings us yet to another use , to sting/խայթել /կծծել.

I will stop here and see if we can deduct what the real meaning of khthoum,
ԽԹՈՒՄ
ԽԹՄԱՆ ԳԻՇԵՐ

Means.


Can anyone remember literature, be it poetry or short story about the subject? Do we have any like the poem “Twas the nighr before Christmas…” above?

#2 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 23 April 2011 - 10:45 AM

Above we spoke about the meaning of ԽԹՈՒՄ/KHTHOUM/piercing.

http://www.morething...ifixion-300.jpg

Posted Image

Where, btw the word "geghard"/ spear comes from.
http://hyeforum.com/...=14886&hl=spear
We may have ignored some.

Today April 23, 2011 is ԽԹՈՒՄ /KHTHOUM /Dark Saturday.

Who else, beside me knows the real meaning of the word?
Who cares?
In the Armenian there are several euphemistic words for ԽԹՈՒՄ, Նաւակատիք and Ճրագալոյծ. The former is based on the “nava’/nova/new/նոր” there is no opinion about the second part of the word “կատիք/katik”. As to ՃՐԱԿԱԼՈՅԾ , it is obvious that it means “opening of the light”, when on Friday the light is extinguished ԽԱՒԱՐՈՒՄ/դռնբակ/shutting the door, darkening, to once again to be opened on Easter day ԴՌՆԲԱՑ/opening of the door.
Why is it named so? To mean that on Friday the church DOORS were shut to only open on Sunday?
---
In the Kilikian (Marash) culture Khthoum was observed so;

ԽԹՈՒՄ Զատկին խթումին առթիւ կիներ սովոր էին ծոմապահութիւն ընել, սակայն, նոյն ատեն լուացք անէին , բաղնիք կերթային ու իրիկուան Խթման Պատարագին ներկայ գտնուելով կը հաղորդուէին

Translation.
On the day before Easter, the women observed a lenten diet. They did laundry, then proceeded to the public bath. In the evening they went to a church mass and partook in Communion.

Below I don’t see the etymology of Խիթ/Khith, sharp pain. All of the ensuing words derive from խէթ/kheth խայթ/khayth- sting/piercing/stabbing pain. Remember that above we spoke about the “piercing of the side of Jesus. Not to forget that some our correspondents have caused a pain in my ****
Broswe the below site and see the etymology/origin of your favorite word.
http://www.arak29.am...im=arm&word=432

խայթ sting, *kaə-id-, *k > խ, տ ~ ծ,
խայթ `sting` *kaə-id- CHISEL, INCISe CHISEL, EXCISE , see also խայծ/խած-, խէթ, խիթ, խօթ, խութ, մխիթարել [*k > խ, տ ~ ծ]
խէթ sting, *kaə-id-, *k > խ,
խէթ `sting` *kaə-id- see խայտ [*k > խ]
խթում, խթել eve of a feast day, *kaə-id-, *k > խ,
խթում, խթել `eve of a feast day` *kaə-id- see խայթ [*k > խ]


Note above that the word is also erroneusly spelled as "խայտ" which in fact is a total contradiction as the latter means "glee/ happiness"

Լճակ
Ինչո՞ւ ապշած ես, լըճա՛կ,
Ու չեն խայտար քո ալեակք,
Միթէ հալւոյդ մեջ անձկաւ
Գեղուհի՞ մը նայեցաւ:


http://www.arak29.am...im=arm&word=444

Holy Saturday (Latin: Sabbatum Sanctum) is the day after Good Friday. It is the day before Easter and the last day of Holy Week and Lent, in which Christians prepare for Easter. This day commemorates the day that Jesus Christ's body laid in the tomb. It is sometimes known as Black Saturday or Easter Saturday,[1] though the latter name is more correctly applied to the Saturday in Easter week.

Here is where we spoke about the closing and opening (of the light) ԴՌՆԲԱԿ and ԴՌՆԲԱՑ
http://hyeforum.com/...showtopic=20894

Edited by Arpa, 23 April 2011 - 11:41 AM.


#3 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 24 December 2013 - 09:15 AM

http://www.iranahaye...=article_medium

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ

My initial thought was it is ճրագալոյծ and meant to dissolve, to extinguish, but it turns out just the opposite.
----
Christmas Eve-1. a. the evening or day before some special event or festival b. ( capital when part of a name ): New Year's Eve 2. the period immediately before an event: on the eve of civil war 3. an archaic word for evening
----
Ճրագալոյց- Սուրբ Ծննդյանը, ինչպես նաև սուրբ Զատկին նախորդող օրը կոչվում է Ճրագալույց, որը նշանակում է ճրագ լուցանել, այսինքն՝ վառել: Այդ օրերին, ըստ հատուկ արարողակարգի, վառում են տաճարի ջահերն ու կանթեղները և վառվող մոմեր բաժանում ժողովրդին, որից հետո մատուցվում է սուրբ Պատարագ
------
Ճրագալոյց բացատրութիւն
I. ճրագներ վառելը և դրա ժամանակը: 2. (եկեւլ.): Եկեղեցիներում ծննդյան և զա տկի նախատոնակներին բազմաթիվ ճրագներ ու ջահեր վառելը, պայծառ լուսավորություն: 3, յւծ. ճրագներ վառող:
----
ճրագալոյց - հոմանիշներ
գ. (եկեղ.) Նախատոնակ, նավակատիք, խթում, կանթեղալույց (6նց.):
----
See ԼՈՅՑ here From the PIE that also appears as ԼՈՅՍ louys /light, to not forget the Latin LUX/looqs.
http://www.nayiri.co...pageNumber=1001
Կրակ կամ ճրագ վառել
See Լուզկի վառելիք նիւթ match

https://encrypted-tb...csFCqzz0PW6Lb_g


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users