Jump to content


Photo
- - - - -

Aznavour


 • Please log in to reply
188 replies to this topic

#1 Azat

Azat

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,969 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles, CA
 • Interests:wine, beer, food, art, jokes

Posted 21 December 2004 - 11:34 PM

Domino and Vava, I just heard rumors that Aznavour may preform next June in Montreal and Quebec. I checked ticketmaster and there was nothing. sad.gif

Where do I check? I want 4 tickets and will worry who to bring with me later. and if the concerts are within few days I will take 4 tickets at each location, else I will take the 4 best seats I can at either location.

Can you guys please help? I REALLY REALLY appreciate. I have to see him one more time.

Edited by Azat, 21 December 2004 - 11:35 PM.


#2 vava

vava

  :yawn:

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,234 posts
 • Gender:Male
 • Location:Canada

Posted 22 December 2004 - 09:21 AM

I've looked around a bit this morning - and haven't seen any evidence. I will send an email to a friend who works with the folks at Gillette (the company that organizes most of the large scale concerts in Montreal) to see if somethings up.

#3 DominO

DominO

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,455 posts
 • Gender:Male

Posted 22 December 2004 - 09:58 AM

The information is accurate.

He will perform with the Montreal Symphonic Orchestra(so you will like it even more smile.gif )

The best place to look at for the tickets would be the OSM, they will know what to do.

Edited by Fadix, 22 December 2004 - 09:59 AM.


#4 DominO

DominO

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,455 posts
 • Gender:Male

Posted 22 December 2004 - 10:04 AM

It's not on their site. sad.gif

But I'm sure, because I have seen publicity on TVA channel about it, and I remember wondering since the last time was supposed to be the real last time.

I will try to find more information.

#5 Azat

Azat

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,969 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles, CA
 • Interests:wine, beer, food, art, jokes

Posted 22 December 2004 - 10:08 AM

That is also what I heard, the concert will be in June with the Symphony orchestra of Montreal. Suppose to be a 80 member symphony accompanying him.

#6 DominO

DominO

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,455 posts
 • Gender:Male

Posted 22 December 2004 - 10:24 AM

QUOTE (Azat @ Dec 22 2004, 11:08 AM)
That is also what I heard, the concert will be in June with the Symphony orchestra of Montreal.  Suppose to be a 80 member symphony accompanying him.


Do you have his autobiography. I do have it.

Oh yeh! You don't understand French. biggrin.gif

Edited by Fadix, 22 December 2004 - 10:24 AM.


#7 Azat

Azat

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,969 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles, CA
 • Interests:wine, beer, food, art, jokes

Posted 22 December 2004 - 10:30 AM

QUOTE (Domino @ Dec 22 2004, 08:24 AM)
Do you have his autobiography. I do have it.

Oh yeh! You don't understand French.  biggrin.gifMy good friend, I have his autobiography in English, French and Armenian... I also have couple other book on his songs

I have some 60-70 LPs, you probably do not know what LPs are. It was the CDs that we used, but they were not so compact. smile.gif

I also have some 40-50 CDs.

I have CD and LPs in French, English and even a couple in Spanish.

#8 DominO

DominO

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,455 posts
 • Gender:Male

Posted 22 December 2004 - 10:37 AM

I didn't knew his recent official autobiography was as well translated to English and Armenian.


I was so happy to know something about him that you did not know. smile.gif

#9 DominO

DominO

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,455 posts
 • Gender:Male

Posted 22 December 2004 - 10:39 AM

QUOTE (Azat @ Dec 22 2004, 11:30 AM)
I have some 60-70 LPs, you probably do not know what LPs are. 


Are you talking about those black freesbees that brake so easily? smile.gif

Edited by Fadix, 22 December 2004 - 10:47 AM.


#10 Nané

Nané

  Նանե

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,636 posts
 • Gender:Female
 • Location:Glendale

Posted 22 December 2004 - 10:59 PM

Azat, I don't know if you have heard this. I hope you will be pleased smile.gif

Yis Qu Ghimetn Chim Gidi

Yis qu ghimetn chim gidi` javahir qarin nman is,
Tesnoghin Mejlum ku shinis` Leylu didari nman is:

Asxarums im@n dun is,
Bemurvat is, murvat chunis.
P@roshnirտ` nabat unis, -
Ghand u shaqari nman is:

Mazirt nman rehani,
Dun urish xial mi ani,
Rahm ara, hogis mi hani`
Murvatov yari nman is:

Dada piti` tarip@t ase.-
Akreqd yaghut-almas e,
Rang@d p@rangi atlas e, -
Zar-ghalamqari n@man is:

Vunts dimanam eschap charin`
Achkemes katum e arin.
Sayat-Nova, nazlu yarin`
G@nats noqari nman is:

***

Յիս քու ղիմեթըն չիմ գիդի՝ ջավահիր քարին նման իս.
Տեսնողին Մեջլում կու շինիս՝ Լեյլու դիդարի նման իս:

Աշխարումըս իմըն դուն իս,
Բեմուրվաթ իս, մուրվաթ չունիս.
Պըռոշնիրտ՝ նաբաթ ունիս,-
Ղանդ ու շաքարի նման իս:

Մազիրտ նըման ռեհանի,
Դուն ուրիշ խիալ մի անի,
Ռահմ արա, հոքիս մի հանի՝
Մուրվաթով յարի նման իս:

Դադա պիտի՝ թարիփըտ ասե.-
Ակռեքըտ յաղութ-ալմաս է,
Ռանգըտ փըռանգի ատլաս է,-
Զար-ղալամքարի նըման իս:

Վու՞նց դիմանամ էսչափ չարին՝
Աչկեմես կաթում է արին.
Սայաթ-Նովա, նազլու յարին՝
Գընած նոքարի նման իս:


Link

Edited by Sulamita, 23 December 2004 - 02:04 AM.


#11 Azat

Azat

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,969 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles, CA
 • Interests:wine, beer, food, art, jokes

Posted 23 December 2004 - 12:43 AM

Vai Aneta jan, I am so happy. I knew of the song and cant tell you how hard I had looked for it.

THANK YOU SOOOOOO MUCH. You just made my day.

#12 ED

ED

  Քեռի

 • Nobility
 • 5,960 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles
 • Interests:Music, traveling, Salvador Dali, Tolstoy, Sevak, Charents
  wine, sushi and lots lots more

Posted 23 December 2004 - 01:22 AM

smile.gif apres Anet jan, really made my evening

who is the lady singing? Rose Armen?

Edited by Edward, 23 December 2004 - 01:24 AM.


#13 Azat

Azat

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,969 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles, CA
 • Interests:wine, beer, food, art, jokes

Posted 23 December 2004 - 01:32 AM

No dude. it is Seda Aznavour

#14 Nané

Nané

  Նանե

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,636 posts
 • Gender:Female
 • Location:Glendale

Posted 23 December 2004 - 01:53 AM

you welcome smile.gif

#15 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,956 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 23 December 2004 - 02:44 AM

Azat jan sad.gif yes Zis shad Viravorvadz k@zgam gor

uremn VAvan yev Fadin Jutak Mutak Qoqelov Aznavouri HAngergin pid yertan - amma yes voch ???

Annang e ne tzezi HAgarag yes yev Etwart Yexpiyrn al pit ganq !!!

#16 Azat

Azat

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,969 posts
 • Gender:Male
 • Location:Los Angeles, CA
 • Interests:wine, beer, food, art, jokes

Posted 23 December 2004 - 03:21 AM

Movses Fadin or vavan ov en? I just want them to get the tickets and I was going to invite you and Ed and Aneta and Harut.

Oh wait, We need one more ticket so I can come too. smile.gif

#17 Nané

Nané

  Նանե

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,636 posts
 • Gender:Female
 • Location:Glendale

Posted 23 December 2004 - 03:24 AM

QUOTE (Azat @ Dec 23 2004, 01:21 AM)
Movses Fadin or vavan ov en?  I just want them to get the tickets and I was going to invite you and Ed and Aneta and Harut.

Oh wait, We need one more ticket so I can come too. smile.gifHa, lav prtsar wink.gif Yes el arden uzum ei boghoqel vor yerg@ gtnelu hamar indz mi toms hastat piti hasni smile.gif

#18 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,956 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 23 December 2004 - 03:25 AM

ok hima haskatsa apricot.gif

#19 Nakharar

Nakharar

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,319 posts

Posted 23 December 2004 - 07:37 AM

Azat here is some more info. I hope it helps:

CONCERT : Charles Aznavour l'an prochain au Québec avec l'Orchestre symphonique de Montréal (source : Yahoo actualités, 14/12/2004)

MONTREAL (AP) - se produira l'an prochain au Québec accompagné par près de 80 musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal, placé sous la direction de Simon Leclerc, selon le "Journal de Montréal". Bien qu'il soit venu en septembre 2002 dans le cadre d'une "tournée d'adieu', Charles Aznavour sera au Colisée de Québec le 5 juin et à la place des Arts de Montréal du 8 au 11 juin. Le chanteur d'origine arménienne n'est pas monté sur scène avec un orchestre symphonique depuis une vingtaine d'années. Il l'avait fait à Vancouver, Edmonton, Paris et Los Angeles. Pendant les trente premières minutes du spectacle, l'OSM présentera seul la musique de Charles Aznavour. Ensuite, ce dernier viendra interpréter ses grands classiques pendant environ une heure et quart.

Charles Aznavour a raconté au "Journal de Montréal" qu'avec les années, sa voix s'améliore et qu'"elle est devenue plus forte". Il peut donc maintenant se permettre d'être "un peu plus lyrique". L'invitation de l'OSM semble avoir été particulièrement alléchante puisque le chanteur ne donne plus que quelques spectacles par année, privilégiant les grands événements.

#20 Nakharar

Nakharar

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,319 posts

Posted 23 December 2004 - 09:06 AM

Azat the tickets are already on sale!


AZNAVOUR SYMPHONIQUE AU QUÉBEC

Le grand chanteur français Charles Aznavour sera bientôt de retour au Québec.

Bien qu'il soit venu en septembre 2002 dans le cadre d'une Tournée d'adieu, Charles Aznavour sera au Colisée de Québec, le 5 juin prochain, et à la Place des Arts, à Montréal, du 8 au 11 juin. Et il sera accompagné par près de 80 musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui eux-mêmes seront dirigés par Simon Leclerc.

Évènement rare
Le chanteur d'origine arménienne n'est pas monté sur la même scène qu'un orchestre symphonique depuis une vingtaine d'années. Il l'avait fait à Vancouver, Edmonton, Paris et Los Angeles.

Pendant les trente premières minutes du spectacle, l'OSM présentera seul la musique de Charles Aznavour. Ensuite, ce dernier viendra interpréter ses grands classiques pendant environ une heure et quart.

Billets en vente samedi
Cet évènement est plutôt rare, car Charles Aznavour ne donne plus que quelques spectacles par année, privilégiant les grands événements. Les billets seront en vente à partir de samedi.

http://www.radio-can...=2574&idregion=
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users