Jump to content


Photo

SAYINGS


  • Please log in to reply
80 replies to this topic

#81 Arpa

Arpa

    Veteran

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 10,011 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Culture

Posted 19 October 2013 - 01:14 PM

In this conclusive addition, we advance to the letter U as there are practically no Armenian words beginning with the Letter Ռ, just as there are no words or names beginning with the letter Րor Ւ, except that is , in the Soviet Armenian un- Orthograpy the Ւ has been displaced by Ու that we already saw under the letter Ո /VO. Neither are there any under Ֆ

Once again. Let us see your favorite sayings.

====

Ս
Սանդին մէջ ջուր կը ծեծեն:

Սատանային ականջը խուլ:

Սատկած էշը գայլէն չի՛ վախնար:

Սարի բարձրութիւնը հեռուից է երեւում:

Սարի ետին աւելի լաւ է, քան քարի տակ:

Սա՛ր, ձո՛ր, ի՛մ փոր:

Սարը սարին չի՛ հասնի, մարդը մարդու կը հասնի:

Սեղանին վրայ ծտի կաթն էր պակաս:

Սեւ երես լինել:

Սեւը սապոնն ի՞նչ ընէ, խեւը՝ խրատը:

Սեւ իշուն՝ կարմի՛ր հլուն:

Սեւ հաւը ճերմակ հաւկիթ կ՛ածէ:

Սէր է կապել:

Սիրէ չուզածդ, ո՛ղջ մնայ ուզածդ:

Սիրուն երեսի վրայ, փիլաւ չե՛ս եփի:

Սիրտ առնել:

Սիրտը լայնցնելով, բերանը նեղցնելով:

Սիրտը կոտրա՛ծ է:

Սիրտ կոտրելը դիւրին է՝ շինելն է դժուար:

Սիրտը վառած էշը, աւելի արագ կը վազէ:

Սիրտի տէր ըլլալ:

Սիրտս թուզի հունտի մէջն է:

Սիրտս վկայեց:

Սիրտս փրթաւ:

Սլլած սխտորուած մնաց:

Սոխակին դրին ոսկէ վանդակում, ասաց «ես իմ վարդի փուշն եմ ուզում»:

Սոխ չեմ կերել, որ սիրտս մռմռայ:

Սոխը, սխտորը ամուսնացեր են, քառասուն օր՝ հոտը չէ ելեր:

Սոխ ու հաց` սիրտը բաց:

Սոխ ուտողին սիրտն է որ կ՛այրի՛:

Սուղից աժանը չկայ:

Սուտը՝ բերանը լողում ա:

Սուտը, կեղծիքը կը կնքեն դաշինք, արդիւնքն կ՛ըլլայ միմիայն չարիք:

Սուտը որ շատ կրկնես` ճիշդ կը թուայ:

Սուտը տուն կը քանդէ՛:

Սուտին պոչը կա՛րճ է:

Սուտ խօսքը հիւանդին յոյս է, թշնամուն՝ պարտութիւն:

Սպասելով աչքս ջուր կտրեց:

Ստախօսին տունը այրի՝ հաւատացող չ'ըլլար:

Սրա-նրա դուդուկի տակ պարել:

Սրտէ ի սիրտ ճանապարհ կայ:

Սրտի սիրած, Աստուծոյ օրհնած:

Սրտին վրայ քար դնել:

Սրտովս գնա՛:

Սրտով սիրած եար լինի, թող մի քիչ էլ չար լինի:

Վ

Վազող ձիուն գլխուն չե՛ն զարներ

Վատ օր կ՛աղէկնայ, վատ մարդ չ՛աղէկնար:

Վարդ եթէ ըլլայ՝ հոտոտէ, բայց գլխուդ մի՛ դներ:

Վարդն առանց փշի չի՛ լինում:

Վախկոտի մայրը լաց չի՛ լինի:

Վա՛խտը գիտի, բա՛խտը գիտի, մա՛րդը գիտի:

Վախցի՛ր Աստուծմէ չվախցողէն:

Վայ այն երկրին՝ որուն թագաւորը մանուկ է:

Վառած սրտին, մանանեխ մի՛ ցաներ:

Վատ ընկերոջ հետ ճանապարհ մի՛ երթար:

Վատ խօսքը, մի փուտ մեղրով չ'ուտուիր:

Վարպետին մուրճի մէկ հարուածը՝ հազար կ՛արժէ:

Վերը թքնես՝ պեխդ է, վարը թքնես ՝ մօրուքդ:

Վերմակիդ համեմատ ոտքդ երկնցուր:

Վերնատունը դատարկ :

Վերջը խնդացողը շա՛տ կը խնդայ:

Վէրքը կ՛աղէկնայ՛ տեղը կը մնայ:

Վնասը շահին ընկերն է:

Վստահի՛ր տեսածի՛դ, ո՛չ լսածիդ:

Վրան օձ նետես՝ տեղէն չի՛ շարժի:

Տ

Տանը ցե՛ցն է:

Տանիլ-բերել:

Տան մէջէն գողին՝ շունը չի՛ հաջեր:

Տանող-տանողի:

Տաշուած քարը գետինը չի՛ մնար:

Տասը հաշուէ՝ վերջը խօսիր:

Տասը չափէ, մէկ կտրէ՛:

Տարան ուղտին նալլելու՝ գորտերը ոտքերը ձգեցին:

Տարին անգամ մը, օձի պէս ՝ մորթը կը փոխէ:

Տավարը պախուրցով կը կապեն, մարդը՝ խօսքով:

Տարով թէ գաս՝ սուլթան ես. ամսով թէ գաս՝ ղոնաղ ես. ամէն օր գաս՝ անհամ ես:

Տաք ապուրին մէջ, պաղ ջուր չե՛ն լցներ:

Տաք ու պաղ տեսնել:

Տգետը կը վիճի, գիտունը կը դիտէ, իմաստունը կը լռէ:

Տգիտութեան մէջ երջանիկ :

Տեղերնիս նեղ է, սրտերնիս՝ լայն :

Տեսածիդ կէսին հաւատայ, լսածիդ ալ բնաւ մի՛ հաւատար:

Տկլոր մարմնին չի նայեր` կատու կը շալկէ:

Տղադ երկու ձեռքով պահէ, աղջիկդ մէկ ձեռքով:

Տղամարդու սրտի ճամբան ստամոքսէն կ'անցնի:

Տունը վառես` հացի հոտ չի՛ գայ:

Տուն մի՛ ընտրի, հարեւա՛ն ընտրի:

Տուն պահող կացինը, դուրս կը մնայ:

Տուն քանդողը, տուն չի՛ շինի:

Տո՛ւր ինծի ընկոյզի հատ մը, ուզէ փուճ ելլէ:

Տո՛ւր, մի՛ վախնար, ա՛ռ, մի՛ ամչնար:

Ց

Ցամաք գետին մէջ կը խեղդուի:

Ցերեկը խուրձ մը «մախր» (եղեւնափայտ) վառած, կը պտըտի:

Ցորեն հաց չ'ունես՝ ցորեն լեզու ունեցի՛ր:

Ցորեն ցոյց տուեց, գարի վաճառեց:

Ցուլին եղջիւրը ցեխ տեսած չէ:

Փ

Փախչող ձուկը մեծ կ'ըլլայ:

Փախչողն ալ «ո՜վ Աստուած» կը կանչէ, հալածողն ալ:

Փակագիծը բանալ:

Փակագիծի մէջ:

Փայտահատին աչքը տաշեղին վրայ է:

Փափախը մեծ `մէջը դատարկ:

Փերեզակը իր ունեցածը կը կանչէ:

Փնտռողը կը գտնէ:

Փոխանակ սելը ճռռա, սելվորն է ճռռում:

Փողը ի՞նչ է, ձեռի կեղտ. այսօր կայ՝ էգուց չկայ:

Փողի քսակը` բարձրացնում է մարդու հասակը:

Փոշիոտ տեսար ջաղացպա՞ն կարծեցիր:

Փոս փորողը՝ ինք կ՛իյնայ մէջը:

Փորի ցաւը հասկցայ:

Փորձառու մարդուն խրատը աւելի ծանր է՝ քան ոսկին:

Փորձը, փորձանք չէ:

Փորձուած թանը աւելի լաւ է՝ քան անփորձ մածունը:

Փորս մօտ է, քան քորս:

Փուշը մէկ-մէկ կը հանեն:

Ք

Քաղցր լեզուն օձը ծակէն կը հանէ:

Քամի՛ կը ցանես՝ փոթորի՛կ կը հնձես:

Քամուն բերածը, քամին կը տանի:

Քանի լեզու գիտես՝ այնքան մարդ ես:

Քաջ մարդուն խենթ կ'ըսեն:

Քաջութիւնը զարնելով կ'ըլլայ, աղայութիւնը տալով:

Քառասուն աչքերէ լացողին մէկը:

Քառասուն ճնճղուկը, մէկ կաթսայ չի լեցներ:

Քար դնել մէկուն առջեւ:

Քար ըլլայ՝ կը ճայթի:

Քարսիրտ:

Քարը՝ բամպակին մէջ փաթթելով կը խօսի:

Քարը գլխուն տալ:

Քարի պէս սիրտ ունի:

Քարէ քար իյնալ:

Քացախը երբ բարկ է, իր ամանը կը ծակէ:

Քաւութեան նոխազ:

«Քէֆ » անողին « քէֆ » չի պակսիր, դարդ անողին դարդ չի պակսիր:

Քթէն բռնես հոգին կ'ելլէ :

Քթից բերել:

Քթից բռնիս, շունչը կը փչի:

Քթին դպաւ:

Քիթը ամէն տեղ մտցնել:

Քիթը բերանը մէկ ըրի:

Քիթը կախ:

Քիթը կը վազէ:

Քիթը հոտ կ'առնէ:

Քիթը մեծին մէկն է:

Քիթը ցեխէն դուրս ելաւ:

Քիթը վեր է:

Քիթն ու մռութը կախել:

Քի՛չ բեռցիր, շո՛ւտ դարձիր:

Քիչ սիրէ որ քիչ ցաւիս, քիչ յուսայ որ քիչ խաբուիս:

Քղանցքին կայծ ինկած է:

Քոսոտ այծը աղբիւրի ակէն ջուր կը խմէ:

Քոսոտ շունը ուրկէ՞ ունենայ մազոտ կաշի:

Քունը աչքերէն կը հոսի:

Քու ոտքդ գացած տեղը, իմ գլուխս թող երթայ:

Օ

Օգուտ չունի վերջը լաց, ժամանակին աչքդ բաց:

Օտարին ճրագը, քեզի չ'առաջնորդեր:

Օտարի ձեռքով ձուկ չե՛ն բռներ, փո՛ւշ կը բռնեն:

Օտարի քով կովուդ չկտրես. կամ «կարճ է » կ'ըսէ՝ կամ «երկար»:

Օձը՝ օձ է, բայց ջուր խմողին չի՛ կճեր:

Օձի հետ բարեկամութիւն չ'ըլլար:

Օձի սատկելը որ գալիս ա՝ ճամբի մէջտեղն է պառկում:

Օձիքը ձեռք տալ:

Օձն իր շապիկը կը փոխէ, բնութիւնը չի՛ փոխեր :

Օշարակդ ե՛րբ պիտի խմենք:

Օրը կ'անցնի, բայց չարիք չ'ըրած՝ չ'անցնիր:

Օրինակ դառնալ:

Օրինակ ծառայել:

Օրին չեղողը՝ տարիին չ՛ըլլար:

 


Edited by Arpa, 19 October 2013 - 01:18 PM.

  • Louise Kiffer likes this
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users