Jump to content


Photo
- - - - -

ԵՐԿՆԵԼ , ԵՐԿ

pain of childbirth

 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 07 January 2013 - 10:24 AM

ԵՐԿՆԵԼ ԵՐԿՈՒՆՔ


One becoming two as in Childbirth and the Pain of Childbirth.


From the Armenian word Yerkou/two.


Let us get to the bottom of this linguistic Fiasco.


----


Note. If I cannot make this appear in Armenian I will swear to not post anything in Armenia anymore, with that nonsense of HTML :oops: Garo-bage. I will just post in that furken dolma/basturma furkish..


-----


See #s 3 and 6 here;


http://hyeforum.com/index.php?showtopic=13100


Classical- Grabar;


Երկնէր երկին, երկնէր երկիր,


Երկնէր և ծովն ծիրանի.


Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ.

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,


Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր,


Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ.

Նա հուր հեր ունէր,


Բոց ունէր մօրուս,


Եւ աչքունքն էին արեգակունք:


Eatern Armenian


Երկնում էր երկինքը, երկնում էր երկիրը,


Երկնում էր և ծիրանի ծովը.


Երկունքն էր բռնել ծովում նաև կարմիր եղեգնիկին.

Եղեգան փողից ծուխ էր ելնում,


Եղեգան փողից բոց էր ելնում,


Եվ բոցից դուրս էր վազում մի խարտյաշ պատանեկիկ.

Նա հուր մազեր ուներ,


Ուներ բոցեղեն մորուք,


Եվ աչքերն էին արեգակներ:


Tolegian. Conceptual, not at all literal ;


The sky is turbulent, turbulent the earth


Turbulent the purple*** sea


And turbulent also the red reed in the sea.


Smoke curled out of the ree,


Flame leaped out from the reed,


And out of the reed a fair child came forth.


His hair glowed,


His beard flamed,


And his eyes were very suns.


***To once to repeat. When some translate Tsirani as purple**** is simply because where as in Armenian it is the color of royalty and in Europe the royal colors are/were purple. We need professional dictionarians, not amateurs who copy from one dictionary/mictionary to another.
Bedrosian. In another thread I said that his interpretaion of -trvail- French travail=labor as in Labor of Love, pain of childbirth.


The heavens and the earth travailed,


There travailed also the purple sea,


The travail held


The red reed (4) (stalk) in the sea.


Through the hollow of the reed (stalk) a smoke rose,


Through the hollow of the reed (stalk) a flame rose


And out of the flame ran forth a youth.


He had hair of fire,


He had a beard of flame,


And his eyes were suns.


Ghapantsian; Here and below he interprets the words as the Pain of Childbirth, ծննդաբերութեան ցաւ a pain, labor of love? He goes further to invoke the -Pain of Creation- as in literary creation-. Further he refers to the use of the word in re of the death, virtual/extermination and the painful Rebirth of the Armenian Nation, as some interpret the word mainly to mean PAIN.


Yerknel


http://nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=6&pageNumber=620


Yerkounq


http://nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=6&pageNumber=621


**** Purple?. Look here #7


http://hyeforum.com/index.php?showtopic=20790&st=0


And here;


http://hyeforum.com/index.php?showtopic=12093&hl=purple&st=20


Edited by Arpa, 07 January 2013 - 10:32 AM.


#2 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,507 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 07 January 2013 - 12:03 PM

Arpa how did you make this post ??

#3 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 07 January 2013 - 01:01 PM

Sireli Mos, never mind that furko-Persian jan, jin, jon ending.
How did I make this post? Even though I am not quite satisfied in its final version.
You underestimate and despise my intelligence, specially when I speak against dolma -basturma and other non-Armenian furkish culture. Yes I am an old fart, yet again I have been with the internet for over 20 years, way before some of our correspondents were even born.
Ask yourself and see what Ani said and almost swore about her failure to post in Armenian.
Ask yourself and see why our best posters in Armenian, the likes of Nane, Ani, Johannes, to not forget SAS, have not written anything since we went to this new garbage format.

#4 Yervant1

Yervant1

  The True North!

 • Super Moderator
 • PipPipPipPipPip
 • 15,330 posts
 • Gender:Male

Posted 07 January 2013 - 01:56 PM

How difficult can it be, if you're writing in other languages beside English to click (enable) HTML?
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users