Jump to content


Photo

Name of Armenian Pepper?


 • Please log in to reply
50 replies to this topic

#21 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:AlÚp, Syrie

Posted 02 November 2013 - 08:12 PM

Նմանաձայն բառերուն չխաբուիլ– օրինակ lesson in English and lisan in Arabic.

Lesson is from latin lectio, while lisan means Tongue.

#22 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 02 November 2013 - 08:13 PM

Geboren is as " has born"

Thank you again. Now I see that it means  born, not dead.

Where would we be without our intellectual friends from Aleppo?

Still speaking that dolma and basturma are Armenian words?


Edited by Arpa, 02 November 2013 - 08:16 PM.

 • Johannes likes this

#23 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:AlÚp, Syrie

Posted 02 November 2013 - 08:26 PM

Տոլմա in western Armenian written first, it is dolma. Տոլի as ancient Armenian word (toli), Has nothing to do with dolma.

#24 onjig

onjig

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,239 posts
 • Gender:Male
 • Location:Ranch in Sierra Nevada Mountains, California, Ranch in Nevada
 • Interests:Family, Armenia, Armenians,skiing, crop, too much to list.

Posted 02 November 2013 - 11:16 PM

http://www.mygardenc...s-ar/v-seeds-ar

ԲԱՐԱԿ, երկար, սուր ծայրով եւ կծու:

12th line down in the center, with the round leaf, we call that cumach next to it on the right perper e. 


 • onjig likes this

#25 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:AlÚp, Syrie

Posted 03 November 2013 - 02:47 AM

In English version of that page it is called malva.
Malva sylvestris.
Blue Mallow, Cheese-cake, Cheese-flower, Cheese-log, Common Mallow, Ebegumeci, Groot Kaasjeskruid, High Mallow, Mallow, Malva, Marsh Mallow, Zebrina Mallow

http://www.ll1r.com/bdel/kbiz.htm

12th line down in the center, with the round leaf, we call that cumach next to it on the right perper e.#26 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:AlÚp, Syrie

Posted 03 November 2013 - 02:54 AM

Sumac or cumach?

Sumac, in Armenian Աղտոր.


http://en.wikipedia.org/wiki/Sumac

http://hy.wikipedia.org/wiki/Աղտոր_սովորական

Edited by Johannes, 03 November 2013 - 02:59 AM.


#27 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 06:47 AM

12th line down in the center, with the round leaf, we call that cumach next to it on the right perper e. 

OK, I think I know what Onjig is saying is komec/kormej

 

http://medusa.maich....&record_id=2423


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 06:52 AM.


#28 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 07:18 AM

I hate to do this, it is furkish I corrupted the URL  but see

 

/ebegumeci-komec

.deliciousnotdelicious.com/2012/04/ebegumeci-komec


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 07:21 AM.


#29 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 08:41 AM

One dictionary says it is molosh/Մոլոշ in Armenian. To me it sounds Russian.

See Փիփերթ

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=837

 

http://bararanonline.com/%D5%B4%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%B7

մոլոշ - բացատրություն

ի, գ. Նույնն է Փիփերթ,

Բացել գրքի էջը Փոփոխել Հայտնել սխալի մասին

մոլոշ - հոմանիշներ

1) գ. (բսբ.) Աղճկուտակ, աղճկտակ, աղճկտատ, բաղրճուկ, եղիճկտուկ, եղնճկտատ, ճնճնդկաբլիթ, ճնճղահաց, հացուպանիր, քաթաթուկ, կուտատուկ:
2) տես Փիփերթ: Փոփոխել Հայտնել սխալի մասին

մոլոշ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բսբ.) Мальва.#30 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 09:11 AM

 

 

Փիփերթազգիներ

 

 

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%AB%D6%83%D5%A5%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80

 

Փիփերթ Malva: Բազմամյա և միամյա խոտաբույսեր են: Պտուղը բազմաբաժան կուտ է: Որոշ տեսակներ մոլախոտեր են:

Also see that Hibiscus and Cotton are  of the same family

Բաղրջուկ Hibiscus - Միամյա և բազմամյա խոտաբույսեր են և թփեր: Բամբակ Grossypium: - Ծառեր և թփեր են:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 09:23 AM.

 • Johannes likes this

#31 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 10:41 AM

Speaking of cotton.

Btw, did I say , yes I did, not completely that the word cotton is from the Egypto-Arabic . What we call Ktav Կտաւ linen is known as keten in Perso=furkish. **

http://hyeforum.com/index.php?showtopic=54864&page=1&#entry310335

http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=7&pageNumber=1380

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton

====

The English name derives from the Arabic (al) qutn قُطْن, which began to be used circa 1400 AD.[2] The Spanish word, "algodón", is likewise derived from the Arabic.

=====

**Search and see how many keten-ji- Ketenjian-s there are.

Turkish To English - ketenci linen weaver; seller of linen cloth

Then what is the Armenian word ԲԱՄԲԱԿ that seems to have no relation to cotton.

Banba in Persian پنبه

http://en.wiktionary.org/wiki/%D5%A2%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%AF

http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=7&pageNumber=406

 #32 onjig

onjig

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,239 posts
 • Gender:Male
 • Location:Ranch in Sierra Nevada Mountains, California, Ranch in Nevada
 • Interests:Family, Armenia, Armenians,skiing, crop, too much to list.

Posted 03 November 2013 - 10:57 AM

Thankyou  Arpa, but I think that is something different.#33 onjig

onjig

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,239 posts
 • Gender:Male
 • Location:Ranch in Sierra Nevada Mountains, California, Ranch in Nevada
 • Interests:Family, Armenia, Armenians,skiing, crop, too much to list.

Posted 03 November 2013 - 11:00 AM

Johannes, Arshod will be relieved to hear of their safety. Thankyou again Richard


 • Johannes likes this

#34 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 11:50 AMՏոլմա in western Armenian written first, it is dolma. Տոլի as ancient Armenian word (toli), Has nothing to do with dolma.

 

Այո, սիրելի Յովան, ես մի քիչ տաքարիւն եմ, չեմ կարող հանդուրժել եւ լուռ մնամ, երբեմն հայհոյեմ երբ մեր բարեկամները մեզ ասեն որ դօլման, (լից, լցոն) իբր թէ ուրարտա հայերէն բառ է:

Միթ՞է սա դոլմա պախջէն ՀայՊալատ, կամ Հայերէ՞ն բառ է:

Լցոնած այգի:

Տես թէ ճարտարապետը ով էր:

Ինչ՞ու այդ պալատը այդպէս է կոչուել:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dolmabah%C3%A7e_Palace

 

Hacı Said Ağa was responsible for the construction works, while the project was realized by architects Garabet Balyan, his son Nigoğayos Balyan and Evanis Kalfa (members of the Balyan family of Ottoman court architects.) The construction cost five million Ottoman mecidiye gold coins]

 

 


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 11:54 AM.

 • Johannes likes this

#35 onjig

onjig

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 1,239 posts
 • Gender:Male
 • Location:Ranch in Sierra Nevada Mountains, California, Ranch in Nevada
 • Interests:Family, Armenia, Armenians,skiing, crop, too much to list.

Posted 03 November 2013 - 02:34 PM

Aghdor che, aghdor ouneem. Sumac we have growing here, lemony tasting, we use it on kebob.

 

Cumach or Qumache, Mallow in English. 

 

As in post #28 Link It is used as a poultice, we also eat it like spinach.  

 

Many things as Arpa says are firkish words but many firk words, I would think, are corrupted versions of Armenian words. Being nomadic band of thieving bandits they would have few words for everyday life in a civilized land.   #36 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 02:36 PM

Dear Onjig, I don't think you understood what I said above, that what you call cumach is in fact komej

Please search ebegumeci or  komec  turkish malva and see

 

ebegumeci-komec.


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 02:40 PM.


#37 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 03:15 PM

Aghdor che, aghdor ouneem. Sumac we have growing here, lemony tasting, we use it on kebob.

 

Cumach or Qumache, Mallow in English. 

 

As in post #28 Link It is used as a poultice, we also eat it like spinach.  

 

Many things as Arpa says are firkish words but many firk words, I would think, are corrupted versions of Armenian words. Being nomadic band of thieving bandits they would have few words for everyday life in a civilized land.   

 

 

Yes, we ate it too, either raw or cooked. It grows like a weed. Also see what I said about its Armenian name, փիփերթ/ pipert or molosh(Russian)

BTW The Armenian word for weed is մոլախոտ molakhot


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 03:30 PM.


#38 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 03 November 2013 - 03:38 PM

:oops: In fact մոլախոտ  is specific to the likes of marijuana or other dopes, the general term for weed is  որոմ (v)orom


Edited by Arpa, 03 November 2013 - 03:39 PM.


#39 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,403 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 25 November 2013 - 06:35 PM

look in to this

it looks like it

 

http://www.comparest...nts-pack-of.asp

 

 

chilli-pepper-grafted-sunflame-f1-plants#40 MosJan

MosJan

  Էլի ԼաՎա

 • Admin
 • PipPipPipPipPip
 • 28,403 posts
 • Gender:Male
 • Location:My Little Armenia

Posted 25 November 2013 - 06:37 PM

Pepper ‘Golden Treasure’ 18” ht 4½” pot $3.95

Pepper-Golden-Treasure.jpg(80 days) This sweet frying pepper is gorgeous and delicious, with 9” long fruits that ripen to a shiny yellow. Great for fresh eating, roasting, or frying! Thanks to customers Tim & Karen for the photo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contrarym...om/peppers.html


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users