Jump to content


Photo
- - - - -

Կառք


 • Please log in to reply
54 replies to this topic

#21 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 23 November 2007 - 06:42 PM

Օ՝ մոռացա հարցնեմ լօօլ

երեկ գնացել և մասնակցել էի Armenian Telethon-ին: Չգիտեմ դու տեսար թ՞ե չէ երեկվա թելետոնը: Ինչի եմ հարցնում... որովհետրև ուզում եմ իմանալ թե ի՞նչպես կթարգմանվի դա հայերեն նաև:


#22 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 24 November 2007 - 10:13 AM

QUOTE(Nor Hayastan @ Nov 24 2007, 12:42 AM)
Օ՝ մոռացա հարցնեմ լօօլ
երեկ գնացել և մասնակցել էի Armenian Telethon-ին: Չգիտեմ դու տեսար թ՞ե չէ երեկվա թելետոնը: Ինչի եմ հարցնում... որովհետրև ուզում եմ իմանալ թե ի՞նչպես կթարգմանվի դա հայերեն նաև:

SHUT ME UP!
DON’T ASK ME!
You know that I will open my ՄԵԾ ԲԵՐԱՆ, big mouth.
Please pardon me for going out of "law and order/կարգ ու կանոն". This thread is about Car/կառք/caravan/կարավան". not about "կարգ/law".
Tele =հէռա (հեռու)(mara) thon=(մարա)թոն.. ՀԵՌԱԹՈՆ
Telethon is ա new hybrid word made up on “tele”(television/telephone) and “marathon”. The irony is that it is a redundant word as “marathon” itself by defniition means “far/tele” i.e long distance running. smile.gif
Please stop me before I get into tirade about the Armenian word for that gadget known as TV all over the world, but NOOOO!!! Nor for us, we have to invent words like “herousta-tutu-pupu”kuku-manga-tesoutyoun”.
Can we make it a little longer? tongue.gif
How many diasporans use that word during informal talk? They all use TV or television. Or, for that matter, how many Yerevanites do? They use “televiseur/televizia”.
At least, the diasporans had the good sense of coining “heratesil/հեռատեսիլ” since “vision” beside meaning “sight” տեսողութիւն also means “apparition/dream տեսիլք/երազ” .
Back to the main issue. “telethon” will be transliterated to Տելե -Թոն since the Armenian counterpart of T iՏ Տ . Թ is the counterpart of TH .
C’mon people!
Can we concentrate on classical Armenian words like հոգեբանութիւն instead of using փսիխոլոգիա, մանկավարժում instead of պետագոգիա before we worry about “heroustatttattattatatatatat-outyoun” and “տէլե-թոն”. After all, among the many inventions, we did not invent “telethon” .Let those who have the trademark on the term have their way. Next time, when we build new cities on the moon we will call them “lousnavan/լուսնավան/լուսնակերտ /լուսնաքաղաք//լուսնագիւղ/ լոըսնագեղ” tongue.gif biggrin.gif and force the world to call them so.
We have ahole complete Mesropian Language. If we learn how to speak it then we would not feel the need to invent whole new words for new fangled gadgets.
Just learn to say “Barev, Bari ekar/Բարեւ Բարի եկար” instead of “PPPPPPParev PPPPari Yeggggggar” and let the inventors of “telethon” have their way.
If only we would learn, accept and realize that Mashtots invented the Թ to coincide with the Greek/Latin TH and the Փ(Pyur)with the Greek/ Latin PH.=F. Of course. Those idiots in Kilikia of the 13th century did not know the Armenia Language any batter than I do, so they had to import the letter F/Ֆ not knowing that Փ was meant to sound like the Latin F like in Pharos/Փարոս.
I have a question. Whys is the Arabic “fil/elephant” is transliterated as “ՓիՂ but the Greek “philosophy” is transliterated as “փիԼիսոփա, and not ՓիՂիսոփա? Is it because by the time we found the Greeks we had learned how to pronounce the sound of L/Լ, instead of GH/Ղ?
I still remember, when I wrote about L/Ղ Harut interjected with- “Then, Was Lousin known as Ghousin before that”?
The answer to that maybe. Before we discovered the Greeks and the Latins, we used the word “mah/mahik” to mean Moon just like the Persians, the reason why we use the word “amis/mahis/mayis” to mean (lunar)“month”.
Note; any Franco-Aleppo trained mechanic and see what they call that auto-part/ավտո/auto, օտո/oto մասնիկ, Momik/մոմիկ” is a direct translation from the French “bougie/candle/մոմ” . In the English speaking world that gadget is known as “spark-plug//կայծ-ա- խցան”.
Didn't I say to "shut me up"ղ tongue.gif
This thread is about car/կառք/կառավան, not "law and order/կարգ ու կանոն" smile.gif

Edited by Arpa, 24 November 2007 - 10:52 AM.


#23 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 24 November 2007 - 11:06 PM

QUOTE(Arpa @ Nov 24 2007, 11:13 AM)
This thread is about car/կառք/կառավան, not "law and order/կարգ ու կանոն" smile.gif


Man I swear it would be a pleasure if we could all just get together for some coffee or something, all of the members in the Language forum biggrin.gif

Arpa, Johannes, Elia, Harut, ov vor lini.... artakarq yereko kanckacnenq mimyanc het biggrin.gif


#24 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 25 November 2007 - 10:34 AM

QUOTE(Nor Hayastan @ Nov 25 2007, 05:06 AM)

Man I swear it would be a pleasure if we could all just get together for some coffee or something, all of the members in the Language forum biggrin.gif
Arpa, Johannes, Elia, Harut, ov vor lini.... artakarq yereko kanckacnenq mimyanc het biggrin.gif

Սիրելի Նոր Հայաստան,
Նորից Բարի Գալուստ քեզ.
Երեւի դու էլ Հայ Լէզուի սիրահար ես.
Դու որտեղ ես ապրում ?
Պիտի տեսնես թէ ես քեզմէ 3000 մղոն հեռու եմ: Հովաննէս- ը 10,000 մղոն : Իսկ Հարութ ը, այդ Նահանգում որ կոչուի Nevada, այսինքն Ձիւնոտ, որտեղ նրանք չգիտեն ձիւնի գոյնը: tongue.gif biggrin.gif
Բայց,v թէ ուզում ես մասնակցել լեզուական երկբարբառի խնդրեմ գնալ LANGUAGE եւ տես թէ նախապէս ինչ է գրուել:
Հարութ տակավին վէճի մէջ է թէ իր անուն- ը հեգուի Հարութ թէ Յարուդ Harout Yarout or Yaroud իսկ Էլիա -ն տակավին պիտի սովորի թէ "ՀԷՉ"- ը Հայերէն բառ չէ: Him being in Frseno is still trying to sort if "chamich" is an Armenian word. tongue.gif biggrin.gif smile.gif or is it a euphemism for "negro". tongue.gif
This is the best "get together" we can have, as you can see, we are tens of thousands of miles apart.

#25 Էլիա

Էլիա

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 291 posts
 • Gender:Male
 • Location:California
 • Interests:Հայ Լեզուն:

Posted 25 November 2007 - 02:27 PM

QUOTE(Arpa @ Nov 25 2007, 08:34 AM)
իսկ Էլիա -ն տակավին պիտի սովորի թէ "ՀԷՉ"- ը Հայերէն բառ չէ: Him being in Frseno is still trying to sort if "chamich" is an Armenian word. tongue.gif biggrin.gif smile.gif or is it a euphemism for "negro". tongue.gif

tongue.gif Իսկ Արփան տակաւին պէտք է սորվի թէ ինչպէս կրնայ աւելի կարճ պատասխաներ գրել: biggrin.gif Ես Ֆրէզնօի մէջ չեմ, բայց աւելի Սան Ֆէրնանտօ Ձորին մօտ: Չամիչը ինչպէ՞ս կապուած է Ափրեկացիներով: ohmy.gif


#26 Էլիա

Էլիա

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 291 posts
 • Gender:Male
 • Location:California
 • Interests:Հայ Լեզուն:

Posted 25 November 2007 - 02:44 PM

QUOTE(Nor Hayastan @ Nov 23 2007, 04:42 PM)
Օ՝ մոռացա հարցնեմ լօօլ

երեկ գնացել և մասնակցել էի Armenian Telethon-ին: Չգիտեմ դու տեսար թ՞ե չէ երեկվա թելետոնը: Ինչի եմ հարցնում... որովհետրև ուզում եմ իմանալ թե ի՞նչպես կթարգմանվի դա հայերեն նաև:

Բառարանս կ'ըսէ որ «telethon»ը կը թարգմանուի «հեռատեսիլով նուիրահաւաք»ի: LOL biggrin.gif

#27 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 25 November 2007 - 03:09 PM

QUOTE(Էլիա @ Nov 25 2007, 08:27 PM)
tongue.gif Իսկ Արփան տակաւին պէտք է սորվի թէ ինչպէս կրնայ աւելի կարճ պատասխաներ գրել: biggrin.gif Ես Ֆրէզնօի մէջ չեմ, բայց աւելի Սան Ֆէրնանտօ Ձորին մօտ: Չամիչը ինչպէ՞ս կապուած է Ափրեկացիներով: ohmy.gif

Սիրելի Էլիա այս մէկը շատ կարճ եւ հակիրճ պիտի ըլլայ:
Մենք առանձին չենք, եւ ոչ ալ առաջինը որ Ափրիկեցիներին կոչենք ՉԱՄԻՉ
Նայիր այստեղ.
A Raisin in the Sun;
http://en.wikipedia....isin_in_the_Sun
Do you want to hear some Armenian jokes?
Many Armenians, specifically those from Kharberd, call their darker skinned compatriots - “Southern Armenians/Հարաւային Հայեր”:
Another time,
Anbakoum ** went to the hospital/mayranots to see his newborn baby. The nurse erroneously showed him a baby that was a little darker, and Anbakoum goes; “My wife! She burns everything”!!!
** Ambakoum is that idiotic prophet aka Habakuk, but we use the name to mean -Someone who never shuts up, i. e ան-փակում , an-pakoum.
How that IDIOT/SCHMIDIOT even got his way to enter the Bible/Schmible/Աստուածաշունչ/Ըսմածաշունչ is beyond me. Qoun the f*** him out!
Why do some of us think that the Old Testament, better known as "hin qaqaran/Հին Կտակարան/ Հին Քաքարան is a part of our culture,heritage.
http://quod.lib.umic...mp;byte=3468307
http://www.armenianc...le/Ambakum.html
Am I an ան-փակում?

Edited by Arpa, 25 November 2007 - 05:48 PM.


#28 Balaclava

Balaclava

  julik jurnalist

 • Banned
 • PipPipPip
 • 307 posts
 • Gender:Male

Posted 25 November 2007 - 03:09 PM

Կարծում եմ Արփայի պատասխանն ամենա ճշգրիտ տարբերակն է։ Քանզի, իրոք, ––Թելեթոնը–– կազմված է Հեռուստատեսային Մառաթոն բառակապակցությունից, որից էլ բխում է ՀեռուստաՄառաթոնը, ՀեռուստաԹոնը եւ ՀեռաԹոնը (եւ, ինչու չէ, Թելեթոնը)

#29 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 25 November 2007 - 03:22 PM

QUOTE(Էլիա @ Nov 25 2007, 08:44 PM)
Բառարանս կ'ըսէ որ «telethon»ը կը թարգմանուի «հեռատեսիլով նուիրահաւաք»ի: LOL biggrin.gif

Եւ ով է այդ Հայագէտ, Անգլիագէտ, Լատինագէտ, Յունագէտ բառարանագէտ-ը ?
Հապ ինչու այդ գործը "հէռատեսիլանուիրահաւաքութիւն" չենք կոչում!! tongue.gif smile.gif
Btw. If my memory serves me right the term "telethon" was first applied to Jerry Lewis' Muscular Dystrophy campaign.

Edited by Arpa, 25 November 2007 - 03:34 PM.


#30 Էլիա

Էլիա

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 291 posts
 • Gender:Male
 • Location:California
 • Interests:Հայ Լեզուն:

Posted 25 November 2007 - 06:40 PM

QUOTE(Arpa @ Nov 25 2007, 01:22 PM)
Եւ ով է այդ Հայագէտ, Անգլիագէտ, Լատինագէտ, Յունագէտ բառարանագէտ-ը ?
Հապ ինչու այդ գործը "հէռատեսիլանուիրահաւաքութիւն" չենք կոչում!! tongue.gif smile.gif
Btw. If my memory serves me right the term "telethon" was first applied to Jerry Lewis' Muscular Dystrophy campaign.

Ինչ որ ըլլայ, եթէ բնաւ «թելետոն» չ'ըլլար, լաւ է: Շատ ձանձրանալի է երբ անգլերէն բառեր հայերէնի կը թարգմանեն տառադարձութեամբ, որովհետեւ հայերէնը տարբեր լեզու է անգլերէնէն, չէ՞, եւ մենք պէտք չունինք հայերէնին դարձնելու լեզուի մը որ անգլերէնին ընդօրինակութիւնն է:

#31 Balaclava

Balaclava

  julik jurnalist

 • Banned
 • PipPipPip
 • 307 posts
 • Gender:Male

Posted 25 November 2007 - 07:31 PM

QUOTE(Էլիա @ Nov 25 2007, 04:40 PM)
Ինչ որ ըլլայ, եթէ բնաւ «թելետոն» չ'ըլլար, լաւ է: Շատ ձանձրանալի է երբ անգլերէն բառեր հայերէնի կը թարգմանեն տառադարձութեամբ, որովհետեւ հայերէնը տարբեր լեզու է անգլերէնէն, չէ՞, եւ մենք պէտք չունինք հայերէնին դարձնելու լեզուի մը որ անգլերէնին ընդօրինակութիւնն է:


Հայերենի եւ անգլերենի մեջ կան շատ նմանություններ, ինչպես օրինակ՝ Երկաթագիր բառը, որտեղ Երկաթ բառի անգլերեն թարգմանությունը՝ Iron [ˈaɪɚn] (հայերեն «Արյուն» բառի նման), կապակցելով «Գիր» բառի հետ կստացվի Արյունագիր։

#32 Nor Hayastan

Nor Hayastan

  Նոր Հայաստ

 • Members
 • PipPipPip
 • 89 posts
 • Gender:Male
 • Location:Glendale, CA (USA)
 • Interests:Հայերեն Լեզուն և Թեննիս

Posted 26 November 2007 - 03:52 AM

QUOTE(Balaclava @ Nov 25 2007, 08:31 PM)
Հայերենի եւ անգլերենի մեջ կան շատ նմանություններ, ինչպես օրինակ՝ Երկաթագիր բառը, որտեղ Երկաթ բառի անգլերեն թարգմանությունը՝ Iron [ˈaɪɚn] (հայերեն «Արյուն» բառի նման), կապակցելով «Գիր» բառի հետ կստացվի Արյունագիր։


Չջոկեցի ապեր լօօօօլ էդ ի՞նչ կապ ուներ սրա հետ: Ուղղակի հնչյունաձևի պահով հասկացա, բայց ոչ թե իմաստով

BTW...yes halal zulal Los Angeles em aprum Arpa jan :-P (surp qaghaq Glendale-um looool) Du ur es aprum? U mer paron Hovhannes@ ur a aprum?


#33 Էլիա

Էլիա

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 291 posts
 • Gender:Male
 • Location:California
 • Interests:Հայ Լեզուն:

Posted 26 November 2007 - 06:45 PM

QUOTE(Nor Hayastan @ Nov 26 2007, 01:52 AM)
[b]Չջոկեցի ապեր լօօօօլ էդ ի՞նչ կապ ուներ սրա հետ: Ուղղակի հնչյունաձևի պահով հասկացա, բայց ոչ թե իմաստով

Ըսել կ'ուզէի որ «telethon»ին բառը թո՛ղ թարգմանուի ինչի որ պիտի թարգմանուի, բայց «թելետոն» թո՛ղ չըլլայ, որովհետեւ այդ պարագային, միայն տառադարձութեան բառ մը կ'ըլլայ: Կը հասկնա՞ս հիմա:

#34 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 27 November 2007 - 09:08 AM

QUOTE
Ուզում եմ քո կարծիքը իմանամ այս բառի շուրջ... ինչպես նաև "rims" բառի թարգմանությունը:
Ու նաև ուզում էի հարցնեի «բագաժնիկ» բառի թարգմանությունը հայերենով: Դա կլինի «trunk» բառը հայերենով:Նոր Հայաստան,

Գիտեմ անունդ Նորիկ-Նորայր չէ:

Մի ոմն օգտւում է «էյ սի» բառից, ես՝ օդազովացուցիչ, օդափոխիչ եւ էրկոնդիշըն բառերից: Ոմանք (գերմանացիք) կլիմա-klima կոչում են այդ գործիքը: Կարծեմ գերմաներէն klima բառն էլ աւելի երկար մի բառի կրճատն է: Հայերէն «կլիմա» կը նշանակէ «մթնոլորտ»: Էկոլոգիան կենսոլորտն է:

Կարելի է տասնեակ բառեր ստեղծել, հնարել, կարեւորը ընդունելութիւն գտնելն է, առաւել եւս՝ բոլորի կողմից գործածելի լինելն է, պիտի ընտրել դիւրահունչը, կարճը, հաճելին: Air+condition = A/C լինում է, ինչու՞ մենք նոյնը չանենք. օ/ո այսինքն օդ որակիչ, կամ՝ օ/փ կամ որեւէ այլ ընտրանք: Զհովափուչ, թարմօդիչ, հաճելափուչ, պաղեցնող, տաքացնող...:

Rims ո՞րտեղ եւ ի՞նչպէս գործածում ես այդ բառը:

Անգլ-արաբ բառարանս ասում է «եզերք», որ «եզր»ի յոգնակին է:

Բագաժնիկ, սա ֆրանսերէն բագաժ եւ անգլերէն baggage բառից առաջացել է: Եթէ կառքի ետեւում գտնւող պահարանի մասին է խօսքը, սնդուկ (սնտուկ) անուանում ենք այդ մասը:

Եթէ package (packից) եւ baggage (bagից) բառերի մասին է. հայերէն բազում բառեր կարելի է գտնել, շատ չմանրամասնեմ, յիշեմ «կապոց» եւ «բեռ» (բեռն) բառերը:

Սորանք Արմատականի թուայնացած տարբերակից են.-

ՊԱՅՈՒՍԱԿDialect section present: no
Present/Not Present in other languages: yes


«պարկ, քսակ, մախազ»

պայուսակ. որի հետ նոյն են ապաւասիկ կամ պայուսակ

պայուասիկ «դրամական մի կշիռ կամ չափ, 50 լիտր» (ճիշտ հաշւով 16. կիլ. 520 գր. ըստ Մանանդեան, Կշիռները, 41)

Արդի գրականում կայ միայն պայուսակ «չանթա»: (origin:) պհլ.(Ներքոյիշեալ բառի մասին Արփան արձանագրել էր նախապէս)

ԲԱԳ Dialect section present: no
Present/Not Present in other languages: no


«բաժին, ժառանգութիւն»

բագ. առանձին եւ անկախ մէկ անգամ միայն գործածուած է «Չիք իմ, ասէ, որդեակ՝ որ ունիցի զբագ եւ զբաժին իմ» (ժառանգորդ զաւակ չունիմ): Այս արմատից են բագ արկանել «բաժին հանել» բագ անկանիլ «բաժին ընկնիլ» բագորդ «բաժանորդ, մասնակից, հաղորդ» բագել «մասնաւորել» բագամիտ «երկմիտ, տարակուսած» ՆՀԲ:Արդ, անգլերէն bag (պայուսակ) եւ pack (կապոց) բառերը ո՞րքան առնչութիւն ունեն հայոց բագ (բաժին, ժառանգութիւն, մաս), պայուսակ (հաւանաբար նաեւ փայ) բառերի հետ, թողնեմ ընթերցողի մեկնաբանումին:

QUOTE
երեկ գնացել և մասնակցել էի Armenian Telethon-ին: Չգիտեմ դու տեսար թ՞ե չէ երեկվա թելետոնը: Ինչի եմ հարցնում... որովհետրև ուզում եմ իմանալ թե ի՞նչպես կթարգմանվի դա հայերեն նաևՏէրը օրհնէ ամերիկահայը տելեթոնի եւ գոհանամքի առթիւ: Ազգը եւ Հայրենիքը հպարտ է ձեզնով: Ամէն տարի ազգասիրութեան դասի է վերածւում ընծավազքը, որտեղ բոլորս սովորում ենք Հայաստան սիրել, միակամ լինել:

Արփան օգնեց, մինչ մտատանջ էի «թոն»ի (thon) ծագմամբ:

QUOTE
Tele =հէռա (հեռու)(mara) thon=(մարա)թոն.. ՀԵՌԱԹՈՆՍա Արմատականի թուայնացած տարբերակից է.-

ՁՕՆ

ՁՕՆDialect section present: no
Present/Not Present in other languages: yes


«պարգեւ, ընծայ, նուէր (մանաւանդ աստուածների ձօնուած նուէր

ձօն. Հին հայերէնում չէ աւանդուած, բայց կայ նոր գրականում՝ «գրական ընծայաբերութիւն, dedicace» նշանակութեամբ. որից ձօնել «նուիրել, ընծայաբերել, մեհեաններին կամ Աստուծոյ»

(Գրուած նաեւ ձունել, ձոնել)

ձօնի «աստուածներին արուած նուէր»

ձօնիչ «քուրմ»

ձօնարան «ընծայարան»

ձօնումն, դիւաձօն

Տարբեր իմաստ ունի ձօն Մխ. բժիշկ. 37. «Ապա թէ չորանայ ծառն, չիկայ հնար ու ձօնիւ դարձեալ, իւր բնութիւնն դառնայ». (իմա՝ «դարմանելով, խնամելով, աշխատանքով», իսկ Seidel, Մխ. բժ. 114. ըստ Karst մեկնում է «ինքնին, ինքնաբերաբար»): (origin:) Բնիկ հայ բառ՝ հնխ.

Ուստի կարո՞ղ եմ առաջարկել հեռաձօն բառը, եթէ անպայման ուզում ենք հայացնել այդ բառը:

Հեռաձօն.-հեռուից ուղարկուած նուէր, սա աւելի իմաստալից է, քան ինքն thelethon բառը, որ tele (հեռու) եւ marathon (յունարէն անձնանուն, վազք) բառերի համակեցութեամբ ստեղծուած է: Telethonը աւելի շատ տալիս է «աճուրդի» (bid up), «մրցավազք»ի իմաստային զգացում:

QUOTE
I have a question. Whys is the Arabic “fil/elephant” is transliterated as “ՓիՂ but the Greek “philosophy” is transliterated as “փիԼիսոփա, and not ՓիՂիսոփա? Is it because by the time we found the Greeks we had learned how to pronounce the sound of L/Լ, instead of GH/Ղ?Փիլիսոփայ բառը թէեւ յունական ծագում ունի, այդու հանդերձ մենք վերցրել են ասորիներից, նկատել վերջի «այ» մասնը, որ մատնում է բառի ասորական դպրութիւնից լինելը: Արդարեւ ասորի թարգմանիչները մեծ դեր են կատարել յունաց իմաստասիրութեան տարածման եւ թարգմանութեան գործի մէջ: Առաջին անգամ ե՞րբ է արձանագրուել այդ բառը, դա էլ դեր ունենալու է, եթէ ուշ ժամանակի արձանագրութիւն է՝ հաւանաբար հայոց մօտ «ղ» գիրը վաղուց դադարել էր «լ» ձայն լինելուց:

QUOTE
Note; any Franco-Aleppo trained mechanic and see what they call that auto-part/ավտո/auto, օտո/oto մասնիկ, Momik/մոմիկ” is a direct translation from the French “bougie/candle/մոմ” . In the English speaking world that gadget is known as “spark-plug//կայծ-ա- խցան”Spark plugsի արաբերէն պաշտօնական անունն է. «շամաաթ իհտիրակ», որ նշանակէ՝ վառման մոմիկներ: Ժողովուրդը անուանում է «բուժի» (եզակի) եւ «բաւաժի» (յոգնակի): Արձանագրենք եւս բժիշկի պատուիրած դեղամիջոցը, suppositoryն եւս կոչում ենք «մոմիկ»: Սա երբեմն կրակ է հանգցնում:#35 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 27 November 2007 - 09:44 AM

Հակառակ ՈՐ Անգլիերէն լեզւում այդ յետեվի արկղը կոչուէ trunk պիտի, տեսնենք թէ ՓԻՂԻ ԿՆՃԻԹԸ, այաինքն նրան առաջի շտեմարանը, ոչ յետույքի նամանապէս կոչուի TRUNK. Արդեօք սա կապ ունի Հայերէն ԹՐԻՔ բառի հէտ? Այսինքն հակառակ կողմի արտանրանգի հետ tongue.gif
Մենք Հայերէն Լեզուով ունենք մի ուրիշ բառ- ՈՐ նշանակի հէտոյք հետին սնտուկ վ- ՈՌ -ն է ...
QUOTE
ՈՌ
«յետոյք, նստոյ տեղի (մարդու կամ անասունի), տակ, յատակ (իրերի)»
ոռ. Վստկ. 52. Վրք. հց. (իրերի համար աւելի սովորական է ոռք Վստկ. 134. Վրք. հց. Ա. 619). որից բրդոռ «մի տեսակ թռչուն» (իբր յետոյքը բրդոտ. հմմտ. նոյնի յն. հոմանիշը՝ πυγάργος, որ բուն նշանակում է «յետոյքը սպիտակ») Վանակ. հց. ոռճան «սրբանի այտոյց, condylome» գիտէ միայն Քաջունի Գ. 190: (origin:) հնխ.

Edited by Arpa, 27 November 2007 - 04:19 PM.


#36 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 27 November 2007 - 05:14 PM

QUOTE
Նոր Հայաստան,
Գիտեմ անունդ Նորիկ-Նորայր չէ:

QUOTE
Արփան օգնեց, մինչ մտատանջ էի «թոն»ի (thon) ծագմամբ:
Tele =հէռա (հեռու)(mara) thon=(մարա)թոն.. ՀԵՌԱԹՈՆ
Սա Արմատականի թուայնացած տարբերակից է.-
ՁՕՆDialect section present: no
«պարգեւ, ընծայ, նուէր (մանաւանդ աստուածների ձօնուած նուէր)»
ձօն. Հին հայերէնում չէ աւանդուած, բայց կայ նոր գրականում՝ «գրական ընծայաբերութիւն, dedicace» նշանակութեամբ. որից ձօնել «նուիրել, ընծայաբերել, մեհեաններին կամ Աստուծոյ»
(Գրուած նաեւ ձունել, ձոնել)
ձօնի «աստուածներին արուած նուէր»
ձօնիչ «քուրմ»
ձօնարան «ընծայարան»
ձօնումն, դիւաձօն
Տարբեր իմաստ ունի ձօն Մխ. բժիշկ. 37. «Ապա թէ չորանայ ծառն, չիկայ հնար ու ձօնիւ դարձեալ, իւր բնութիւնն դառնայ». (իմա՝ «դարմանելով, խնամելով, աշխատանքով», իսկ Seidel, Մխ. բժ. 114. ըստ Karst մեկնում է «ինքնին, ինքնաբերաբար»): (origin:) Բնիկ հայ բառ՝ հնխ.
Ուստի կարո՞ղ եմ առաջարկել հեռաձօն բառը, եթէ անպայման ուզում ենք հայացնել այդ բառը:
Հեռաձօն.-հեռուից ուղարկուած նուէր, սա աւելի իմաստալից է, քան ինքն thelethon բառը, որ tele (հեռու) եւ marathon (յունարէն անձնանուն, վազք) բառերի համակեցութեամբ ստեղծուած է: Telethonը աւելի շատ տալիս է «աճուրդի» (bid up), «մրցավազք»ի իմաստային զգացում

Պարտիմ քեզ Յովաննէսղ
Նախ քան իմ վերջին յանգման թէ -TELE-THON -ը նշանակի ՀԵՌՈՒռ ՄԱՐԱԹՈՆ ես մտատանջման մէջ էի թէ արդեոք այդ նշանակիTELE-DON, այսինքն ՀԵՌԱռ ՁՈՆ Հեռա- նուիրանք DONATION. Եթէ այդպէս է ուրեմն նրան կոչենք ՀԷՌԱ- Տոլարա- Դրամա Փողա-ՀԱՎԱՔ:
QUOTE
QUOTE
Note; any Franco-Aleppo trained mechanic and see what they call that auto-part/ավտո/auto, օտո/oto մասնիկ, Momik/մոմիկ” is a direct translation from the French “bougie/candle/մոմ” . In the English speaking world that gadget is known as “spark-plug//կայծ-ա- խցան”
Spark plugsի արաբերէն պաշտօնական անունն է. «շամաաթ իհտիրակ», որ նշանակէ՝ վառման մոմիկներ: Ժողովուրդը անուանում է «բուժի» (եզակի) եւ «բաւաժի» (յոգնակի): Արձանագրենք եւս բժիշկի պատուիրած դեղամիջոցը, suppositoryն եւս կոչում ենք «մոմիկ»: Սա երբեմն կրակ է հանգցնում

Միթէ այդ բժշկական դեղի Արաբերէն անունը ՖԻԹԻԼ//ՖԸԹԼ չէ, այսինքն պատրոյք/wick: Որմէ Հալէպցի Հայ տոհմը որ կոչուի Ֆաթթալ,Ֆաթթալեան, Ֆէթթելեան?

#37 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 28 November 2007 - 01:25 AM

QUOTE
Միթէ այդ բժշկական դեղի Արաբերէն անունը ՖԻԹԻԼ//ՖԸԹԼ չէ, այսինքն պատրոյք/wick: Որմէ Հալէպցի Հայ տոհմը որ կոչուի Ֆաթթալ,Ֆաթթալեան, Ֆէթթելեան?


Ճիշտ ես, «ֆաթիլա» պատրոյգ նշանակէ, «ֆիթիլ» արտասանքը մերոնք ունեն, դեղամիջոցի արաբերէն անունն է՝ տահմիլա-تحميلة-tahmila(t):

Հալէպցի հին հայ ընտանիքի (նախաեղեռնեան) ազգանունը՝ «Ֆաթթալ», առաջացել է «ֆաթլ» (=շուռ տալ, դարձնել) բայից առաջացած Ֆաթթալ (=դարձնող) գոյականից: Արդ ու՞մ կամ ի՞նչի գլուխը ոլորել են. չգիտեմ: Ոսկերիչ են, ծագմամբ՝ Զէյթունցի կարծեմ:#38 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 20 December 2007 - 07:49 AM

QUOTE(Johannes @ Aug 10 2007, 12:23 PM)
Ունէինք Կառապան բառը, իսկ այժմ մոռացութեան տրուելով իր տեղը զիջել է վարիչ, աւտովարիչ, շոֆեր եւ նման բառերին: Ոմանք պիտի առարկեն թէ կառքն ու կառապանը ձիաքարշ փոխադրիչն է, իսկ աւտոն կամ մեքենան կամ ինչպէս որ մեզի սորվեցուցին՝ ինքնաշարժը արդիական գործիք է հետեւաբար չի կարելի կառք ու կառապան բառերը գործածել անոր պարագային: Բայց կեանքն ընդհանրապէս արդիական կը դառնայ տեւաբար: Այդ չի նշանակեր թէ պէտք է մարդկային զգացումներն ու մարդու վերաբերեալ անուններն ալ փոխման պէտք է ենթարկել: Լողաւազան, ցատկաւազան, զովաւազան, ճաշարանաւազան, հանրայինպարտէզաւազան, բադիկաւազան եւայլն:

Carriage, cargo, car, cariot, cart եւ նման բառերը այս լեզւով. եկած է անցեալէն, կառքի եւ կառապանի օրերէն եւ կը գործածուի ցայսօր:

Benzene, Diesel շարժակները (մոտորները) ստեղծողներու երկրին մէջ այդ բառը wagon, wagenն է, եւ կը գործածուի հինէն ցայսօր:

Wagon-կառք.- կը գործածուի շոգեկառքի կառքերը նշելու համար ալ: Իսկ հանրայայտ Volkswagen մակնիշով կառքը կը նշանակէ` ժողովուրդի կառքը: Volks = ժողովուրդի, wagen= կառք:

Օրին մոռցած եմ արձանագրել wagon բառի մասին դիտումս: Արձանագրեմ Norwegia կամ Norway* երկրի անունը, որ առաջացած է «հիւսիսային ուղի» բառակապացումէն, ուստի ենթադրեմ հին գերմանական լեզուներով wag նշանակած է պարզապէս՝ ճանապարհ, ուղի(անգլերէն՝ way):

Դրանից է առաջացել wagon-կառք բառը:

Ծանօթ * նմանապէս Norman ազգի եւ/կամ անձի անունը առաջացած է. «հիւսիսային մարդ» բառակապակցումէն:

Edited by Johannes, 20 December 2007 - 10:54 AM.


#39 SAS

SAS

  -= Nobility =-

 • Members
 • PipPipPip
 • 656 posts
 • Gender:Male
 • Location:Moscow

Posted 26 December 2007 - 06:55 AM

Բարև բոլորին, հին ու նոր բարեկամներին

Telethon = ՀեռԱրշավ(հեռուստացուցային արշավ\վազք)

Իսկ երբ Telethon-ի ժամանակ փող են հանգանակում, ապա կարելի է ասել «ընծարշավ»:

Հ.Գ. Արդի հայերենում օգտագործում են քննարշավ\ընտրարշավ, ուստի հեռարշավ\ընծարշավ բառերը ապրելու և գոյատևելու հնարավորություն ունեն:

Հ.Հ.Գ.ՀեռաՁոնը համահունչ է հեռաՁայն\հեռախոսին և դժվար թե ընդունելի լինի: Նաև պետք է նշել, որ «ձոն»-ը արդի հայերենում հիմնականում ընկալվում է որպես... ներբող:

ՁՈՆ ՍԵՎԱԿԻՆ

Թեև ասում էն ջնջվել է հինը, հնից բան չկա,
Նորն էլ ոչ մի կերպ չի տպվում կյանքին,
Մենք ունենք Սևակ,
Որը հաղորդ է, ու նաև կամուրջ,
Մեր Նախնյաց Բարքին:
Մենք ունենք Սևակ, ոչ թե ունեինք
Քանզի Նրանով հառնած անցյալը
Ուղղորդիչն է մեր,
Նաև մղիչը դեպի Ապագա:
Սևակի անձով`
Ազգը մեր ունի ունկը անցյալի,
Շունչը ներկայի, խոսքը գալիքի:
Նրա միջոցով մենք ունկնդրում ենք
Ձայնը Հավերժի,
Ու շոշափում ենք`
Արարչի Սրտի տրոփի զարկը
Կյանքի Երակում:
Սևակը միշտ կա,
Նա միշտ է ներկա
Քանզի մեր Ազգի բաժին Երկնքում,
Վերածնունդի ցավի երկունքում,
Մեր մտքոլորտի դատարկված մասը լցրեց իրենով
Դարձավ Պատարագ մեր Հաղորդության
Ջնջված անցյալի Բարի Բարքերին:
Նա իր Էությամբ եղավ օրինակ,
Նաև դաստիարակ
Սասանված Ոգու վերակերտության:
Նա ապացույց է,
Որ մահը միայն մարմինն է տանում,
Կայացած Ոգուն Հավերժին ձուլում:
Նա ուղեցույց է,
Որ մարդը միայն իմաստն է կրում
Փորձությունները փորձով լուծարում
Նա է, որ կյանքով Կենաց խոսք ասաց,
Նա է, որ նորեն Ճշմարիտն ասաց.
Մարդուն մարդ ասաց,
Իսկ Աստծուն - Աստված:


http://www.miacum.ru...amp;#entry41682

Edited by SAS, 26 December 2007 - 07:54 AM.


#40 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 05 June 2008 - 04:53 AM

Ամառուայ տաքին, մեր կարգերու շարժակներուն ջերմաստիճանը հաւանաբար բարձրանայ: Իւրաքանչիւր շարժակ, ունի առաւելագոյն մի ջերմաստիճան, որմէ աւելին վնաս կու տայ շարժակի մեքենական կառոյցին:

Ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառներէն կարենանք թուել.

 • Կաշիի թուլացում,
Կաշին այն գօտին է, որ կը դարձնէ շարժակի հովահարը եւ այլ կազմածներ: Անգլերէն կոչի belt, գերմաներէն՝ riemen, հաւանաբար այստեղէն. նախկին Սովետ Միութեան քաղաքացիներ, ի միջի այլոց ՀՀ բնակող հայեր, զայն կանուանեն ռեմեն: Արաբերէն belt-ի անունն է կշատ: Այլք զայն կոչեն կայիշ, որ կաշի անուան շուռ եկած ձեւն է: Հաւանաբար կենդանիի կաշին նախապէս գործածուած է. ջրաղացի կամ մի այլ գործիքի անիւը դարձնելու առթիւ (ձէթի քամոց, ալրաղաց...): Կաշին երբ թուլանայ, անիւներուն շրջանը կը պակսի, հետեւաբար՝ շարժակի հովահարը բաւարար չի հովացներ ռադիատորի ջուրը:

 • Խողովակներու մաշում կամ անջատում,
Խողովակը կամ փողը, կերպընկալեայ (կաուչուկ) այն անցք է, ուրկէ պաղեցած ջուրը կը փոխադրուի շարժակ, որպէսզի շարժակի ջերմաստիճանը մնայ սահմանած տեղը: Անգլերէն կոչի hose: Խողովակը կը փճանայ, կը լայնանայ, ինչ որ կը պատճառէ ջուրի փախուստին:

 • Ռադիատոր,
Ի՞նչ հայերէն անուն կարենանք տալ, շողավարա՞կ, նկատած որ radiation-ը շողն է, ուստի radiator-ը կը լինի շողավարակ: Ռադիատորն իր պարտականութեան մէջ կը թերանայ, երբ վերեւ յիշուած պարագային պէս խողովակները փճանան, եւ երբ ռադիատորի մէջի ջրային անցքերը կիրով լեցուին: Կիրը ջուրէն կը գոյանայ: Կարեւոր է թորեալ ջուր լեցնել ռադիատորին մէջ, որպէսզի կիր եւ այլ կարգի աղտեր չգոյանան: Հարկաւոր է նաեւ antifreeze հեղուկ աւելացնել ռադիատորի ջուրին: Անունն է antifreeze, սակայն ունի եւ anticorrosion-ի եւ antiebullition-ի յատկութիւն: Այս հեղուկի աւելացման քանակը կը տարուբերի, ըստ կառքի շարժակի պաղեցման համար նախատեսուած ջուրի քանակին: Antifreeze-ին ի՞նչ հայերէն անուն կարենանք տալ: Հակասառնամանի՞ք, հակասառցակալո՞ւմ, հակասառեցո՞ւմ:

Արդիական կառքերուն մէջ, շարժակի եւ transmission-ի իւղի զովացման յատուկ ռադիատորներ կարենան լինել:

 • Ջուրի մղիչ
Անգլերէն` water pump, գերմաներէն՝ wasser pumpe, գաղղիերէն՝ pompe à eau, իտալերէն՝ bomba de agua: Ժամանակի ընթացքին, ջուրի պոմպը կը մաշի. ջուրի մղումը կը տկարանայ, կամ ջուրը փախուստ կուտայ դուրս:

 • Thermostat
Նախապէս գրած էինք յունարէն therm-os բառի վերաբերեալ, որուն հնդեւրոպական ազգակիցը հայերէնին մէջ ջերմ բառն է: Thermo status կը նշանակէ՝ ջերմաստիճանի կարգավիճակ, ջերմի վիճակ: Կան ջրային (thermostat) եւ ելեկտրական թերմոստատներ (temperature switch): Ջրային թերմոստատի պարտականութիւնն է, բանալ ջուրի հոսքի անցքը, երբ ռադիատորի ջուրի ջերմաստիճանը հասնի առաւելագոյն սահմանին: Նմանապէս, երբ շարժակի ջերմաստիճանը հասնի առաւելագոյն սահմանին, ելեկտրական թերմոստատը, որ ացուցած է շարժակի վրայ, կը հրահանգէ հովահարի սարքին, որպէսզի հովահարը պահանջուած արագութեամբ դառնայ եւ զովացնէ ռադիատորը, այսինքն՝ ռադիատորի ջուրը: Այստեղ թերմոստատին կու տանք եւ ֆրանսերէն սուպապ անունը: Soupap կը նշանակէ բացուող-գոցուող սարք, ըստ օրինաչափութեան: Թերեւս սորա հայերէնը լինի խցան:

Ջուրի տաքացման պատճառ կարող է հանդիսանալ նաեւ cylinder head gasket-ի փճացումը: Վերջինիս պարտականութեան կարգին է, շարժակի ջրային եւ կրակային համակարգի տարանջատումը:


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users