Jump to content


Photo
- - - - -

Տեղանուն


 • Please log in to reply
76 replies to this topic

#21 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 01 August 2007 - 03:24 AM

Աքիլլէս, Աքիլլեւս (Αχιλλευς), Հոմերոսի «Իլիական»-ի հերոսներից, Տրոյեան պատերազմի մասնակիցներից քաջագոյնը, որդին Պելեւս արքայի եւ Թետիս դիցուհու: Ըստ հին յունական դիցաբանութեան, մայրը մանուկ Աքիլլէսին լողացրել է Ստիքս գետի սրբազան ջրի մէջ՝ անխոցելի, անմահ դարձնելու համար: Չի թրջուել միայն գարշապարը, որտեղից բռնել է Թետիսը:

Նրան սպանել է Պարիսը՝ խոցելով գարշապարը:

Եկեղեցի բառը յունարէն տառերով գրւում է այսպէս Εκκλησία: Մինչ Աքիլլէս անունը գրւում է Αχιλλευς ձեւով:

Edited by Johannes, 01 August 2007 - 03:33 AM.


#22 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 01 August 2007 - 07:24 PM

QUOTE(Johannes @ Aug 1 2007, 09:24 AM)
Աքիլլէս, Աքիլլեւս (Αχιλλευς), Հոմերոսի «Իլիական»-ի հերոսներից, Տրոյեան պատերազմի մասնակիցներից քաջագոյնը, որդին Պելեւս արքայի եւ Թետիս դիցուհու: Ըստ հին յունական դիցաբանութեան, մայրը մանուկ Աքիլլէսին լողացրել է Ստիքս գետի սրբազան ջրի մէջ՝ անխոցելի, անմահ դարձնելու համար: Չի թրջուել միայն գարշապարը, որտեղից բռնել է Թետիսը:

Նրան սպանել է Պարիսը՝ խոցելով գարշապարը:

Եկեղեցի բառը յունարէն տառերով գրւում է այսպէս Εκκλησία: Մինչ Աքիլլէս անունը գրւում է Αχιλλευς ձեւով:

Without going into the etymology . Johannes has already shown us the Greek variant of the word. ECCLESIA simply means “assembly hall” “zhoghovaran/ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ” in Armenian. Look below and follow the respective sequences of the books/chapters of the OT. Even though the Armenian version lists it as “ZHOGHOVOGH/ԺՈՂՈՎՈՂ” we know that the correct word is “ժողովողԻ(note the ending Ի.
http://www.armenianc...ible/index.html
24. ՍԱՂՄՈՍ
25. ԱՌԱԿՆԵՐ
26. ԺՈՂՈՎՈՂ

27. ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ[/b]
http://www.aresearch...m/bibleabb.html
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon

We have, in the past discussed the origin of the Armenian word “ZHAM/ԺԱՄ” to mean church, and I have been urprised that even the likes of Ajarian subscribe to the idea that ir is because the church “rang the “campana/bell” at prescribed times of the day, yet he and others may have missed the fact that in the Arabic language, a “place of gathering/and assembly hall” is known as “jame’ “, i.e. a pace for the “jema’a”, the “crowd” the “public”, from which the word “jami” to mean a “mosque”.
So! How is “ԵԿԵՂԵՑԻ” a direct transliteration form the Greek “ecclesia”is any different from a “zhogovaran/ժողովարան” , jame’ and jami/ժամ*
*btw. In many Kililikian dialects** the word appears as “izham/իժամ” as we have seen that often we use a vowel before certain consonants for whatever reson, like when we call those people in the north “u-russ” instead of “russ”, and those people to the west as “u-rum” instead of “rum/roman”.
** Ther is aditty in the Marash dialect where the brides call for celebration that goes ; “բիւզ*** պէրմէրը ԻԺՈՄ/ԻԺԱՄգնոց իկեք հորսնեք ալոյ քեշինք/բոզ պարմայրը իժամ գնաց եկեք հարսներ ալայ քաշենք”
***I’d rather not say what “biuzբիւզ” means. But the above ditty goes “… the wh*re mother in law went to church. C’mon you brides let’s have a round-dance/շուրջ-պար/alay”.
You will also notice that the A is turned to O, Ա to Ո as in alay/ալոյ and hars/հորս.

Edited by Arpa, 01 August 2007 - 07:40 PM.


#23 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 02 August 2007 - 01:56 AM

QUOTE
բիւզ*** պէրմէրը ԻԺՈՄ/ԻԺԱՄգնոց իկեք հորսնեք ալոյ քեշինք/բոզ պարմայրը իժամ գնաց եկեք հարսներ ալայ քաշենք"
***I'd rather not say what "biuzբիւզ" means. But the above ditty goes "… the wh*re mother in law went to church. C'mon you brides let's have a round-dance/շուրջ-պար/alay".


Բոզ պարմայրը ի ժամ (դէպի ժամ ???) գնաց, եկէք հարսնայք հալայ քաշենք:

«Պար-մայր» սկեսուրի մարաշեան տարբերա՞կն է սա:

Գութով սիրով պարուրող մա՞յր, թէ՞ պարող մայր: Թէ՞ պարոնի մայր, այսինքն՝ տիրոջ (ամուսինի) մայրը: Աստուած գիտէ: Ահա նոր բառ մը, որ հաւանաբար առաջին անգամ կ'արձանագրուի:

Edited by Johannes, 02 August 2007 - 01:57 AM.


#24 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 02 August 2007 - 07:37 AM

QUOTE(Johannes @ Aug 2 2007, 07:56 AM)
Բոզ պարմայրը ի ժամ (դէպի ժամ ???) գնաց, եկէք հարսնայք հալայ քաշենք:

«Պար-մայր» սկեսուրի մարաշեան տարբերա՞կն է սա:

Գութով սիրով պարուրող մա՞յր, թէ՞ պարող մայր: Թէ՞ պարոնի մայր, այսինքն՝ տիրոջ (ամուսինի) մայրը: Աստուած գիտէ: Ահա նոր բառ մը, որ հաւանաբար առաջին անգամ կ'արձանագրուի:

First off a correction.
Above I had spelled “parmer” as “bermer”. It is “parmer/պարմէր” , not with the B or the E (the first one) , so it is ՊԱՐՄԷՐ . What difference does it make? We will see.
Let us first take care of zham/ ժամ, zhom/ ժոմ izham , իժամ, izhom, իժոմ. Yes Hovan , just like in many other cases the A turns to O as in zham/zhom. However, I don’t think the initial “I” is a matter of declension/holov. It follows another phenomenon that we have seen before, just like we call the Russian u-russ and the romans u-rum , in this case the zham takes an I . It is a well known common phenomenon that for some reason we have a problem with words and names beginning with certain consonants so we add a vowel in the beginning. I don’t know why, even if Ajarian attests to this. I wonder if it is a Turkish influence.

As to “parmer/պարմէր”, it is a coincidence , a serendipity if you will that I had been reading about all the various “par, bar” words that we have. In fact I had already started to write about it but for a variety of reasons it still unfinished. It turns out that “par/պար” to men dance in fact means surround. I will stop here ,except to show that , in that sense a swarm of bees is also called “par”, for obvious reason? And “par-mayr” (variety - pars-mayr) is used for the “mother bee”.

ՊԱՐՄԱՅՐ, ՊԱՐՄԷՐ=QUEEN BEE.

Soukiasian Bararan does have “barmayr” but it only says to refer to “skesour/kesour /սկեսուր կեսուր”


#25 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 02 August 2007 - 09:30 AM

Մեղուներու երամը՝ պար, իսկ մայր մեղուն՝ պարմայր:

Հաճելի նորութիւն էր ինձ համար: Իրականում հարսները պատուելով բարձրացնում են սկեսուրներին, նրանց պարմէր/պարմայր տիտղոսը տալով:#26 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 02 August 2007 - 11:14 AM

QUOTE(Johannes @ Aug 2 2007, 03:30 PM)
Մեղուներու երամը՝ պար, իսկ մայր մեղուն՝ պարմայր:

Հաճելի նորութիւն էր ինձ համար: Իրականում հարսները պատուելով բարձրացնում են սկեսուրներին, նրանց պարմէր/պարմայր տիտղոսը տալով:

Պարտիմ քեզ Հովաննէս
Իմ յուշը ինձ ցախողել էր թէ մեղուների ընտանիքը կոչուի ԵՐԱՄ : Վերեւ ես գործ ածեցի Անգլիերէն "swarm" բառը : Արդեոք այս բառերը կապ ունին?


#27 Louise

Louise

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 217 posts
 • Gender:Female
 • Location:east of France

Posted 12 August 2007 - 08:14 AM

[quote name='Johannes' date='Jun 14 2007, 03:23 AM' post='202860']
----------------------------

Another word that I would like to know:
the armenian name of a people : "Khaltayner" is it the people that we call in French:
Chaldeens, when we talk about: Assyro-Chaldeens ?

thank you.

#28 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 12 August 2007 - 08:43 AM

Hello Louise
Քաղդէացիք the name of that people, and Քաղդէա the name of country.
Those were semitic and too close to the Accadians, Babylonians, Assyrians.
While Khaltay were the locals of southern shore of Black sea

#29 Louise

Louise

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 217 posts
 • Gender:Female
 • Location:east of France

Posted 12 August 2007 - 02:21 PM

QUOTE(Johannes @ Aug 12 2007, 08:43 AM)
Hello Louise
Քաղդէացիք the name of that people, and Քաղդէա the name of country.
Those were semitic and too close to the Accadians, Babylonians, Assyrians.
While Khaltay were the locals of southern shore of Black sea

-----------------

Thank you very much. I shall try to find what it is in French

#30 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 24 August 2007 - 05:07 AM

Tapasa

Aն պիտի կարդալ անգլերէն aի կամ գերմաներէն äի պէս:

Նոյնինքն քեսապցիք*, թերեւս լսած չեն այս վայրի մասին: Անյայտ վայրի մասին երբ կը զրուցէինք. թեւաւոր այս խօսքը կը մէջբերէինք «շունին սատկած տեղը»:

Անգլերէն top հայերէն տափ եւ տափարակ, թուրքերու լեզուին անցած tepe բառերը իմաստային փոփոխմամբ հանդերձ (բարձր հարթավայր, գագաթ) միեւնոյն ծագումը ունեցած կրնան ունենալ: Tapasa թուրքերէնով կամ արաբերէնով չի մեկնուիր: Ծովի մօտ, Զոյգաղբիւրի եւ Սեւաբերդի միջեւ գտնւող այս տարածքը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այժմ: Նախապէս գեղացի հոտաղներ իրենց արջառները կը բերէին այստեղ...թերեւս: Մենք այլ տեղ տեսանք Տուրուբերանի արօտներէն մին կոչուած է՝ Տուարածատափ: Այսինքն Տաւարի արածելիք տափ (հարթ վայր, արօտավայր): Ուրիշ տեղ տեսանք Դեղատափ անունը, որ կը նշանակէ խոտով լի արօտ:

Կարճեմ, Tapasa տեղանունը Քեսապի բացառիկ հայաշունչ անուններէն մին կրնայ ըլլալ, որ մեզ կը տանի մինչ Հայասա եւ Հատտուսա իր «ասա» մասնիկով, որ երկիրի, վայրի, տեղի իմաստ կուտայ անունին:

Տափասա > Tap asa

Hay asa, Hatt usa

*կամ ինչպէս որ ոմանք պիտի ուզէին կոչել Casabella փոխան Cesab / Casabի#31 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 22 September 2007 - 07:05 AM

Յիշողութեանս ապաւինելով ասեմ.-հնդեւրոպական sw հայերէնի մէջ երբեմն կուտայ Ք: Օրինակ՝ Swesսor-քոյր:

swopno-> քուն

QUOTE
Երամ «բազմութիւն, խումբ (մարդոց, կենդանիների, ձկների եւն.)»

երամ. որից՝

-երամ երամ «խմբերով, խումբ խումբ» երամական «իշխանի հետեւորդները, շքախումբը»

-երամակ «անասունների խումբ»

-երամովին «խմբով» = երամաւին

-երամանալ «հաւաքուիլ, խմբուիլ»

- երամախմբեալ (չունի ՆՀԲ)

-խոզերամակ, ուղտերամակ

- երամակից

-ազատերամ

-բազմերամ

-մանրերամ

-շներամ

-խուռներամ

-համերամ

ոտանաւորների համար յատկապէս սղուած մի ձեւ է րամ, ի հլ. «երամ, խումբ», որից էլ՝ րամայն «երամովին» րամապետ, րապետ «երամապետ» րամել «հաւաքել» րամօրէն, րամեալ «ժողովուած»: Նոյն բառն է նաեւ ռամ (ռամիկ), որի վրայ տես առանձին: ---բոլորովին նոր առում ունի երամակ «ոջիլ», որ մէկ անգամ գտնում եմ գործածուած «Անիծք անկերապաւորք եւ երամակք ոմանք քրտնածինք զազրաթորմիք կսկծեցուցիչք եւ մարմաջողականք». որի անցման աստիճանն էլ ներկայացնում է Սեկունդոս (հրտր. Տաշեան. Մատեն. մանր ուսումն, ա. 233) «Քանզի ի նոցա զեռունք խաղան եւ ի քեզ ճճիք եւ երամակք ոջլաց»:
QUOTE
ԵՐԱՄ (ոյ, ոց, եւ ի, ից, աց.)

գ. ԵՐԱՄ ἁγλη grex, coetus եւն. որ եւ ՐԱՄ. պ. րէմ, րէմէ. Բազմութիւն կենդանեաց կամ մարդկան ի մի վայր. հօտ. ջոկ. հոյլ. ժողով. ...

*Թռուցեալք ի սպիտակ երամն աղաւնեաց: Յեղեգնաբնակ երամէն գազանացն միջոյ.:

*Անբաւ երամոց (լուղակաց): Երամոյ գառնածին հօտից.:

*Խառնեա՛ զսա սուրբ երամից: Երամք արդարոց, կամ մարգարէից.:

*Յերամէ նոցունց այնոցիկ ապեղէս.

*Յերամաց ընդոծնացն.

*Զերամս երամս մոգուցն

ա.մ. ԵՐԱՄ ԵՐԱՄ. ա.մ. Խումբ խումբ. եւ Խմբովին.

*Երամ երամ բազմութիւն տղայոց». յն. ամենայն բազմութիւն

*Երամ երամ դասուքն աղաղակէին.

*Երամ երամ միաժողով շրջին». յն. երամական են

*Երամ երամ դասաւորին:

ա. ԵՐԱՄ (2-1051) ա. Որպէս Երամական. րամեալ ʼի մի. համքրէն.

*Երթեալ պատմէր զաւետիս՝ երամ դասուց պետրոսին, րաբունից տէր վարդապետն այսօր յարեաւ բաղձալին. (այլ ձ. գովեալ գնդին պետրոսին):
Այստեղ կը յիշեմ Արփայի քանիցս նշած գաղափարը թէ՝ հայոց լեզուն «ռ» եւ «ր» տառերով սկսող բառերու հետ խնդիր ունի: Այդ պատճառով, «ռ» կամ «ր» տառերէն առաջ ձայնաւոր մը տեղադրուած է օգնելու համար հայ լեզուին. արտասանելու այդ բառերը:

Այսինքն՝ Րամ-ռամ-ռամիկ= ժողով (+ուրդ), հաւաքոյթ, բազմութիւն:

«Երամ»ը «ռամ»էն առաջացած չի՞ կրնար ըլլալ:#32 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 22 September 2007 - 09:06 AM

QUOTE(Johannes @ Sep 22 2007, 01:05 PM)
===

size=3]Այստեղ կը յիշեմ Արփայի քանիցս նշած գաղափարը թէ՝ հայոց լեզուն «ռ» եւ «ր» տառերով սկսող բառերու հետ խնդիր ունի: Այդ պատճառով, «ռ» կամ «ր» տառերէն առաջ ձայնաւոր մը տեղադրուած է օգնելու համար հայ լեզուին. արտասանելու այդ բառերը:[/size]

Այսինքն՝ Րամ-ռամ-ռամիկ= ժողով (+ուրդ), հաւաքոյթ, բազմութիւն:

«Երամ»ը «ռամ»էն առաջացած չի՞ կրնար ըլլալ:

Այո, երէւի ոչ թէ միայն մենք Հայերս խնդիր ունենք այդ իրողութեան, այլ մեր երբեմնի դրացիները: Ինչպէս րենգ /երանգ/ իրէնգ , Րում / ուրում, Րուսս /Ուրուս , Րուբեն Ուրբէն.
Ինչպէս նաեւ մենք աւելացնենք Հ գիրը Ռոմի, Հռոմ կամ Հորոմ

Edited by Arpa, 22 September 2007 - 09:15 AM.


#33 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 22 September 2007 - 09:09 AM

[quote

Edited by Arpa, 23 September 2007 - 03:03 AM.


#34 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 29 September 2007 - 10:36 AM

-Արմենիա Armenia.- Օտարները Արմենիա են կոչում Հայաստանը: Անունը ստուգաբանւում է տարբեր կերպ: Ըստ առաջինի, այս բառը ծագել է հնդեւրոպական Արմեն ցեղից: Ըստ երկրորդի՝ առաջացել է սանսկրիտերէն արա՝ «արի», «քաջ», եւ մանա՝ «մարդիկ» բառերի միացումից, աայսինքն՝ «քաջ մարդիկ»: Ըստ Մովսէս Խորենացու, Արմենիա անունը առաջացել է Հայկազեան Արամ նահապետի անունից: Եւ վերջապէս՝ Արմենակ Հայկազեան նահապետի անունից, որը Հայկի որդին էր: Արմեն ժողովուրդի մասին առաջին անգամ յիշատակւում է Դարեհ Ա-ի արձանագրութեան մէջ (531 թ. Մեր թուարկութիւնից առաջ): Ինչպէս յայտնի է, Դարեհի թագաւորութեան ժամանակ նրա դէմ ապստամբել էին նաեւ արմենները, որոնք, ըստ երեւոյթին, ցանկանում էին անկախութիւն ձեռք բերել: Այս ապստամբութիւնը մանրամասն նկարագրուած է Բեհիսթունի (ներկայ Քիրմանշահի մօտ) բարձր ժայռի վրայ փորագրուած Դարեհ Ա-ի բեւեռագիր արձանագրութեան մէջ, որը գրուած է երեք լեզւով՝ հին պարսկերէն, ելամերէն եւ բաբելոներէն: Արմենների երկիրն այդ արձանագրութեան մէջ անուանուած է «Արմենիա», իսկ ժողովուրդը՝ «արմեն»:

Այստեղից էլ՝ Արմենիա եւ արմեն բառերը:

Արմենիա անունն էլ ընկաւ օտարների կողմից մեր երկրին տրւող անուան հիմքում: Այսպէս, լեհերէն, ռուսերէն, լատիներէն եւ յունարէն՝ Արմենիա, հունգարերէն՝ Օրմենիորշագ, լատվիերէն՝ Արմենիյա, գերմաներէն՝ Արմենիեն, պարսկերէն՝ Արմանիա-Արմանիստան, արաբերէն՝ Արմինիա, հին եբրայերէն՝ Թահոգարամա, արամերէն՝ Հարմինի, հին պարսկերէն՝ Արմինա:#35 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 01 October 2007 - 02:47 AM

 • Armenia Արմենիա.- Քաղաք Հարաւային Ամերիկայի Կոլումբիա հանրապետութիւնում: Քաղաքը փռուած է Կենտրոնական Անդերի գեղատեսիլ լանջերին, ծովի մակարդակից 1500 մետր բարձրութեան վրայ: Հիմնադրուել է 1880 թուին, Վիլլա Հոլդուին անունով: Արձագանգելով 1894-1896 թուականների կոտորածներին եւ յաւերժացումն հայ նահատակների յիշատակի՝ քաղաքը վերանուանուել է Արմենիա:
 • Արմենիերշտադ.-Քաշաք Ռումինիայում: Գերմաներէն բառացի նշանակում է «հայաքաղաք»: Յայտնի է նաեւ Գեռլա անուանբ:
 • Արմեանսք.- Քաղաք Ղրիմում, Պերեկոպի պարանոցի վրայ: Նշանակում է «Հայկական քաղաք»: Հիմնել են Անիից գաղթած հայերը 1740-ական թուականներին (այլ գաղթավայրեր հաստատուել է ետք-Յովհան.): Սկզբում կոչուել է Արմեանսքի բազար: Յետագայում «բազար» բառը ընկել է եւ մնացել է ուղղակի Արմեանսք անունը: Ժամանակին եղել է վաճառաշահ բնակավայր եւ Ղրիմի հետ կատարւող կարաւանային առեւտրի կարեւոր կենտրոն:
 • Արմորիկա.-Բրետան թերակղզու (Ֆրանսիայում) հին անունն է: Կելտերէն ար նշանակում է «վրայ», իսկ մոր՝ «ծով», այսինքն՝ «ծովեզերեայ»:


#36 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 02 October 2007 - 09:01 AM

Տաթեւ.-Հայաստանի նշանաւոր վանքային համալիրներից մէկը, որ գտնւում է Գորիսի շրջանում, Որոտանի անդնդախոր ձորի եզրին:

Տաթեւ բառի ստուգաբանումը կապւում է Ս. Թադէոս առաքեալի աշակերտ Եւստաթի կամ Ստաթեւոսի անուան, որը քրիստոնէութիւնն է տարածել Սիւնիքում եւ այնտեղ է սպանուել: Ժամանակի ընթացքին Ստաթեւոս Statհeos անունը ձեւափոխուել, Տաթեւ է դարձել:

Ըստ միւս աւանդութեան, Տաթեւի ճարտարապետը, երբ աւարտում է հրաշալի տաճառը, ներկայ Պօղոս-Պետրոս եկեղեցին՝ իր վայելուչ կաթողիկէով եւ գեղեցիկ զանգակատունով, բարձրանում է «երկնաճեմ եկեղեցու» գմբեթը, որպէսզի զետեղի խաչը: Այդ պահին մի հայեացք է գցում անդնդախոր Հալիձորին եւ ոլորապտոյտ Որոտանին ու սարսափահար շշնջում. «Ա՜խ, երանի թեւ առնէի ու թռչէի»: Իբր թէ հանկարծ լսւում է մի խուլ ձայն, որն ասում է. «Տա՛ թեւ, տա՛ թեւ»: Եւ ճարտարապետը անմիջապէս թեւ է առնում ու թռչում: Այստեղից էլ վանքի անունը մնացել է Տաթեւ:Երկրորդ մեկնաբանումը ժողովրդային ստուգաբանութեան վառ օրինակն մըն է, եւ ցոյց կուտայ փաստերու բացակայութեան պայմաններուն մէջ, քմահաճ արձանագրումը՝ նախնեաց պատմութեան: Յովհաննէս#37 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 03 October 2007 - 03:13 AM

 • Երուանդակերտ.-Քաղաք Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Երասխաձոր գաւառում, Երասխի ձախ ափին, Երուանդաշատ քաղաքից ոչ հեռու: Քաղաքը կառուցել է Երուանդ վերջինը մ.թ.ա. 3-րդ դարի վերջին, 2-րդ դարի սկզբին: Եղել է թագաւորական դաստակերտ, որի բանաստեղծական նկարագիրը տուել է Մովսէս Խորենացին: Պահպանուել են Երուանդակերտի աւերակները: Քաղահը այդպէս է կոչուել ի պատիւ Երուանդ թագաւորի:
 • Երուանդաշատ.-Հայաստանի երկրորդ հնագոյն արքայանիստ մայրաքաղաքը: Գտնւում է Այրարատ նահանգի Երասխաձոր գաւառում, Երասխ գետի ձախ ափին, նրա եւ Ախուրեանի միախառնման տեղում, մի բարձր ապառաժոտ բլրի վրայ: Քաղաքը հիմնադրուել է Երուանդ վերջին թագաւորը, մ. թ. ա. 3-րդ դարի վերջին, 2-րդ դարի սկզբին: Երուանդաշատը ուներ պարիսպներ, ամրութիւններ եւ միջնաբերդ: Եղել է նաեւ հին Հայաստանի ամէնախոշոր առեւտրական կենտրոններից մէկը: Պահպանուել է քաղաքի աւերակները: Անունն առաջացել է Երուանդ եւ շատ բառերի միացումից: Պարսկերէն «շատ» բառը ունի «աւանի» կամ «բնակավայրի» իմաստ: Երուանդաշատ նշանակում է Երուանդի բնակավայր, Երուանդի աւան:
 • Անի Կամախ.-Հին ամրոց եւ հեթանոսական սրբավայր պատմական Հայաստանի Բարձր Հայքի Դարանաղի գաւառում: Եփրատ գետի ձախ ափին: Եղել է նշանաւոր, ամուր բերդ, շրջապատուած հաստ պարիսպներով: Ոմանք նոյնացնում են Հայասա-Ազզի երկրի կենտրոն Կումախայի հետ, իսկ ոմանք ենթադրում են, թէ Անի անուանումը առաջացել է Անահիտ դիցուհու անունից, իսկ Կամախը առաջացել է «կմախք» բառից՝ նկատի ունենալով, որ այստեղ էին թաղւում հայ Արշակունի թագաւորները: (Այս տարածքը գտնւում է Կոմմագենէ երկրից հիւսիս)
http://hyeforum.com/...wtopic=14798=

Edited by Johannes, 03 October 2007 - 03:36 AM.


#38 Johannes

Johannes

  Յովհաննէս

 • Nobility
 • 2,911 posts
 • Gender:Male
 • Location:Alép, Syrie

Posted 25 December 2007 - 07:40 AM

Իտալիա.- Պետութիւն հարաւային Եւրոպայում: Առաջացել է Կալաբրիային տրւող Վիտալիա անուանումից, որը այդպէս է կոչուել Վիտալի ցեղի անունով: Յուլիոս Կեսարի ժամանակ Վիտալիա անունը, արդէն Իտալիա ձեւափոխուած, տարածուեց ամբողջ երկրի վրայ:

Հայք.- Ամրոց Հայոց ձորում, Վանա լճի աւազանում, խոշաբ գետի միջին եւ ստորին հոսանքում, Խէք գիւղի մօտ: Աւանդութիւնն այս տեղի հետ է կապում Հայկի մենամարտը Բելի հետ. Այստեղ Բելսար կամ Բելի սար լեռան վրայ Հայկը յաղթում է Բելին եւ ցրիւ տալիս նրա բանակը:

Բադեն-Բադեն.- Առողջարանային քաղաք Գերմանիայում: Անունն առաջացել է գերմաներէն Բադեն՝ «բաղնիք» բառից: Քաղաքը յայտնի է իր հանքային ջրով:

Բազել.- Քաղաք Շվէյցարիայում: Անունը ծագել է յունարէն Բասիլիա բառից, որ նշանակում է «կայսերական տեղ»: Այստեղ էր գտնւում Արեւմտեան Հռովմէական կայսրերի ապարանքը:

Բալակլավա.- Սեվաստոպոլի քաղաքային շրջաններից մէկը (մինչեւ 1957 թուականը եղել է ինքուրոյն քաղաք Սեւ ծովի ափին): Անունն առաջացել է թաթարերէն բալըք՝ «ձուկ», եւ յուվա՝ «բոյն» բառերից, այսինքն «ձկնավայր»:

Սոմխեթի.- Վիրերէն նշանակում է հարաւ, եւ քանի որ Հայքը գտնւում է իրենց երկրից հարաւ, դրա համար էլ վրացիք Հայաստանը անուանում են Սոմխեթի:

Միւնխեն.- Քաղաք Գերմանիայում: Անունն առաջացել է լատիներէն մոնակուս բառից, որ նշանակում է «վանք»: Քաղաքը հիմնուել է 962 թուականին:

Ծանօթ. Յովհաննէսի.-

ա-Latium նահանգը իր անունը տուած չի՞ կրնար ըլլալ: Անունը շրջելով այսպէս lati(+um)> ital(+ia): Latium երկիրը, հին լատիններու բնակավայրն էր Իտալիոյ մէջ:

բ-Հայոց Ձոր գաւառը կը գտնուի Վան քաղաքի հարաւը: Հայոց Ձոր, կամ Խոշաբ գետը արեւելքէն կը թափի Վանայ լիճ:

գ- Յունարէն «Բասիլիս» անունը հայերէնի մէջ, ասորական ազդով հաւանաբար, ստացեր է «Բարսեղ» ձեւը: Արդի յունարէնի եւ այլ լեզուներու մէջ այս անունը Վասիլի(ս) է:

դ- Համշէնի հովիտներից մինը ցայսօր, ծովափնեայ լազերի կողմից անուանւում է Սոմեխի:

Edited by Johannes, 25 December 2007 - 07:45 AM.


#39 Arpa

Arpa

  Veteran

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 10,011 posts
 • Gender:Male
 • Interests:Culture

Posted 25 December 2007 - 10:33 PM

Այո, Գերմանիոյ Բադէն -Բադէն/Baden Baden քաղաքը նշանակի բաղնիս- բաղնիս:
Փնտռէ եւ տես թէ Ալգլիոյ Bath քաղաքը ինչու bath է կոչուել:
Իմ հարեւան հիւղերէն մին կոչուի Ballston SPA նոյն այդ հիման վրայ:
Իսկ ՋԵՐՄՈՒԿ -ը ինչու ջերմուկ է կոչուել?

#40 Balaclava

Balaclava

  julik jurnalist

 • Banned
 • PipPipPip
 • 307 posts
 • Gender:Male

Posted 25 December 2007 - 11:31 PM

QUOTE (Arpa @ Dec 25 2007, 08:33 PM)
Իսկ ՋԵՐՄՈՒԿ -ը ինչու ջերմուկ է կոչուել?


մկնդեղու համար, ահավասիկ tongue.gif
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users